Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Keld Jochumsen

Elever fejrede kirkens fødselsdag


”Det er, fordi det er den 1. juni”. ”Det er, fordi det er sommer”.
Eleverne på Horne Skole havde mange gode bud på, hvorfor de var inviteret til kirkens fødselsdag. Efterhånden fik de sammen med organist Jane Nielsen skudt sig ind på, at kirkens fødselsdag er i pinsen, og at de traditionen tro omkring pinse samles i kirken for at synge og for at høre om kirken og alt, hvad den indebærer.
Der blev snakket om undere, om kristendom, ”Det er Gud og Jesus og sådan nogle ting”, om humlebier og om brug af kirken. Eleverne var både meget lydhøre og meget svarlystne, så de var klædt godt på til i grupper at høre endnu mere.

To af grupperne blev sendt ud i råkulden på kirkegården, hvor Keld Jochumsen fortalte om særlige gravsten, mens graver og “minigraver” alias Flemming Kruse og Bent Poulsen fortalte om symboler på gravsten og viste dem kapellet. Især vognen, som kisten står på, gav anledning til en masse snak, da nogle mente, at det var en ovn, mens andre mente, at de døde ligger under det sorte klæde. En elev var dog på hjemmebane, da han havde set en kiste stå på vognen.
Mens Keld Jochumsen fortalte om runestenen, som en pige uden videre angav til at være 1200 år, og om gravene for den engelske flyver og for sognefoged Laurids Pedersen, var den tredje gruppe inde i kirken. Her tegnede de, hvad de forbinder med kirken. Selvom de kun havde 10 minutter til opgaven, kom der nogle fantastiske bud. Mange tegnede gravstene med navne, datoer og R.IP. på. Andre tegnede Jesus på korset, præsten, Jesus i form af en kvinde, kirkebygningen og orglet.

Da de havde været rundt i alle tre grupper, samledes hele elevflokken på kirkegården for at synge fødselsdagssang for kirken akkompagneret af Bent Poulsen på harmonika. Som til enhver rigtig fødselsdag bød fødselaren i form af menighedsrådet på kage og saftevand. Og så brød solen frem.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Et Pinsebarn

Den 4. stork er kommet på skolens gavl. Det er en stork med rødt halstørklæde. Så status er nu 3 røde og 1 blå.
Velkommen til Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

3. stork på gavlen

Så er vi på banen igen. Den tredje stork er på plads, og det er med rødt halstørklæde. Skolens tidligere pedel, John, satte storken på plads.

Velkommen til verden og Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Rundvisning på Primo Danmark A/S

FAMILIE & FRITID


Vi har planlagt et besøg med rundvisning på Primo Danmark A/S i Tistrup.
Arrangementet finder sted mandag den 15. maj 2023 kl. 18.30.

Prisen er 50 kr. pr. person gerne kontant for rundvisning, kaffe og kage – kaffe og kage giver Primo Danmark A/S. Der er max. plads til 30 personer så først til mølle princippet.

Vi mødes på Hallens P-plads og fylder bilerne op og kører mod Tistrup kl. 18.15.

Alle interesserede m/k kan tilmelde sig til: Sonja Schou på mobil 20 68 52 46 senest den 13. maj 2023.


Familie og Fritid Horne

Loading

Klog på livet

Når man går på Vikingestien på sydsiden af Gunderup bæk, kan man se en del bemalede sten med kloge citater.
Dejligt at have noget at se på, samtidig med at man nyder naturen og stilheden.
Fint initiativ.

Loading

Et Påskebarn

Så er der atter kommet en stork på skolens gavl, denne gang en med blåt halstørklæde.
Velkommen til Horne Sogn til den lille dreng og tillykke til de nybagte forældre.
Ingen hemmelighed at vi i lang tid har skævet til storkevæggen, om der snart skete noget, så dejligt at der nu er kommet gang i ophængningen. Vi er klar til at hænge flere op.

God Påske.

