Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sogneforening


Horne har nu alle 5 blomster, læs alt om processen her…


Horne Sogneforening Trans.
Foreningens formål er at varetage sognets interesser og fremme dets udvikling

Bestyrelsen 2019
Formand Keld Jochumsen  25 62 26 14 jochumsen@bbsyd.dk
 Medlem  Aksel Hansen  29 86 02 94 aksel.hansen08@gmail.com
Kasserer Eva Plauborg
 40 51 53 94
evaplauborg@bbsyd.dk
Sekretær Else Jochumsen  29 90 14 07 jochumsen@bbsyd.dk
Medlem Hans Kristian Guldager
 24 84 10 25 h_guldager@outlook.dk
Medlem Frederik Lauridsen  21 29 96 84 frederiklauridsen@mail.tele.dk
Næstform. Kurt Burkarl  40 16 81 43  kurt@burkarl.dk

Er du ikke medlem af Horne Sogneforening?

Ellers vil vi hermed tillade os at opfordre dig til at blive det.
Dit medlemskab vil støtte og styrke vores forening, – hermed er du
aktivt med til at sikre, at Horne sogn forbliver et godt sted at bo.

Hvad laver Horne Sogneforening?

-og hvad har Horne Sogneforening lavet? læs herunder

Torvedagsudvalget

Opsætning af julebelysning
Juleoptog med Varde Garden og uddeling af slikposer.
Medarrangør af Juletræsfest
Medarrangør af Høstfest
Græsslåning i Vikingelunden
Administrerer snerydningen i Horne og Bjerremose
Vedligeholder  Vikingelunden
Etableret Bålhytte i Vikingelunden i 2007/08
Etableret ny Grillhytte i Vikingelunden 2017
Etableret Naturlegeplads i 2008
Etableret Toiletbygning i Vikingelunden 2011
Vedligeholder Borde og bænke på de grønne områder
Flag/flagstænger
Bevilger fondsmidler fra “Fonden til forskønnelse af Horne”
Afholder Sankt Hans i Vikingelunden sammen med 4-H.
Ejer Hjemmesiden www.horne-varde.dk
Afholder sognemøder efter behov.
Og meget meget andet………………
Kan du sige dig fri for ikke at benytte dig af, og eller nyde en eller flere af disse ting, 
ellers bliv medlem af Horne Sogneforening.
 
Husstand (par)     200,00 kr.
Husstand (enlig) 100,00 kr.
 
Når du beslutter dig for at blive medlem, betales et af ovennævnte beløb, 
ved at kontakte Eva Plauborg, kasserer på tlf.: 40 51 53 94 eller
på mail: evaplauborg@bbsyd.dk
Du kan også betale på: Reg. Nr.: 7725 Konto Nr.: 5003616
Der er mulighed for at betale kontingent tirsdag den 16. marts 2020 fra 15.30- 16.30 i Dagli’Brugsen, hvor bestyrelsen er repræsenteret.
Har du spørgsmål, så kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Udviklingsplan 2019

Formandsberetning 2018

Formandsberetning 2017

Blomstrende Landsby

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2015

 

Sammen kan vi udrette noget for Horne Sogn.

Horne Sogneforening