Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Udviklingsplan

“Nye” og “gamle” borgere mødtes

Tak for en rigtig god dag. Det har været en udsøgt fornøjelse.
Arrangørerne af “Velkommen i Horne” måtte tage imod mange roser, da programmet sluttede ved et-tiden efter nogle både hyggelige og lærerige timer.
200 borgere i alle aldre var med på de guidede ture til skole, SFO, fælleshaver, børnehave, kirken og ældrecentret Hornelund. Flere af guiderne viste ikke bare vej, men fortalte også undervejs om sognet og dets beboere, og på alle destinationer stod foreninger klar til at fortælle om deres aktiviteter og skænke en kop kaffe, et glas juice eller en tallerken af de 18 liter jordskokkesuppe, Fælleshaverne havde taget med.
For seks år siden flyttede Antra og Roman Osadchyi ind i et hus på Engkanten. De er rigtig glade for at bo i Horne og nød “Velkommen i Horne” i fulde drag.
– Det har været rigtig hyggeligt. Vi har set skolen, børnehaven og Fælleshaverne. Vi har børn i skolen, så den kender vi, men alligevel var det dejligt at være der i dag. Vi har også fået snakket meget. Og så har vejret været helt fantastisk, siger Antra og Roman.
De er klar igen næste år, hvis der bliver en næste gang.
– Det gør der. Det er helt sikkert, og vi har allerede fået nye ideer til næste gang, siger Annette Plauborg Schmidt fra arrangørgruppen og slår fast, at hele gruppen er yderst tilfreds.
– Jeg er glad for, at hele spektret af borgere var med. Der var mange børn og unge med, og der var mange tilflyttere med. Det var virkelig sognet, der mødtes. Alle foreninger og institutioner bakkede rigtig godt op, så vi også fik hele spektret med, hvad angår sognets aktiviteter og faciliteter, siger Annette Plauborg Schmidt.
Dagen sluttede med fællesspisning – selvbyggede burgere og vand – i to hold med forskellige sjove aktiviteter som folkedans, samle puslespil og stående banko, til det hold, der ikke spiste.

Tillykke til Horne sogn

Til borgerne i Horne
På vegne af programmet “Blomstrende Landsby” vil vi gerne ønske alle i Horne og omegn et stort og velfortjent TILLYKKE med blomst 4 og 5.

Ved vores besøg den 5. november i år, hvor vi sammen med Sogneforeningen talte om byens udvikling og den nye Udviklingsplan, fik vi et klart indtryk af, at Horne er en by, der står sammen og i fællesskab sætter retning for fremtiden. Vi var imponeret over det gode arbejde, I har lagt i arbejdet med Udviklingsplanen med alle de gode ideer til kommende indsatser samt resultater, I allerede har opnået.

Sidste år modtog I blomst 3. Allerede dengang kunne vi se, I var godt på vej med mange ting og at I er hurtige, når I trækker i arbejdstøjet.

Derfor er det også velfortjent, at I dag fuldender programmet med 5 blomster. I har sat jer nogle mål og arbejdet efter dem. Jeres arbejde med udviklingsplanen er også et bevis på det.

Vi er overbevist om, at udviklingsplanen nok skal blive et godt værktøj for jer: En plan, der tager afsæt i borgernes ideer og som derfor vækker lyst til at involvere sig og tage ejerskab. Den vil give jer et værktøj, som I kan bygge på i fremtiden, mens også aktuelle emner kan komme til.

Derfor er det med stor glæde, at vi med denne hilsen ønsker jer tillykke med de 5 blomster. Tillykke alle sammen og held og lykke fremover.

Med venlig hilsen

Mette Børgesen og Poul Verner Christensen

5 blomster til Horne

Fem blomster plukket på fem år
Den 3. december 2014 var der et borgermøde om, hvorvidt sognet skulle deltage i projekt “ Blomstrende Landsby”. Det blev besluttet at indgå i projektet, og den 5. november kom de to sidste blomster i hus – fem blomster på fem år. Dermed blev Horne det fjerde sogn på landsplan med fem blomster. Tidligere modtagere er Årre, Holbøl ved Aabenraa og Branderup ved Tønder. 

