Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nyheder

Elever fejrede kirkens fødselsdag


”Det er, fordi det er den 1. juni”. ”Det er, fordi det er sommer”.
Eleverne på Horne Skole havde mange gode bud på, hvorfor de var inviteret til kirkens fødselsdag. Efterhånden fik de sammen med organist Jane Nielsen skudt sig ind på, at kirkens fødselsdag er i pinsen, og at de traditionen tro omkring pinse samles i kirken for at synge og for at høre om kirken og alt, hvad den indebærer.
Der blev snakket om undere, om kristendom, ”Det er Gud og Jesus og sådan nogle ting”, om humlebier og om brug af kirken. Eleverne var både meget lydhøre og meget svarlystne, så de var klædt godt på til i grupper at høre endnu mere.

To af grupperne blev sendt ud i råkulden på kirkegården, hvor Keld Jochumsen fortalte om særlige gravsten, mens graver og “minigraver” alias Flemming Kruse og Bent Poulsen fortalte om symboler på gravsten og viste dem kapellet. Især vognen, som kisten står på, gav anledning til en masse snak, da nogle mente, at det var en ovn, mens andre mente, at de døde ligger under det sorte klæde. En elev var dog på hjemmebane, da han havde set en kiste stå på vognen.
Mens Keld Jochumsen fortalte om runestenen, som en pige uden videre angav til at være 1200 år, og om gravene for den engelske flyver og for sognefoged Laurids Pedersen, var den tredje gruppe inde i kirken. Her tegnede de, hvad de forbinder med kirken. Selvom de kun havde 10 minutter til opgaven, kom der nogle fantastiske bud. Mange tegnede gravstene med navne, datoer og R.IP. på. Andre tegnede Jesus på korset, præsten, Jesus i form af en kvinde, kirkebygningen og orglet.

Da de havde været rundt i alle tre grupper, samledes hele elevflokken på kirkegården for at synge fødselsdagssang for kirken akkompagneret af Bent Poulsen på harmonika. Som til enhver rigtig fødselsdag bød fødselaren i form af menighedsrådet på kage og saftevand. Og så brød solen frem.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Et Pinsebarn

Den 4. stork er kommet på skolens gavl. Det er en stork med rødt halstørklæde. Så status er nu 3 røde og 1 blå.
Velkommen til Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

3. stork på gavlen

Så er vi på banen igen. Den tredje stork er på plads, og det er med rødt halstørklæde. Skolens tidligere pedel, John, satte storken på plads.

Velkommen til verden og Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Rundvisning på Primo Danmark A/S

FAMILIE & FRITID


Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Primo Danmark A/S i Tistrup.
Arrangementet finder sted mandag den 15. maj 2023 kl. 18.30.

Prisen er 50 kr. pr. person gerne kontant for rundvisning, kaffe og kage – kaffe og kage giver Primo Danmark A/S. Der er max. plads til 30 personer så først til mølle princippet.

Vi mødes på Hallens P-plads og fylder bilerne op og kører mod Tistrup kl. 18.15.

Alle interesserede m/k kan tilmelde sig til: Sonja Schou på mobil 20 68 52 46 senest den 13. maj 2023.


Familie og Fritid Horne

Loading

Klog på livet

Når man går på Vikingestien på sydsiden af Gunderup bæk, kan man se en del bemalede sten med kloge citater.
Dejligt at have noget at se på, samtidig med at man nyder naturen og stilheden.
Fint initiativ.

Loading