Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Horne

Sogneforeningen søger medlemmer


Horne Sogneforening står for en række aktiviteter, som borgerne er gode til at bakke op om.

Det glæder sogneforeningens formand, Keld Jochumsen, sig over, men han ærgrer sig over, at samme opbakning ikke er til stede, når det kommer til at betale kontingent. Således er kun 46 procent af borgerne medlem af foreningen.

– 234 borgere i 503 husstande er medlemmer. Det er et fald på 25 siden sidste år. Det er et problem, som vi skal have gjort noget ved, sagde Keld Jochumsen på generalforsamlingen.
I ord og billeder berettede han om et udvidet år med mange aktiviteter, flere af dem med udgangspunkt i udviklingsplanen. Trekanten ved Hornelund-Kirkebakken har fået nyt flag, Vikingelunden er fornyet for en million kroner, i 2020 blev der uddelt 22 velkomstpakker og otte babypakker, mens der indtil 1. september i år er uddelt 15 velkomstpakker og 18 babypakker, og 160 af 228 husejere i Horne og Bjerremose var med i snerydningsordningen.
Endelig kunne formanden oplyse, at retssagen vedrørende smedeforretningen er berammet til november.
– Hvis der ikke sker noget til den tid, må vi have Varde Kommune på banen. Vi kan ikke være det hjørne bekendt sagde formanden.
Eva Plauborg fremlagde regnskabet. Det sluttede med et overskud på knap 28.000 kroner takket være et bidrag på 10.000 kroner fra støtteforeningen og 39.000 kroner fra Torvedagsudvalget.
Tre medlemmer var på valg, Keld Jochumsen, Else Jochumsen og Kurt Burkarl, og de blev alle klappet ind til en ny periode, og det samme gjorde suppleanterne Carsten Hansen og John Kristiansen samt revisor Eva Guldager.
Efter generalforsamlingen fortalte Per Jespersgård om arbejdet med en ny vikingesti med et forløb på begge sider af Gunderup Bæk, mens Annemette Bøtcher fortalte om Vision 2030, hvis vigtigste mission er at få fortalt de gode historier, at få talt sognet op i stedet for ned og derigennem få udvikling.
Endelig tog byrådsmedlem Stig Leerbeck ordet og kom med en kraftig opfordring til på valgdagen den 16. november at stå sammen om den lokale kandidat, da det betyder noget af have et lokalt medlem til at tale et sogns sag i byrådet.
Bente Jacobsen HornePosten. Foto: Leif Sønderskov

Pensionistforeningens udflugt

Horn og bobler blev beundret
51 borgere var med i bussen, da Horne Pensionistforening afviklede sin normale forårstur på en dejlig efterårsdag. Da de sagde farvel til hinanden 11 timer senere efter aftensmaden på Horne Kro, lød det samstemmende: Det var en spændende tur.
De havde da også været på lidt af en nostalgisk rejse med besøg på VW Retro Museum i Ulfborg, hvor kvinderne mindedes skurepulveret og æggekasserne fra barndomshjemmet, mens mændene kiggede på folkevogne i diverse udgaver og mindedes deres første “VW-bobler” og kørsel med ladbiler. Kvinderne kunne nu også se det smukke i de velholdte biler, ligesom mændene også lod tankerne flyve bagud i både købmands- og radiobutikken.
Turen fortsatte til Bøvlingbjerg, hvor landets eneste hornvarefabrik er placeret. Her så de nogle af de 20 arbejdsgange fra et kohorn fra Afrika til en spiseske. Fabrikken laver ikke kun køkkentøj, men også masser af smykker, som sælges landet over.
Turen bød endvidere på et kig på Hellig Kors Kloster, en tur i industrikvarteret i Lem, et stop i Thorsminde, fællessang i bussen, frokost i Ulfborg og kaffe med hjemmebag i høj sol på havnen i Hvide Sande.
Bente Jacobsen HornePosten, Foto: Leif Sønderskov

Besøg i Vikingelunden

En pensionist-cykelklub fra Varde med ca. 30 deltagere var igennem Vikingelunden tirsdag. De drak den medbragte kaffe, og var heldige med, at skolens 0-2 klasse var i Vikingelunden og kunne underholde cyklisterne med sang.

