Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Horne

Generalforsamling

 
Horne Tistrup Aftenskole indbyder til generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19 i gymnastiksalen på Tistrup Skole.

          Dagsordenen for generalfor­samling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fremtidig virksomhed inkl. budget
  7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

          Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af Familie og Fritid i Horne og Familie Trivsel og Fritid i Tistrup.

Venlig hilsen bestyrelsen for Horne Tistrup Aftenskole

Formand Bente Dinesen

Næstformand Birthe Helene Nielsen

hornetistrupaftenskole.dk

Loading

Første stork i 2024

Den første stork er sat op på skolems gavl. Rart at komme i gang igen, det bliver lidt tomt, når storkene pilles ned efter nytår.
Velkommen til Horne Sogn til den lille pige og tillykke til de nybagte forældre.
I år er vi foran sidste år, idet den første stork blev sat op i marts.

Loading

Familie og Fritid Horne – generalforsamling 2024.

Hermed indkaldes der til generalforsamling mandag d. 19. februar 2024 kl.19.00 i Skolekøkkenet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
     Valg af dirigent, stemmetællere og skriftefører.
     Bestyrelsens beretning.
     Forhandling af bestyrelsens beretning.
     Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår.
     Behandling af indkomne forslag.
     Forslag fra bestyrelsen.
     Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Ruth Jensen og Hanne Petersen, som begge
                                                                modtager genvalg.
                                                                Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard, som
                                                                modtager genvalg.
     Valg af revisor. Linda Albertsen er på valg, hun modtager genvalg.
     Eventuelt.

                      Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 29. januar 2024
                      sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller mail: b.dinesen@bbsyd.dk

Loading

Sjældent jubilæum i Horne Brugs

Der er jubilæer, og så er der de sjældne jubilæer.

Sådan et har der netop være i Dagli’Brugsen i Horne. Omgivet af familie, kollegaer og direktør for brugskoncernen i Nørre Nebel, Allan Knudsen, blev Mads Jeppesen, 25 år, fejret for 10 år som ungarbejder.

Ungarbejdere slutter som regel efter højest to-tre år, men Mads Jeppesen fortsætter ved siden af sit lærlingejob som tømrer hos Peter Green i Grønfeldt ved Ølgod.

– Det var Lasse Lindvig, der spurgte, om jeg ikke skulle have et fritidsjob. Det kunne da godt være. Et par måneder senere var jeg til samtale i Horne Brugs. Jeg fik jobbet, og jeg nyder virkelig at være her. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor jeg blev oplært af Lasse og de andre, og nu er det mig, der er med til at lære de 15-16 årige op, siger Mads.

Han ved ikke, hvor længe han kan kalde sig ungarbejder.

– Jeg tager et år ad gangen. Der kommer nok et tidspunkt, hvor vi skal have børn, eller hvor det rent arbejdsmæssigt ikke kan passe sammen, siger Mads, der ikke nøjes med tømrerjobbet og jobbet som ungarbejder.

Han er fra 1. januar nu også børneudviklingstræner i fodbold, hvor han hjælper trænerne med de problemer og udfordringer, de står overfor. Han er med i sportsugeudvalget, i fodboldudvalget, medarrangør af fodboldskolen og målmand på førsteholdet i HTS.

– Jeg har det bedst med at holde mig i gang, og det er fantastisk at være en del af så mange gode fællesskaber.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Fællesskabet var ledetråden ved nytårskuren

Omkring 60 borgere ønskede hinanden godt nytår og velkommen til 2024 ved Horne Idrætsparks nytårskur – en nytårskur, der stod i fællesskabets og sammenholdets tegn.

Formanden for Horne Idrætspark, Søren Dahl, tog i sin nytårstale udgangspunkt i både Kurt Burkarls ord om, at Horne er et smørhul med fællesskab, sammenhold og foreningsdannelse, og i Dronning Margrethes ord om ikke at være os selv nok.

– Dronningen er måske ikke folkelig, men hun er lykkedes med at ramme ind i folkesjælen hos os alle. Hun har måske ikke fundet Mary til Frederik, men hun har præget ham til at komme ud og se verden med åbne øjne. Vi skal ikke være os selv nok. Hvis vi er det, kan vi bare se, hvad der sker i Sverige med manglende sammenhold til følge, i England, hvor intet fungerer, i Holland og i Frankrig, hvor man ikke er enig om noget, og i USA, hvor det er rystende, at man ikke kan finde bedre præsidentkandidater.

