Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Keld Jochumsen

Stor interesse for varmeværk i Horne

Hvis Horne skal forsynes med fjernvarme fra et kollektivt varmeanlæg, skal mindst 100 husstande tilkendegive deres interesse for projektet senest den 15. oktober.
Målet er allerede nu synligt. 50 har via Facebook vist deres interesse, og flere meldte sig til, inden de forlod borgermødet mandag aften i Horne hallen. Andre kan tilmelde sig via hjemmesiden “helleenergi.dk” eller ved den lokale borger, der på vegne af Horne-gruppen kigger forbi.

Stig Leerbeck fra varmegruppen i Horne slog fast, at det ikke er en bindende tilmelding. Det sker først senere, men interesse-tilkendegivelser sikrer, at Horne kan blive koblet på projektet i Helle, og at det ikke koster noget at blive tilsluttet.
Cirka 120 borgere deltog i mødet, og de hørte Stig Caspersen fra & green-project fortælle om den kollektive varmeforsyning baseret på et stort varmepumpeanlæg.
– Det bliver et a.m.b.a. selskab med syv værker. Det skal hvile i sig selv – altså ikke oparbejde en stor formue. Hvis mindst 100 husstande tilmelder sig senest den 15. oktober, får de lagt stikledningen ind, fjernet det gamle varmeanlæg og opsat en ny fjernvarme-unit for O kroner. Måske vil det koste 7017 kroner at få afkoblet naturgassen, men der kan søges tilskud til den udgift. En ny unit koster 35.000 kroner, men det er muligt at leje den for 2200 kroner pr år inclusive service og vedligehold, sagde Stig Caspersen og lagde alle spørgsmål om en ny opgravning ned fra starten.
Han slog fast, at vejen skal graves op igen. Sådan er det, men der skal højest graves 90 cm ned, så udgravningen når ikke grundvandet.
– Vi har hidtil regnet med bindende tilsagn senest den 31. oktober, men elpriserne svinger lige nu for meget til, at vi kan skabe et ordentligt beslutningsgrundlag, så datoen bliver nok udskudt. Vi satser dog på at tage første spadestik i juni 2023, så varmen kan sendes i rørene 12-18 måneder senere, altså i sommeren 2024.
Stig Caspersen svarede på en række spørgsmål fra deltagerne og sagde,

– at placeringen af anlægget endnu ikke er fastlagt,

– at det koster 10.000 kroner at blive tilsluttet uden interesse-tilkendegivelse senest den 15. oktober,

–  at tilslutning efter færdigt projekt koster 35.000 kroner,

– at borgerne skal betale faste omkostninger til bygning, rør og løn, variable omkostninger til produktion af varme og et målerabonnement fordelt med cirka en trediedel til faste og totredjedele til variable omkostninger,

–  og at anlægget er forberedt til fremtiden, så det kan skifte varmekilde, hvis der kommer noget nyt, der er økonomisk rentabelt.
Der er 226 husstande i Horne By, hvoraf 170 er potentielle fjernvarmekunder. Varde Kommune har tilkendegivet interesse for at få tilsluttet skole, SFO, børnehave. Også Varde Boligadministration med en række lejeboliger er interesseret i projektet.
Bente Jacobsen HornePosten

3. stork på en uge!

Så er der igen kommet en blå stork op på skolens gavl den 3. i løbet af den forløbne uge.
Velkommen til Horne Sogn til den lille dreng, og tillykke til de nybagte forældre.

Vikingerne har sat deres spor

Arkæologerne fra Arkæologi Vestjylland er med skovle og små murskeer ved at grave spor fra vikingetiden frem på marken bag Klokkedoj – spor fra tiden omkring år 1000.

Efter undersøgelser af søgegrøfter i det meste af marken har arkæologerne nu rettet fokus mod et mindre felt, og efter få dages gravearbejde er flere spændende spor dukket op.

– Det tegner rigtig godt. Vi har fundet sikre spor efter en boplads. Vi har således aftegninger af et stort langhus fra formentlig sen vikingetid eller tidlig middelalder. Vi har også fundet spor af noget, vi endnu ikke hvad er. Det skal vi have gravet rigtigt ud, men indtil videre er der flere gæt på, hvad det kan være. Gættene går blandt andet på fundamentet til en stubmølle, et kæmpestort grubehus og på en stor grav. Måske finder vi svaret 20 centimeter nede, måske skal vi en halv meter ned. Det bliver i hvert fald spændende at få det gravet ud, siger museumsinspektør Lene Frandsen.

En ung mand fra Gårde går i området med sin detektor og har fundet et cirkulært bronzespænde, en såkaldt emaljefibula.

– Den passer perfekt ind i den datering, vi har arbejder med. Den endelige datering får vi først senere ved hjælp af kulstof-14 metoden, siger Lene Frandsen, der regner med at grave videre i hvert fald næste uge med – måske længere end det. Det afhænger af, hvad det store gravefelt giver.
Bente Jacobsen HornePosten

Shelterne i Vikingelunden

Her i weekenden har Sonja og Otto Lund givet shelterne olie, så de er klar til vinteren.
Aksel Hansen har sat et skab op ved shelterne til brug ved booking af overnatninger. Nu mangler der kun en kalender!
Tak for indsatsen.

Der blev brug for stigen!

Den 13. stork er kommet op på skolens vestgavl, så det var godt, at vi lod stigen stå!
Den 13. stork er også med blåt halstørklæde, så det bliver en rigtig drengeklasse, der er udsigt til, idet der nu er født 3 piger og 10 drenge.
Velkommen til Horne Sogn til den nyfødte dreng og tillykke til de nybagte forældre.

