Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Horne

Storkerækken er fuld

Allerede den 19. juni er den første række af storke på skolenes vestgavl fuld, så den næste stork skal i anden række!
I dag er der kommet 2 røde storke op, idet der er født 2 små piger.
Velkommen til Horne Sogn til de 2 nyfødte piger, og tillykke til de nybagte forældre.

Handicapstien i Vikingelunden

Så er handicapstien i Vikingelunden etableret. Der mangler kun at komme stenmel på toppen. Stien starter ved cykelstien og løber hele vejen langs skovens vestlige kant og ned til grillhytten og shelterne. Ligeledes er der sti rundt om søen, og hele vejen er der lys langs stien. Fantastisk at tænke sig, at man kan gå en aftentur i Vikingelunden uden at få våde eller lerede sko!

Endnu en ny stork

Skolens vestgavl er nu prydet af 13 storke, den seneste er med blåt halstørklæde.
Den lille nyfødte dreng ønskes velkommen til Horne Sogn, årets lokale landsby. Forældrene ønskes tillykke med den nye værdighed.

Horne, Årets Landsby i Varde Kommune

Horne er netop kåret til Årets Landsby i Varde Kommune!

Tillykke til os alle!

Læs pressemeddelelsen her. Læs hvad Ugeavisen skriver her.

Med kåringen følger, ud over æren, også 10.000kr, en messing plade og en opvisning med Varde Garden.

Ansøgning er sendt ind af Vision Horne 2030 på vegne af hele byen. Årets tema er ”Den Nytænkende Landsby”

Varde Kommune hjælper nu med at sende ansøgningen videre til den nationale “Årets Landsby” konkurrence.

https://ugeavisen.dk/oelgod/artikel/horne-er-%C3%A5rets-lokale-landsby-i-varde-kommune-2021

Sct. Hans aften i Vikingelunden

Sankt Hans aften – den 23. juni – sørger 4H
og Horne Sogneforening for, at grillen er tændt i
bålhytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.

Børn og voksne kan bage pandekager på små bål.

Kl. 20.30 tændes det store bål, hvorefter Stig Larsen
holder båltale.

Horne 4H og Horne Sogneforening.

Så er engen sået til

Engen nedenfor Klokkedoj og Habrehøjvej er sået til med såvel græs som blomsterblandinger.
Kloakentreprenøren reetablerede engen efter endt kloakering ved at fræse og så græs.
Naboerne havde fået lov til at så dele af engen til med blomster. “Vild med vilje”. Nu bliver det spændende at se, hvad der kommer op, når vi får lidt vand.
Det ser ud til, at engen er blevet drænet efter, at der er ført kloakledningen igennem og fyldt og med sand. Vi krydser fingre!
Fonden til forskønnelse af Horne Sogn har betalt blomsterfrøene.

Så er shelterne taget i brug

Lørdag aften var shelterne i Vikingelunden taget i brug af 2 familier. Det var Mette Karkov med familie og venner, der havde været rundt og se, hvor de stammede fra. Parrene havde både været rundt i såvel Sønder- som Vestjylland. En rigtig god ide til efterfølgelse.

Den store maskine er i arbejde


Efter flere dage med små maskiner og masser af håndkraft kom den helt store maskine på arbejde i Vikingelunden.
Med Brian Hansen Jensen som fører sørgede gravkoen fra Sdr. Malle Maskinstation for at forsyne kanten af søen mod engen med et ekstra lerlag for at holde vandet i søen. Gravkoens skovl jævnede også søbredden ved Vikingehytten ud og klappede det til i bedste koklapperstil, så der inden længe kan sås græs.
– Det er gået stærkt i de seneste dage. Der er blevet drænet omkring hytten, og det virker. For et par dage siden var det ren sump, og nu kan vi gå tørskoet over det hele, siger formand for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen.
Han kan sammen med alle borgere også glæde sig over, at de to shelters er klar til brug, at stierne snart er klar til græssåning, at stibanen til kørestole og barnevogne inden længe gøres klar til stenmel, og at svævebanen på legepladsen har fået ekstra jord, så der nu kan sås græs.
Græs eller ej under svævebanen. Mange borgere, der nyder naturen og fremdriften i de mange projekter, har hørt latter og hvin fra legepladsen, så børn og voksne har allerede taget svævebanen til sig.
Bente Jacobsen HornePosten

Arbejde i Vikingelunden

Sdr. Malle Maskinstation arbejder med dræning af området omkring grillhytten i dagtimerne, og om aftenen har Martin Jensen og Aksel Hansen forhøjet afsættet til svævebanen og gjort klar til græssåning.
Der ud over har de planeret parkeringspladsen og lagt granit på.

Færdigt arbejde!

De 2 sheltere i Vikingelunden er nu færdige. Brødrene Lund med hjælpere har lavet et flot arbejde. Kom forbi og se selv, nu kan der færdes tørskoet i Vikingelunden.