Hvad kan sognet så bruge buketten til?
De første blomster har givet et godt indblik i, hvad sognet indeholder af foreninger, institutioner og andre faciliteter. Vi har også fundet ud af, at billige huspriser trækker nye beboere til – tilflyttere, som så siden finder ud af, at faciliteter og fællesskab giver dem et godt liv. Det er også blevet klart, hvad vi er gode til, og hvor der kan ske forbedringer.
De to nye blomster er resultatet af arbejdet med en vision – ”Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”, og en udviklingsplan, som rummer forslag til, hvordan sognet kan udvikle sig i de kommende år.
Planerne for Vikingelunden og ”Velkommen til Horne” med en aktivitetsdag for alle sognets beboere den 19. januar er blot to af projekterne i udviklingsplanen. Og der er meget mere at gå i gang med de kommende år efter, at vi har fejret modtagelsen af flaget med de fem blomster og hængt det på flagstangen den 15. december i forbindelse med juleoptoget.

Bente Jacobsen HornePosten

Fyraftensmøde

Fyraftensmøde på skolen

Projektgrupperne bag Hornes Udviklingsplan var samlet torsdag til et møde, hvor man blev enige om, hvilke projekter der skulle prioriteres i 2019/20.
Kommunens pulje til udviklingsprojekter i 2019 har ansøgningsfrist den 20. maj. I puljen er der 2,1 mill. kroner. I de projekter, der gives tilskud til, skal der være en egenfinansiering på 50%.

I Hornes Udviklingsplan er der 9 indsatsområder, og de 3 første  blev valgt til at være indsatsområder i 2019.

  1. Vikingelunden- Hornes byskov. Her skal der arbejdes med strøm og vand til grillhytten. Lys langs stien til grillhyten, Bedre skiltning. Bedre P-forhold. Nye borde til grillhytten. Etablering af bålplads, Shelters og blokering af vand fra sø, der siver ud.
  2. Velkommen til Horne arrangement. 1. gang 3. lørdag/søndag i 2020. At nye borgere føler sig velkommen og føler sig som en del af sognets fællesskab.
  3. Netværk og medier. Vi vil øge synligheden af sognets fællesskab og aktiviteter i de trykte medier og på sociale platforme.
  4. I vikingernes fodspor. En tur på et stisystem med historiske, fysiske og madoplevelser i området Kirkevad, Linding Mølle, Bjerremose Bæk, Vikingelunden og Horne by.
  5. En sti til Horne borgernes ve og vel. Der ønskes en sikker vej for alle i Horne Sogn. Sti fra Bjalderup til Horne.
  6. Sikker skolevej. Cykelsti langs Ølgodvej syd for Horne. Stundsig-Horne.
  7. Hvad gør vi ved øjenbæer? Byforskønnelse. Landsbyforskønnelsespulje.
  8. Lejeboligmangel. At kunne blive boende i Horne efter salg af hus. At unge mennesker kan bosætte sig i Horne uden at købe hus.
  9. Børn, unge, læring, udvikling, opmærksomhed. I Horne skal der være plads og oplevelser for vore unge. Der skal skabes et sammenhængende område for skolen, sfo, børnehave og ungdomsaktiviteter.

Generalforsamling i Sogneforeningen

Sognet fik 39 nye borgere
I 2018 afleverede Horne Sogneforening 21 velkomstpakker til tilflyttere og 18 babypakke til nyfødte.
Det var bare to af mange opgaver, som sogneforeningen løste sidste år – et år, som formand Keld Jochumsen på generalforsamlingen betegnede som et godt år.
Han glædede sig over et stort fremmøde – 47 deltagere, og ærgrede sig over et fald i medlemstallet. Foreningen har 266 medlemmer, hvilket svarer til 53 procent af sognets 506 husstande. Det er en nedgang på syv procent.
Tre projekter har fyldt meget på arbejdssedlen. Den ene var indretning af Trekanten med flagstang, torvedagsmanden og bænke, der dog er til reparation, fordi det galvaniserede stel ruster. Den anden var at få den tredje blomst i projekt blomstrende landsby, og den tredje var udarbejdelse af en udviklingsplan for den lille storby, hvor noget er småt, men alt er godt.
Planen indeholder mange forslag til udvikling af Vikingelunden såsom vand og strøm til hytten, infoskilte, nye borde-bænke, bedre parkeringsmulighed og shelters. Foreningen har så småt taget hul på nogle af forslagene og lagde sidste år penge til side til projekterne fra fonden til byens forskønnelse. Der sker også forskønnelse andre steder.

– Vi har fået 20.000 kroner af kommunen fra puljen til landsbyforskønnelse. De skal blandt andet bruges til at gøre noget ved indkørslerne til Horne fra syd og vest.
Det fik flere til at foreslå, at byskiltet fra syd bliver flyttet tættere på byen, og Stig Leerbeck kunne i den forbindelse oplyse, at Plan og Teknik har fokus på skiltet.
Eva Plauborg fremlagde et regnskab med et underskud på godt 13.000 kroner og et forslag om, at kontingentet forbliver uændret – 200 kroner for en husstand og 100 kroner for enlige. Det blev vedtaget.
Leif Damsgaard takkede farvel til bestyrelsen, mens Aksel Hansen blev genvalgt og Hans Chr. Guldager nyvalgt med Dirk Svensson og Anders Burkarl som suppleanter.

