Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Horne

8 storke på gavlen

Først var der 4 røde storke, og nu er der kommet 4 blå. Spændende hvad den næste bliver.
Det forlyder, at der er en del i vente,- dejligt.
Velkommen til Horne sogn til den nyfødte dreng og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Smedegrunden er indviet


Brug den. Skøn på den.
Med de ord indviede formanden for Horne Sogneforening, Kurt Burkarl, hjørnegrunden ved Gunderupvej-Stadionvej.
I samme ombæring fik den også navn. “Smedegrunden” har den siden branden i 2018 heddet i folkemunde, og det vil den efter Kurt Burkarls udsagn også hedde “fra nu og i al fremtid”.

Det blev modtaget med masser af klapsalver fra de mange fremmødte, som kunne glæde sig over sogneforeningens store arbejde siden branden med at få ejerskab over grunden, så den ikke endte som en plads for skrot eller udstilling af gamle biler.
Kurt Burkarl er idémanden bag indretningen – en grund, hvor hele sognet er forenet og markeret med hver sit kendetegn. Han fik Poul Henning Guldager til at realisere tankerne om møllehjulet fra møllen i Bjerremose, mælkespanden for mejeriet i Asp, en bog for skolen i Stundsig og Hornemanden ikke bare for Horne, men for hele sognet.
Deltagerne i indvielsen beundrede det flotte arbejde og kunne nyde området fra både den halvmåneformede bænk, som Frederik Lauridsen har skabt, fra to stole, kaldet “vandfaldet”, som Anneberg Limtræ har sponseret, og fra en granit-bænk, som har tilhørt Birthe og Bakken Strebøl.
– Jeg har undervejs fået mange gode snakke og stor opbakning til arbejdet. Tak for det. Tag en øl eller en sodavand og nyd det hele, sagde Kurt Burkarl, som optakt til masser af snak og hygge på byens nye rekreative hjørne.
Bente Jacobsen

Loading

Flag i overstørrelse

Danmarks største flag var i Horne onsdag.
Var det på grund af Fars dag, Grundlovsdag, sportsfest eller indvielse af Smedegrunden?
Flaget målte 10×20 meter,- altså 200kvadratmeter!

Loading

Smedegrunden nu også med møbler

Frederik Lauridsen har fremstillet bænken rundt om møllestenen fra Bjerremose.
Stolene, der hedder vandfaldet er produceret og sponseret af Anneberg i Lunde.
Sloganet “Træ til tiden” Annebergs Limtræ passer perfekt tilstedet.

Møblerne falder naturligt ind på Smedegrunden, der er klar til indvielsen på onsdag klokken 17.00. Mød op og vær med til at gøre arrangementet festligt.

Loading

Endnu en blå stork

Den syvende stork på skolens gavl er med blåt halstørklæde.
Som jeg spåede om, så ville der komme der komme drenge til, når der var piger. Så status er nu 4 piger og 3 drenge født i Horne sogn i 2024.
Velkommen til sognet til den lille nyfødte dreng, og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

6 storke på gavlen

Den 6. stork har blåt halstørklæde. Efter en start med 4 piger er der nu kommet 2 drenge. Hvor der er piger, kommer der drenge til!

Velkommen til Horne Sogn til den lille dreng og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Blå stork

Årets 5. stork er blå.
Den blå stork er kommet i godt selvskab med 4 røde på skolens gavl.
Vi ønsker velkommen til sognet til den nyfødte dreng og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Børnebyen stod i OL-ringenes tegn

For første gang mødtes alle børn i Horne Børneby til en gigantisk fest med OL som tema.

Og det var noget, der fængede både hos store og små. 250 børn og voksne fra vuggestue, børnehave, skole og SFO deltog i festlighederne, og der blev konkurreret, hygget, spist og grinet.

– Hvor er det bare fedt, at der er så stor opbakning til festen. Det er første gang, vi holder en børnebyfest, siden børnebyen blev etableret, siger afdelingsleder Merete Bonnèn.

Hun erkender, at det har været en stor opgave at arrangere og koordinere, men da OL-ilden blev ført ind, var alle anstrengelserne glemt. Nu gjaldt det bare om at hygge og konkurrere.