Søren Dahl funderede over, at Dronning Margrethe har virket i snart 52 år, mens der har været ni forskellige statsministre.

Han vendte sig derefter mod sin egen oplevelse af, at der gennem årene er kommet et stærkt stigende antal udlændinge i såvel landbruget som i industrien.

– Vi er afhængig af arbejdskraften udefra. Derfor skal sammenholdet i de små samfund være det lim, der får det til at fungere, så vi sikrer, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Inden hallens køkken satte frikadeller, stuvet hvidkål samt kartofler og persillesovs på bordet, glædede han sig over, at Horne Idrætspark slutter året med et ”rimeligt fornuftigt regnskab”.

– Det har en lang række aktiviteter medvirket til, og det samme har køkkenet, som ofte står på gloende pæle, fordi Ulla har masser af ideer, som hun også formår at realisere.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Godt nytår

Horne Sogneforening ønsker alle i sognet et godt nytår, og tak for det år, der er gået.
Tak til alle, der er med til at give en hånd til, at sognet tager sig godt ud. Det være sig ved affaldsindsamling, arbejde på Smedegrunden, opsætning af juletræ, julepynt og julestjerner. Arbejdet i Vikingelunden og på Vikingestien. Planlægning og afvikling af Torvedagen, Æblepressedagen og Juleoptog med Varde Garden.
Tak.

Foto: Jacob Vig

Loading

Fjernvarme

Projektet med at få et lokalt varmeværk til byen som erstatning for naturgassen har ligget stille nogle måneder, da den nationale fjernvarmepulje løb tør for penge. Sidst i november blev der landet en finanslov, hvor fjernvarmepuljen blev genopfyldt med 150 mio. Da puljen løb tør for penge, var der ansøgt om yderligere 300 mio. kr., hvorfor det er usandsynligt, at alle projekter får tilsagn i den nye omgang. Energistyrelsen, som forvalter fjernvarmepuljen, har ikke på nuværende tidspunkt en plan klar, så vi kender ikke tidsplanen. Derfor afventer vi nu Energistyrelsen, men sidder klar til at sende vores ansøgninger ind for Horne, St. Darum og Gredstedbro så snart muligheden byder sig.

Hans-Christian Damm Obel

Kommunikationskonsulent

E-mail:

hco@dinforsyning.dk

Direkte:

74747181

Mobil:

23412635

Loading

Julen blev spillet og sunget i gang

Med juletræsfesten og juleoptoget i Horne Sogn vel overstået, kan borgerne nu se frem til juleaften med ro i sindet.

Trods kulde og håndbold i Herning havde Varde Gardens 25 spillende og spirende garder en lang hale af mennesker efter sig på turen rundt i byen. Med på turen var også en lille pony forspændt en vogn, og der blev spillet og vandret gennem næsten alle byens gader fra Horne Hallen til Hornelund. Her gav garden en koncert for beboerne, der kunne nyde musikken til kaffe, serveret af Hornelunds Venner.

Og så blev døren til Sognehytten åbnet. Her var masser af godteposer, som børnene uden tvivl havde set frem til, mens de voksne nok tænkte mere på gløgg, æbleskiver og hyggesnak i brugsen.

For en stor del af deltagerne i juleoptoget begyndte julerierne allerede om formiddagen i Horne Hallen, hvor der var juletræsfest med sang, dans om juletræet sammen med en lokal julemand, spisning og ikke mindst fri leg for børnene. Omkring 100 store, små og endnu mindre borgere deltog i festlighederne. Arrangørerne havde meget betænksomt fyldt julemandens sæk med små gaver i stedet for slik, da det jo ventede i Sognehytten.

Loading

En dejlig formiddag

Horne skole var torsdag formiddag på kælkebakken, -på Habrehøj.
Hele skolen morede sig med at kælke og med at bygge snemænd.
I følge lærer Rasmus Nielsen er det 7 år siden, de sidst havde mulighed for at komme ud og kælke i skoletiden.
En strålende ide, således at skoledagen bliver andet end staveord og tabeller!

Loading