Loading

Påskeharen sendte børn på jagt


Påskeharen havde en travl morgen i Vikingelunden med at placere påskeæg og diverse slik på stier og i træer.
Et par timer senere var det meste væk igen. Takket være et herligt påskevejr og et godt initiativ af HUBI var mere end 100 store og små på påskeægsjagt rundt i Vikingelunden og på Vikingestien.
Ruten var længere end tidligere år, men det faldt i rigtig god jord hos både børn og voksne, som kom rundt i områder, hvor de måske aldrig tidligere havde været.
Efter endt jagt var der drikkevarer i Vikingehytten, og langt de fleste deltagere gav sig god tid til at hygge. Mange havde også pølser med til grillen.
Tre bord-bænkesæt i ministørrelse var stillet op ved hytten, og de kom hurtigt i brug. HUBI har indkøbt dem, og de bliver senere flyttet op til legepladsen til gavn og glæde især for dagplejere og børnehave.
Påskeægsjagten er efterhånden en god tradition, som får børnefamilier af huse, og traditionen tro sponserede Horne IF slikket, mens Dagli`Brugsen i Horne solgte drikkevarerne til HUBI til favørpris.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Reparation og asfaltering i krydset Stadionvej/Kirkebakken/Hornelund

Fra mandag d. 3. april til onsdag d. 5. april, afspærres krydset Stadionvej/Kirkebakken/Hornelund. Entreprenøren skal ned og lave en reparation på en ledning og efterfølgende udbedres asfalten i krydset.

Der skiltes for omkørsel, som også kan ses på tegningen.

Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Morten fra Harry Andersen A/S eller Mie fra NIRAS.

Morten: 20331294

Mie: 51364896

God påske. 

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Med venlig hilsen
 
Kenneth Nybo Pedersen
Anlægsingeniør
 design_logo
E-mail:knpe@dinforsyning.dk
 
Direkte:74747217
Mobil:27741448
 
Arbejdssted: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
design_line
DIN Forsyning – Ulvsundvej 1 – 6715 Esbjerg N – 7474 7474 – www.dinforsyning.dk
 
Følg os på LinkedIn og facebook for aktuelle nyheder og dialog.

Vedhæftede filer:

Skilteplan_Rep. på kirkebakken.pdf1,4 MB

Loading

Fjernvarmen er tættere på

Den 10. april er skæringsdato for, om Horne By skal have fjernvarme eller ej. Da skal minimum 130 husejere have tilkendegivet, at de er interesseret i fjernvarme. Sker det, arbejder Din Forsyning videre med et lokalt projekt frem mod en bindende tilmelding i efteråret. Da skal der også være minimum 130 ja-sigere, svarende til 53 procent af samtlige husstande og til 76 procent af alle, der har olie- eller naturgas.
Ca. 90 borgere blev tirsdag på Horne Kro præsenteret for fjernvarmeprojektet med varmepumper, en akkumuleringstank til opsamling af energi, når det er billigst, så det kan bruges i de dyre perioder, samt naturgas som gardering.
Og hvad koster det så borgerne?
– Borgerne skal betale et tilslutningsbidrag på 57.500 kroner. Med i den pris er 20 meter ledning på deres grund og nedtagning af naturgasfyret. Husejeren skal selv betale for afkoblingen, og det kan der søges tilskud til, sagde Nikolaj Clement fra COWI.
Han ridsede op, hvordan en varmeregning på baggrund af energiprisernes i 2022 ser ud for et standardhus på 130 kvm. med et forbrug på 18,1 MWh.
– Varmeudgiften er 14706 kroner, dertil kommer et fast bidrag til afvikling af lånet 2438 kroner, abonnement på henholdsvis 3600 kroner for unitten og 1200 kroner for måler. Alt i alt en årlig udgift på 21.943 kroner, mens udgiften i 2021-priser, hvor vi er i dag, vil være på 18.690 kroner.

Nikolaj Clement viste også et regnskab for lokal fjernvarme kontra varmepumpe og naturgasfyr. Den lokale fjernvarme vil i alle tilfælde være billigere.
Thomas Bornhøft fra Din Forsyning oplyste, at hele Horne By er med i forsyningsområdet, og at værket tænkes placeret på kommunens erhvervsgrund ud for foderstoffen.
– Hvis 130 giver bindende tilsagn i efteråret, kan vi begynde på selve projektet i starten af 2024, og inden udgangen af 2025 er alle på fjernvarme. Ledningsnettet bliver så vidt muligt lagt i fortovet, og efter opgravningen på de enkelte grunde, retablerer vi indkørsler og lignende, sagde Thomas Bornhøft.
Stig Leerbeck fra den lokale fjernvarmegruppe konstaterede, at Horne er kendt for at stå sammen.
– Og det er nu, vi skal rykke sammen, sagde han.
Alle, der overvejer at få fjernvarme, skal tilmelde sig påny. Det sker på dinforsyning.dk
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Så kom vi i gang!

Vi er mange, der længe har skelet op til storkegavlen, hvornår mon den første stork melder sig. Det var i dag.
Vi håber på mange flere i løbet af 2023.
Velkommen Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.

Loading