Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Udviklingsplan

Hornes Udviklingsplan

I efteråret blev der afviklet 2 work-shops, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for Horne Sogn. Udviklingsplanen er lavet og behandlet i Udvalget for Plan og teknik. Planen kan ses ved at klikke på linket til højre på vores hjemmeside under linket til Blomstrende Landsby.
Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplanen for Horne som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne. Forslaget sendes hermed i høring frem til og med d. 21.02.2019.

Du kan læse udviklingsplanen her

Det nye år fejret med kur

50 store og små Horneborgere var tirsdag til nytårskur i Hornehallen – en kur, som en kur skal være med champagne, en tale om det forgangne år, lækker mad og masser af hyggesnak.
Formanden for Horne Idrætspark, Søren Dahl, stod for talen.
Den varme sommer gav masser af udfordringer for ikke mindst landmændene og gav også anledning til en fornyet debat om klimaforandringer. Han var nu ikke sikker på, 2018 var den varmeste sommer i mands minde. Han kunne selv huske nogle varme somre i 1970erne, og hans far havde fortalt om hedebølger i både 1947 og 1959.

Han tog også fat i det meget brugte ord “paradigmeskifte”, som i hvert fald er parti lancerede i forbindelse med flygtningepolitikken.
– Vi lærte også Lindholm at kende. For en del år siden blev der opbevaret medicin til bekæmpelse af mund- og klovsyge på øen, da det var meget giftigt. Øen bliver nu renset og gjort klar til at modtage nogle asylansøgere.
Inden han ønskede alle et godt nytår, vendte han blikket mod det lokale. Sognet har fået den tredje blomst, og mange har været med til at lave en udviklingsplan.
– For Idrætsparken var 2018 et rigtig godt år ikke mindst takket være de mange frivillige, som er grundstenen i Idrætsparken. 2019 bliver også et godt år med fastelavnsfest i marts og en udstilling med 2500 hunde i august. Det bliver stort.
Ulla og Thorkild Lindvig stod for maden, stuvet hvidkål og frikadeller, som de traditionen tro fik masser af ros for.
Bente-Horneposten

En lille storby får en plan

En lille storby får en plan
61 ideer til en opgradering af Horne Sogn er kogt ned til 11 projekter, som skal udgøre den kommende udviklingsplan.
De mange ideer kom på bordet på Horne Kro på workshop 1, som en styregruppe og Varde Kommune indkaldte til. På workshoppen kom også ideen til visionen “Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”.
 På workshop 2 i Horne Hallen skulle de godt 50 deltagere med hjertet vælge den idé, de gerne vil arbejde med, og som skal med i udviklingsplanen, der gælder indtil 2024.
Hjerterne bankede for en cykelsti fra Stundsig gennem Horne til Bjalderup, et velkomstarrangement først på året for tilflyttere og alle deres naboer, en udvikling af Vikingstien som en ringsti med informationer om Vikingetiden, etablering af strøm og vand i Vikingehytten og bedre skiltning til Vikingelunden, lejeboliger til både unge og ældre, måske i samarbejde med en boligforening, mere positiv omtale af Horne og mere struktur på al PR, et stor aktivitetscenter i foderstoffen med børnehave og blandt andet klatrevæg, skatebaner og knallertbane.
Alle projekter bliver nu samlet af Henrik Rasmussen, Varde Kommune, til en udviklingsplan, og når den er endelig godkendt af styregruppen, skal den godkendes i Varde Byråd. Derefter kan borgerne udvikle projekterne og søge om midler fra Varde Kommune til gennemførelsen af dem. Det er kun de projekter, der er med i planen, der kan få del i puljemidlerne.

Bente Jacobsen HornePosten

Nyt blomsterflag gik til tops

Nyt blomsterflag gik til tops
Først var der en lille flagstang med et stort flag. Så blev flagstangen byttet ud med en større, men så var flaget for lille.
Nu er der kommet et nyt flag til tops på flagstangen på hjørnet af Stadionvej-Hornelund, og nu passer flag og flagstang sammen.
Det nye flag har tre blomster og er beviset på, at Horne er kommet mere end halvvejs gennem programmet “Blomstrende Landsby”.
– De to første blomster var først og fremmest en status over sognet, mens der er mere kød på den tredje blomst, da den blandt andet fortæller, hvorfor tilflyttere vælger Horne.
Mette Børgesen og Poul Verner Christensen fra “Blomstrende Landsby” sendte en hilsen til flaghejsningen.
– Da vi besøgte jer i september, fik vi et klart indtryk af, at Horne blomstrer, og at et godt sammenhold ligger bag alt det, I har opnået. Næste skridt er en udviklingsplan, som giver den fjerde og femte blomst. Vi er overbeviste om, at planen tager afsæt i borgernes ideer, og derfor vækker borgernes lyst til at involvere sig og føle ejerskab til projekterne.

Ansøgningen til de tre blomster findes på hjemmesiden under blomsterlogoet.

Bente Jacobsen HornePosten

Workshop om udviklingsplan

Ny vision kom godt fra start

Boligbyggeri ved Lundagervej, cykelsti til Asp-Bounum, foderstoffen som et aktivitetscenter, glasovergang mellem hal og skole, flottere indgang til byen sydfra og en udvikling af Vikingelunden.
Ideerne stod i kø, da 57 borgere i alle aldre var samlet på Horne Kro for at tage de første skridt mod en ny udviklingsplan gældende for de næste fem år for Horne Sogn.
Henrik Rasmussen fra Plan og Vækst i Varde Kommune er tovholder på planen og satte først deltagerne i gang med at skrive en vision.
Der var stor enighed grupperne imellem om, at Horne skal være en bosætningsby for alle aldre – også for flygtninge, og at foreningerne skal være med til at sikre fællesskabet og tage del i integrationen af tilflyttere.
Derefter efterlyste han ideer, der umiddelbart er nemme at arbejde med, og ideer af den mere flyvske slags. Han fik begge dele i rigt mål og vil nu samle det hele og i samarbejde med en styregruppe skrive en vision og sætte struktur på ideerne.
Det hele bliver præsenteret den 6. november på en ny workshop, som skal munde ud i en egentlig udviklingsplan fyldt med projekter, der er klar til at blive realiseret, når nogen griber dem.
Bente Jacobsen HornePosten