Nye flagsnore

Nu er flagstængerne ved bygrænserne klar til konfirmationen. Ove Bertelsen har skiftet flagsnorene og vasket flagstængerne.

Indvielse vikingelunde

Indvielse gav trængsel i Vikingelunden

Der var trængsel omkring søen og senere omkring grillen, da Vikingelunden atter blev indviet.
Omkring 250 mennesker i alle aldre var med, og de fik et indblik i, hvad der er sket i Hornes byskov i det seneste års tid. 14 delprojekter er sat i søen, og de har allerede få mange flere end tidligere til at bruge i området. Det skyldes ikke mindst, at der nu er etableret en handicapvenlig gangsti med lys fra Hornelund til grillhytten og rundt om søen, og at der er kommet en svævebane på legepladsen.

 – Projekterne omfatter også blokering af vand fra søen, vand i hytten, bedre skiltning og p-forhold, etablering af bålplads og to shelters, nye bord-bænke i hytten, infotavle og repos i søen. Børnehaven ønskede sig et skur som base for deres udeliv i Vikingelunden. “Skur” ville vi ikke have, så vi har fået et madpakkehus, sagde formanden for Horne Sogneforening, Keld Jochumsen ved indvielsen. Han glædede sig over et flexibelt sundhedsvæsen, så primus motor i arbejdet, Aksel Hansen, trods indlæggelse i den sidste uge og operation mandag kunne deltage i indvielsen.
Aksel har siden madpakkehuset ankomst den 9. juli 2020 haft Vikingelunden som sit andet hjem – mindst. Han har selv lagt 350 frivillige timer, mens 58 borgere og Sdr. Malle Maskinstation har leveret godt 1000 timer.
– Det hele har kostet cirka en million kroner heraf cirka 100.000 kroner til madpakkehuset. Vi har fået 425.000 kroner fra Varde Kommune, 200.000 kroner fra Horne Støtteforening, 100.000 kroner af henholdsvis, LAG Varde-Fanø, SEs Vækstpulje, Fonden til byens forskønnelse og Torvedagsudvalget, 50.000 kroner fra Nordea Fonden og en rigtig god pris på lamperne fra Davidsuperlight.dk, leveret af El-Gården i Varde. Tak for al støtte og hjælp, sagde Aksel Hansen og fik suppleret listen med yderligere 25.000 kroner fra Andelskassen i Varde.
Derefter var der grillmad, øl og vand, og børnene kunne bage pandekager på 4Hs bål mellem legene ved søbredden.
Bente Jacobsen HornePosten. Foto: Leif Sønderskov

Så tømres der

Den sidste opgave inden indvielsen søndag er reposet ud i søen. Det har ikke været muligt, at skaffe træet før nu, så derfor i sidste øjeblik.
Et meget velkvalificeret team var samlet lørdag morgen, så det bliver spændende at se, hvordan det færdige resultat ser ud.
Vi ses søndag kl. 11.00