Bente Jacobsen HornePosten

 

Hjemmeside-workshop

Projektgruppen “Netværk og medier” under udviklingsplanen afviklede mandag aften en workshop for foreningsbrugere af Hornes hjemmeside. Anders og Simon Burkarl instruerede, og vi andre forsøgte at følge med! Deres oplæg forsøgte at få os til at se på hjemmesiden med tilflytterøjne, kan de finde de oplysninger, de har brug for, eller skriver vi kun for indforståede? Der er selvfølgelig noget at tænke over!Hornes Udviklingsplan

I efteråret blev der afviklet 2 work-shops, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for Horne Sogn. Udviklingsplanen er lavet og behandlet i Udvalget for Plan og teknik. Planen kan ses ved at klikke på linket til højre på vores hjemmeside under linket til Blomstrende Landsby.
Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplanen for Horne som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne. Forslaget sendes hermed i høring frem til og med d. 21.02.2019.

Du kan læse udviklingsplanen her

Det nye år fejret med kur

50 store og små Horneborgere var tirsdag til nytårskur i Hornehallen – en kur, som en kur skal være med champagne, en tale om det forgangne år, lækker mad og masser af hyggesnak.
Formanden for Horne Idrætspark, Søren Dahl, stod for talen.
Den varme sommer gav masser af udfordringer for ikke mindst landmændene og gav også anledning til en fornyet debat om klimaforandringer. Han var nu ikke sikker på, 2018 var den varmeste sommer i mands minde. Han kunne selv huske nogle varme somre i 1970erne, og hans far havde fortalt om hedebølger i både 1947 og 1959.

Han tog også fat i det meget brugte ord “paradigmeskifte”, som i hvert fald er parti lancerede i forbindelse med flygtningepolitikken.
– Vi lærte også Lindholm at kende. For en del år siden blev der opbevaret medicin til bekæmpelse af mund- og klovsyge på øen, da det var meget giftigt. Øen bliver nu renset og gjort klar til at modtage nogle asylansøgere.
Inden han ønskede alle et godt nytår, vendte han blikket mod det lokale. Sognet har fået den tredje blomst, og mange har været med til at lave en udviklingsplan.
– For Idrætsparken var 2018 et rigtig godt år ikke mindst takket være de mange frivillige, som er grundstenen i Idrætsparken. 2019 bliver også et godt år med fastelavnsfest i marts og en udstilling med 2500 hunde i august. Det bliver stort.
Ulla og Thorkild Lindvig stod for maden, stuvet hvidkål og frikadeller, som de traditionen tro fik masser af ros for.
Bente-Horneposten

En lille storby får en plan

En lille storby får en plan
61 ideer til en opgradering af Horne Sogn er kogt ned til 11 projekter, som skal udgøre den kommende udviklingsplan.
De mange ideer kom på bordet på Horne Kro på workshop 1, som en styregruppe og Varde Kommune indkaldte til. På workshoppen kom også ideen til visionen “Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”.
 På workshop 2 i Horne Hallen skulle de godt 50 deltagere med hjertet vælge den idé, de gerne vil arbejde med, og som skal med i udviklingsplanen, der gælder indtil 2024.
Hjerterne bankede for en cykelsti fra Stundsig gennem Horne til Bjalderup, et velkomstarrangement først på året for tilflyttere og alle deres naboer, en udvikling af Vikingstien som en ringsti med informationer om Vikingetiden, etablering af strøm og vand i Vikingehytten og bedre skiltning til Vikingelunden, lejeboliger til både unge og ældre, måske i samarbejde med en boligforening, mere positiv omtale af Horne og mere struktur på al PR, et stor aktivitetscenter i foderstoffen med børnehave og blandt andet klatrevæg, skatebaner og knallertbane.
Alle projekter bliver nu samlet af Henrik Rasmussen, Varde Kommune, til en udviklingsplan, og når den er endelig godkendt af styregruppen, skal den godkendes i Varde Byråd. Derefter kan borgerne udvikle projekterne og søge om midler fra Varde Kommune til gennemførelsen af dem. Det er kun de projekter, der er med i planen, der kan få del i puljemidlerne.

Bente Jacobsen HornePosten