Nye tider i Horne Brugs


Selvom omsætningen i Dagli’Brugsen i Horne er presset af inflation, stigende energipriser, krig i Ukraine, manglende varer-leverancer på grund af nyt IT-system og kloakseparering, er Brugsen ikke lukningstruet.
Det slog direktør i brugskoncernen, Allan Knudsen fast som indledning på et hurtigt indkaldt informationsmøde i Horne Hallen. Det udløste klapsalver fra de cirka 100 fremmødte, og det gav den i forvejen gode stemning efter en sjov omgang stå-banko et ekstra nøk opad.
Der vil dog ske ændringer i den nærmeste fremtid for at sikre en fortsat rentabel butik.  Fra den 1. oktober bliver den ledelsesmæssige struktur ændret. Nuværende uddeler Alex Pagaard bliver uddeler i både Horne og Lyne, og Martin Gejl bliver ledertrainee begge steder. Desuden får servicechef Claus Færge, der i dag hjælper uddelerne i koncernen, det ledelsesmæssige ansvar i begge butikker.
– Den nye struktur vil give en besparelse på 200.000 kroner og gøre det nemmere at få personalekabalen til at gå op, sagde Allan Knudsen.
Fra 1. november bliver åbningstiden ændret, så butikken først åbner kl. 08.00 og lukker kl. 18.45 – en daglig indskrænkning på halvanden time. Der bliver allerede nu gjort meget for at mindske energiregningen, og når Brugsen har fået sin kloak separeret, får mælkekøleren låger.
Trods de mange udfordringer har Brugsen i Horne indtil nu i år leveret et overskud på 119.000 kroner takket være god opbakning fra borgerne og en kæmpe indsats af medarbejderne.
– Om 14 dage ændres IT-systemet og så kan det kun gå fremad med levering af varer til rette tid. Coop arbejder også på at få prisniveauet på plads, så vi får en større volumen, og på at sænke brugsernes bidrag til Coop til højest 8 procent fra 2024. Det vil give en besparelse på 600.000 kroner årligt i Horne og Lyne brugser, sagde Allan Knudsen og gav et løfte om, at koncernen vil gøre alt for at bevare alle butikker uanset, hvor de ligger.
– Vi skal hjælpe hinanden. Gør vi det, står vi stærkt, når krisen er ovre.

Informationsmødet bød også på kaffe og på åbning af en lås til en palle med dagligvarer. Hanne Burkarl havde købt den gyldne nøgle og gik hjem med alle herlighederne.
Bente Jacobsen HornePosten, Foto Leif Sønderskov

Hanne Burkarl jubler her over købet af den gyldne nøgle som udløste et overflødighedshorn af Dagli’ varer
Allan Knudsen fremlægger her den endelige plan
Alex Pagaard – Nu både uddeler i Horne og Lyne Dagli’ Brugser

Den 12. stork er på plads

Den 12. stork er med blåt halstørklæde, og vi har valgt, at lade stigen stå, da der er gang i den i øjeblikket!
Velkommen til Horne Sogn til den nyfødte dreng og tillykke til de nybagte forældre

Seniorerne kørte sydpå


På 10 timer kan man få hele sit sanseapparat fyldt. Det oplevede i hvert fald 37 deltagere i Danske Seniorer Hornes udflugt, som gik via Klelund Plantage og Wellings museum til marsken ved Ballum.
Der var morgenkaffe i Klelund Plantage, og flere af deltagerne gik op i tårnet for om muligt at spotte ulve og vildsvin, men uden held. Derefter gik turen videre til Wellings Museum ved Lintrup, skabt af originalen Søren Welling. Han var gift to gange, fik syv børn og flyttede ind i 1962, men begyndte først for alvor i 1973 at bygge sit museum op, og han fortsatte til sin død i 1996. Han har samlet alskens ting og sager fra hverdagslivet, og hvad der hører en landsby til af butikker og kontorer. Han byggede alt uden tilladelse og levede af at male og krejlede sig igennem. I dag står en støtteforening for driften, og der er både ryddet op og tyndet ud i de mange rum.
Den medbragte frokost blev indtaget i krostuen med Wellings malerier, flere overraskende gode, på væggene, og så gik turen videre til marsken ved Ballum, hvor marskbonde Christian Lorenzen fortalte om sin egn, om stormfloder og om livet i et fladt område med en bakke på 11 meter som højeste punkt. Mange har dog formået at rage mere end 11 meter op i det kulturelle landskab såsom Kristen Kold, Hans Adolf Brorson og Jens Rosendal. Hans egen søn, Jannik, spillede drengen i “Kunsten at græde i kor”, som er optaget i Randerup, og han tog imod i digegrevens gård. Den har han overtaget efter sine forældre, og her blev turdeltagerne beværtet med smagsprøver på et sønderjysk kaffebord serveret med gode historier om de 21 slags kager, der oprindeligt hørte kaffebordet til.
Efter et kig ind i de gamle stuer gik turen hjem til Horne Hallen, hvor dagen sluttede med stuvet hvidkål og frikadeller.
Bente Jacobsen HornePosten

Hornes nye fårehyrde?

Stig Larsen nu også som fårehyrde?
Frederik Lauridsen og Stig Larsen blev mødt af mange får, da de skulle transporterer materialer til gangbroen ved “Verdens ende”