Søren brugs sagde farvel


Der var fuldt hus, da Dagli´brugsen i Horne efter et års pause igen kunne byde på grillet gris, øl, vand, is og masser af hygge.
230 var bænket ved bordene, der for første gang var opstillet på p-pladsen ved Horne Skole. Butiksrådet og andre hjælpere sørgede for, at udleveringen af mad gled let, og maden blev serveret og spist til sprød musik og sang af brugsens “husmusikant”, Ulrik Alrø.
Ved grillarrangementet for tre år siden kunne daværende uddeler, Martin Hansen, fortælle, at 22-årige Søren Dinesen skulle være ny uddeler. Nu to et halvt år senere er det tid til farvel.
– De sidste to et halvt år har været en fantastisk rejse. Det har været en fornøjelse. Jeg siger ikke farvel, fordi jeg ikke kan lide jer. Jeg har nydt at arbejde sammen med både kunder og mine medarbejdere, men jeg prioriterer anderledes nu. Jeg skal prøve noget andet og have lidt mere tid til privatliv, sagde Søren Dinesen, der har sidste arbejdsdag i brugsen i Horne tirsdag. De sidste dage er den ny uddeler, Alex, også i Brugsen.
Anne Mette Bøtcher takkede på vegne af butiksrådet for samarbejdet med Søren, der altid var med på at prøve noget nyt uanset, hvilke vilde ideer rådet kunne komme op med.
– Vi siger ikke farvel, men på gensyn, da vi satser på, at du er tilbage om 10-15 år, sagde hun.
Bente Jacobsen HornePosten

Sognets smede var i fokus

I dag er der kun en smedeforretning i Horne Sogn, men i det 20. århundrede var der seks smede, og det var dem, der var i fokus på årets kirkegårdsvandring, arrangeret af Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv.

Cornelia fra Menighedsrådet byder her velkommen til årets kirkegårdsvandring
Der var mødt 52 op til kirkegårdsvandringen der bød på blæsende men tør vejr

52 borgere var med, da aftenen begyndte med en tur rundt i alle fire hjørner af kirkegården for at besøge fem smedes gravsteder – Østerberg, Søren og Jørn Thomsen samt Marinus og Magnus Hansen. Den sjette smed, Peder Frahms gravsted er nedlagt, men inde i kirken kunne deltagerne se et billede af hans gravsten, da Leif Sønderskov med et PowerPoint-show fortalte om smedene, deres forretninger, deres virke og deres familier.

Bounum Smedeforretning har en historie, der går 400 år tilbage i tiden. Familie Østerberg har været med i knap 60 år, Peder Østerberg fra 1930-1962 og Svend Aage Østerberg fra 1962-1989. Peder Frahm var smed i Bjerremose fra 1908 til 1959, og en del af hans gamle værksted kan stadig ses hos Grethe og Erik Sørensen.

Her er vi nået til Gudrun og Søren Thomsens gravsted
Og her ved Jørn Heiberg Thomsens gravsted.

Smed Hansens værksted findes også stadig på Krosvinget 5. Det blev bygget af Marinus Hansen i 1913, og han boede selv i et lille værelse i værkstedet, indtil han to år senere byggede beboelsen. Værkstedet blev i 1946 overdraget til sønnen Magnus, som lukkede det i 1969.

I 1937 købte Søren Thomsen smedeforretningen i Horne, og han producerede selv diverse landbrugsredskaber. I 1969 kom Jørn med i forretningen, som blev kraftigt udvidet i de følgende år indtil nedlukningen omkring 2010.

Flere af smedefamilierne var repræsenteret, og de kunne supplere med diverse oplysninger. Således inviterede smedekonerne ofte kunderne på et veldækket kaffebord i ventetiden.

Også deltagerne i kirkegårdsvandringen blev budt på både kaffe og brød, ikke af en smedekone, men af menighedsrådet som afslutning på den femte kirkegårdsvandring.

Sidst er vi her ved Magnus Thorbøl Hansen og Kirstine Svane Hansen gravsted. (Den lyse sten bagerst.)
Et pænt antal af de tilstedeværende lytter her til Bente Jakobsens fortælling om smedene i Horne. Det er lige før vi går i kirken til de udvidede historier om Smedene i Horne Sogn.

Lys omkring søen

Nu er der sat strøm til pullertlamperne hele vejen omkring søen i Vikingelunden. Her i aften stod fuldmånen og skinnede øst for søen, – et flot syn.
Prøv at gå en aftentur i Vikingelunden, – det er en oplevelse.