Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Solceller i Malle kom i modvind


Mens der var medvind til 12 vindmøller i Malle/Kvong, blev solcellerne mødt af en næsten orkanagtig modvind på borgermødet i Horne Hallen.
170 borgere deltog i mødet, hvor planchef Trine Lyhne og by- og energiplanlægger Johannes Møller Christensen fortalte om processen og undervejs bad deltagerne svare på spørgsmål via QR-koder.
Det første spørgsmål gik på, hvad der er vigtigst for den enkelte ved et solcelleanlæg.
Der kom mange forskellige variationer over temaet: ”Skrot solcellerne. Sæt dem på taget i stedet”. Andre slog fast, at Malle vil blive affolket til skade for hele sognet.
Hvis det alligevel bliver til noget, var der ønsker om, at pengene i “grøn pulje” bruges til at stoppe affolkningen af lokalsamfundet, til aktiviteter for børn og unge, til at give borgerne gratis strøm og til at investere i låne/delebiler med gratis strøm.
Projektet omfatter 12 vindmøller på hver 167 meters højde samt solceller på cirka 200 hektar. Hver vindmølle vil have en årlig produktion på 18-20 millioner kWt., og 200 hektar solceller vil give det samme, oplyste Mogens Leth fra Energicenter Nord, der arbejder med Malle-Kvong projektet.
Byrådspolitikerne har besluttet, at der i Varde Kommune skal rejses 18-20 vindmøller og 1300 hektar solceller inden 2030, så kommunen kan være klimaneutral i 2045. Det er i den forbindelse, at Malle er blevet udpeget til at huse sol- og vindenergi.
Alle spørgsmål og holdninger fra Hornehallen vil indgå i det fremtidige arbejde.
– Vi skal nu udarbejde et idéoplæg med størrelse og placering af anlægget. Det bliver sendt til de berørte borgere og bliver lagt op på kommunens hjemmeside. Herefter bliver der en høringsperiode på 14 dage, og i den periode bliver der et nyt borgermøde, sagde Trine Lyhne.
Derefter bliver politikerne involveret, da de skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan.
– Bliver det tilfældet, skal lokalplanen i høring i otte uger, og da bliver der et nyt borgermøde, denne gang også med politikere. Der kan ske justeringer, inden planen sendes til endelig politisk beslutning, sagde Trine Lyhne og opfordrede borgerne til dels at følge med på kommunens hjemmeside under ”solceller og vindmøller” og til at komme med input og ønsker til politikerne undervejs.
Bente Jacobsen HornePosten
 

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):