Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vikingelunden

Møbelrenovering

Mange har oplevet Vikingelundens ler i løbet af foråret. Nu er det heldigvis et overstået stadium.
Selv borde og bænke i grillhytten var mærket af leret, idet der var gået på dem med beskidt fodtøj. Leret lod sig vaske af, så Frederik Lauridsen var nød til at slibe møblerne af og give dem en ny gang olie.
Nu står de som nye igen!

Så sås der græs..

Som det sidste prik over i’et, sås der nu græs i Vikingelunden.
Christian Andersen planerer området med en rotorharve, hvorefter Aksel Hansen sår græs. Aksel har regnet ud, at han skal gå over 5 kilometer for at nå hele vejen rundt, idet såmaskinen kun dækker 1 meter!

Fællesskabet sikrer Horne en god fremtid

– Morten på 23 år og hans jævnaldrende kammerat er ikke i tvivl: Horne er et godt sted at vokse op.
Det sagde de, da Stig Larsen spurgte dem, og det budskab sendte han videre til de mange, der overværede hans båltale i Vikingelunden.
Stig Larsen kom vidt omkring i sin tale. Han berørte coronaen med restriktioner, som nu er blevet lettet, så vi igen kan se folks smil. Han kom også til Bloksbjerg og nævnte, at Sankthansaften oprindeligt er en fejring af Johannes Døberen, men i dag ofte forbindes med hekseafbrænding. 50.000 kvinder blev således brændt i perioden fra middelalderen til 1900. Først og sidst havde han dog blikket rettet mod Horne og mindedes med glæde, da han i 2011 var med til at bygge multibanen ved Horne Skole.
– Det var en hyggelig tid. Nu har den fået en gang maling som et led i de mange projekter, fællesskabet har sat gang i. Vi kan være stolte af, at så mange tager ansvar for udviklingen. Det lokale engagement sikrer, at vi ikke ender som et fattigt samfund, men derimod skaber en fremtid for Horne, sagde Stig Larsen, mens bålet med den flotte heks brændte ud.
Det var igen Horne 4H og Horne Sogneforening, der stod for Sankt Hans-festen med gratis kaffe til deltagerne, som kunne beundre de nyeste projekter i Vikingelunden såsom en rollatorvenlig sti og lys i lamperne langs stien.
I følge dronebillederne var der 140 deltagere.
Bente Jacobsen HornePosten

Handicapstien i Vikingelunden

Så er handicapstien i Vikingelunden etableret. Der mangler kun at komme stenmel på toppen. Stien starter ved cykelstien og løber hele vejen langs skovens vestlige kant og ned til grillhytten og shelterne. Ligeledes er der sti rundt om søen, og hele vejen er der lys langs stien. Fantastisk at tænke sig, at man kan gå en aftentur i Vikingelunden uden at få våde eller lerede sko!

Så er engen sået til

Engen nedenfor Klokkedoj og Habrehøjvej er sået til med såvel græs som blomsterblandinger.
Kloakentreprenøren reetablerede engen efter endt kloakering ved at fræse og så græs.
Naboerne havde fået lov til at så dele af engen til med blomster. “Vild med vilje”. Nu bliver det spændende at se, hvad der kommer op, når vi får lidt vand.
Det ser ud til, at engen er blevet drænet efter, at der er ført kloakledningen igennem og fyldt og med sand. Vi krydser fingre!
Fonden til forskønnelse af Horne Sogn har betalt blomsterfrøene.

Så er shelterne taget i brug

Lørdag aften var shelterne i Vikingelunden taget i brug af 2 familier. Det var Mette Karkov med familie og venner, der havde været rundt og se, hvor de stammede fra. Parrene havde både været rundt i såvel Sønder- som Vestjylland. En rigtig god ide til efterfølgelse.

Arbejde i Vikingelunden

Sdr. Malle Maskinstation arbejder med dræning af området omkring grillhytten i dagtimerne, og om aftenen har Martin Jensen og Aksel Hansen forhøjet afsættet til svævebanen og gjort klar til græssåning.
Der ud over har de planeret parkeringspladsen og lagt granit på.