Deltagerne kunne varme op med pizza og lasagne, serveret både ude og inde, inden de var klar til at give sig i kast med en række forskellige OL-discipliner. Der var konkurrencer for alle aldre, og uanset alder var det en sport i sig selv at udfordre forældrene. Der var blandt andet dåsekast, kravle under et edderkoppespind af snore, flyve mod felter på gulvet med de papirsflyvere, børnene selv lavede, og stopdans, hvor især forældrene var udfordret.

Alle var vindere, men der var flest stykker slik til dem, der væltede flest dåser eller scorede flest point.

Indskolingen bød på en tur til Kenya.

– Vi har netop haft projektuge om Kenya, så det var oplagt at bruge det som tema for vores OL-discipliner, siger børnehaveklasseleder Pia Jessen. Deltagerne kom på safari med mulighed for at se forskellige dyr, og der var boldkast.

Elever i 5. og 6. klasse havde tømt deres skuffer og skabe og solgte ud af bøger og legetøj, og det var også muligt at købe et par guitarer.

Undervejs kunne børn og forældre styrke sig på diverse drikkevarer og kager fra overdådigt kagebord.

– Det er os i 56eren, der har bagt kagerne. Jeg kender ikke navnet på dem, men så peger folk bare, fortæller Nele fra 6. klasse, der selv har leveret en kage.

– Ja, men det er min mor, der har bagt den. Det kan jeg ikke finde ud af.

Det hele sluttede med, at den olympiske ild blev slukket klokken 20, men inden da var flere af de mindste fra vuggestuen taget hjem, godt trætte efter en rigtig Børnebys Olympiade.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Solceller i Malle kom i modvind


Mens der var medvind til 12 vindmøller i Malle/Kvong, blev solcellerne mødt af en næsten orkanagtig modvind på borgermødet i Horne Hallen.
170 borgere deltog i mødet, hvor planchef Trine Lyhne og by- og energiplanlægger Johannes Møller Christensen fortalte om processen og undervejs bad deltagerne svare på spørgsmål via QR-koder.
Det første spørgsmål gik på, hvad der er vigtigst for den enkelte ved et solcelleanlæg.
Der kom mange forskellige variationer over temaet: ”Skrot solcellerne. Sæt dem på taget i stedet”. Andre slog fast, at Malle vil blive affolket til skade for hele sognet.
Hvis det alligevel bliver til noget, var der ønsker om, at pengene i “grøn pulje” bruges til at stoppe affolkningen af lokalsamfundet, til aktiviteter for børn og unge, til at give borgerne gratis strøm og til at investere i låne/delebiler med gratis strøm.
Projektet omfatter 12 vindmøller på hver 167 meters højde samt solceller på cirka 200 hektar. Hver vindmølle vil have en årlig produktion på 18-20 millioner kWt., og 200 hektar solceller vil give det samme, oplyste Mogens Leth fra Energicenter Nord, der arbejder med Malle-Kvong projektet.
Byrådspolitikerne har besluttet, at der i Varde Kommune skal rejses 18-20 vindmøller og 1300 hektar solceller inden 2030, så kommunen kan være klimaneutral i 2045. Det er i den forbindelse, at Malle er blevet udpeget til at huse sol- og vindenergi.
Alle spørgsmål og holdninger fra Hornehallen vil indgå i det fremtidige arbejde.
– Vi skal nu udarbejde et idéoplæg med størrelse og placering af anlægget. Det bliver sendt til de berørte borgere og bliver lagt op på kommunens hjemmeside. Herefter bliver der en høringsperiode på 14 dage, og i den periode bliver der et nyt borgermøde, sagde Trine Lyhne.
Derefter bliver politikerne involveret, da de skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan.
– Bliver det tilfældet, skal lokalplanen i høring i otte uger, og da bliver der et nyt borgermøde, denne gang også med politikere. Der kan ske justeringer, inden planen sendes til endelig politisk beslutning, sagde Trine Lyhne og opfordrede borgerne til dels at følge med på kommunens hjemmeside under ”solceller og vindmøller” og til at komme med input og ønsker til politikerne undervejs.
Bente Jacobsen HornePosten
 

Loading