Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vikingelunden

Ordinær generalforsamling på ekstraordinært sted

Hornelunds Venner afholdte den længe udsatte generalforsamling i Vikingelunden, idet Hornelund som bekendt har været lukket længe for aktiviteter.
Formanden Svend Bruun aflagde beretning. Coronaen har sådan set ikke haft indflydelse på arrangementer afviklet i 2019 og begyndelsen af 2020, men hvordan den kommende sæson kommer til at se ud, er mere uvis.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Verner Baagø, idet Frede Holm ikke ønskede genvalg. Til gengæld blev han valgt som revisor.

De små indtog madpakkehuset


Der blev plukket slåen til pyntning, undersøgt skovbund og taget forsigtige skridt på træernes nederste grene, da 23 børn fra Horne Børnebys afdeling børnehave var i Vikingelunden.
Anledningen var indvielse af madpakkehuset – et hus, som Horne Sogneforening stiller til rådighed for børnehaven, så udegruppen har en fast base.
– Udegruppen er en drøm, vi har haft rigtig længe, og den er nu blevet virkeliggjort, fordi forældrerådet har været meget aktivt, og fordi Horne Sogneforening har givet os mulighed for at låne dette skønne hus, sagde leder Tove Holm Andersen, inden hun sammen med Ella og Emmelie klippede den røde snor og dermed officielt åbnede både madpakkehus og udegruppe.
Formand for sogneforeningen, Keld Jochumsen, fortalte, at gruppen “De unge mødre” havde fostret ideen og præsenterede den for sogneforeningen.
– Det var vitalt for dem, at de fik et skur, og det blev så madpakkehuset. Vi har også bestilt shelters til brug for sovebørnene, men der er seks-otte ugers leveringstid. Desuden skal vi have lagt el ind i huset og renoveret legepladsen, sagde Keld.
Og så var der kagemand, juice, kaffe og masser af sol, så børnene for alvor kunne slå sig løs i naturen.
Bente Jacobsen HornePosten

425.000 kr.

Udvalget for plan og teknik har bevilget 425.000 kr. til nyetableringer i Vikingelunden.

Udviklingsgruppen, der arbejder med forbedringer og nyetableringer har fået bevilget 425.000 kr. til brug i 2020.
Gruppen skal selv rejse et tilsvarende beløb, så der er arbejde for 850 tusinde kroner. Så det er bare om at komme i gang!
Indtil videre er der etableret bålplads og et madpakkehus. De næste planer er dræning bag grill-hytten. Køre-og gangsti til grillhytten. Etablering af lervold bag søen, så vandet ikke løber ud, og et repos ud over vandet ved grillhytten. Der føres ligeledes vand og strøm frem til grillhytten og strøm til madpakkehuset.

Vikingestien

”I Vikingernes fodspor”  

I foråret 2020 gik gruppen i gang med punktet fra Udviklingsplanen 2018 ”I Vikingernes fodspor”.

Det blev besluttet at reetablere den eksisterende vikingesti, som det ikke har været mulig at vedligeholde, grundet de græssende køer ødelagde stien og gjorde det umuligt at klippe græsset. 

Stien er nu blevet klippet, hvor der blev benyttet en ATV monteret med en slagleklipper.  Interesserede Horneborgere er velkommen til allerede nu, at benytte stien igen, og nyde den skønne natur vi er omgivet af. Husk dog gummistøvler, hvis ikke I vil have våde fødder.

Da der nu er Galloway kvæg på arealerne, henstilles det, at man ikke tager hund med på turen.

Der er mange endnu udestående

  • Afmærkningen af stien skal fornyes og gruppen vil forsøge at slå stien, gerne med Sogneforeningens alm. græsklipper.  
  • Gruppen vil følge op på, hvor der skal foretages udbedringer på stien, så den bliver mere fremkommelig. Der er jo flere steder hvor vand er skyld i at stien bliver en mudret affære og næsten ufremkommelig.
  • Vikingestien passerer stedet hvor der i april 2014 blev fundet et bæltespænde og rigtig mange sølvmønter. Der vil blive opsat en beskrivelse.

Arbejdsgruppen forventer at første etape af stien er færdig i foråret 2021.

Arbejdsgruppen har mange ideer til at gøre stien og området til et attraktivt område at bevæge sig i.

Nb – Hvis nogen er interesseret i at bidrage til at skabe en fantastisk sti dvs. enten via etableringen (praktisk) eller formidling af naturen og historien er i velkommen til at kontakte Per Jespersgaard. 

Gruppen består af:

Frederik Lauridsen, Allan Nymark, Thorkil Lindvig, Stig Larsen, Stig Leerbeck, Jørgen Østergaard og Per Jespersgaard.

Første planlægningsmøde i Vikingelundens grillhytte 2020

Der vil komme mere information fremadrettet.

Mvh

Per