Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Leif Sønderskov

6. stork på Skolens Vest gavl

Så blev der igen hængt en stork op på skolens vest gavl den 6. i rækken. Storken har blåt halstørklæde, og der er nu sammenlagt 4 med røde halstørklæder og 2 med blå.

Velkommen til Horne Sogn til den nyfødte dreng og tillykke til de nybagte forældre.

Loading

Sogneforeningens Generalforsamling 2023

Sogneforeningens Formand Keld Jochumsen bød velkommen og Per Jespersgård th. blev valgt til aftenens ordstyrer, hvorefter Keld gav os Sogneforeningens Årsberetning.

Sogneforeningen søger stadig medlemmer

Der var fokus på både fortid, nutid og fremtid, da Horne Sogneforening afviklede årets generalforsamling med 48 deltagere på Horne Kro.

Der var også fokus på medlemstallet. 265 af sognets 503 husstande er medlemmer svarende til 52 procent, og de indbetalte i alt 42.700 kroner.

– Vi har for få medlemmer, så vi har i bestyrelsen snakket om, hvordan vi kan gøre det nemmere for ikke betalende medlemmer at få betalt kontingentet. Det skal være så nemt som muligt for borgerne, så derfor har vi nu fået Mobilepay, sagde Keld Jochumsen og berettede om noget af det, medlemmerne havde fået i 2022.

Året var et almindeligt år med god opbakning til både Torvedag, Velkommen i Horne, æblepressedag, sognets forårsrengøring, Sct. Hans aften i Vikingelunden og juleoptoget, der var tilbage efter to års corona-pause.
Smedegrunden blev ryddet, og der blev uddelt 12 velkomstpakker og 16 babypakker. 165 husstande svarende til 228 potentielle brugere i Horne og Bjerremose har fået ryddet sne, og Fonden til forskønnelse af Horne Sogn uddelte 15.000 kroner til Horne Idrætsparks beplantning langs Gunderupvej, 3000 kroner til jagtforeningen, 6000 kroner til 4H og 1600 kroner til agility.
Nutiden indebar information om børnehave og skole.
– I skolen er der pt. 71 elever, og børnehaven er fyldt op med 54 børn, hvoraf 12 er vuggestuebørn. For en måned siden kunne vi læse i JydskeVestkysten en opgørelse over sygefraværet på kommunens skoler. Horne Skole er på en klar førsteplads med et meget lavt sygefravær. Det må tyde på en rigtig god arbejdsplads og noget, som mange erhvervsvirksomheder vil misunde, sagde Keld Jochumsen.
Eva Plauborg fremlagde regnskabet med et underskud på 81.000 kroner, inden hun blev genvalgt til bestyrelsen. Henriette Nielsen blev nyvalgt i stedet for Britta Grøndahl, mens Randi Burkarl og Simon Burkarl blev suppleanter.

Kontingent blev fastsat til uændret 200 kroner for en husstand og 100 kroner for en enkelt person. Det blev også besluttet, at det i 2024 stiger til henholdsvis 300 og 150 kroner.

Fremtiden drejede sig om Vikingelunden, Vikingestien, Smedegrunden og Horne Børneby, som kan ses andet sted på siden.

Ref. Bente Jakobsen Horneposten.Drømme kan blive realiseret

Da puljen på cirka 1,8 millioner kroner fra solcellerne ved Gl. Landevej blev fordelt, kom 621.309 kroner til Horne Sogn. Idrætsparken fik 150.000 kroner til en cykelbane, Vision 2030 fik 350.000 kroner til aktivitetsområder i børnehave og skole, og sogneforeningen fik 121.309 til en sti i Vikingelunden.

På generalforsamlingen i Horne Sogneforening blev sløret for nogle af projekterne luftet, og desuden blev deltagerne informeret om fremtiden for Vikingestien og en mulig fremtid for Smedegrunden.

– Vi vil bruge pengene til en befæstet sti fra rondellen, forbi madpakkehus og legepladsen til stien ved søen. Pengene dækker stien, så vi skal finde omkring 50.000 kroner et andet sted til lamper, sagde Keld Jochumsen.
Per Jespersgaard kunne fortælle, at projekt Vikingesti er ved at være færdig.
– Vi mangler nogle markeringspæle, som bliver sat i jorden i marts. Vi er også tæt på at have tilladelserne til en platform ud over bækken i hus. Desuden får vi lavet nye kort og QR-koder med info om området.
Kurt Burkarl delte sine drømme om Smedegrundens fremtid med forsamlingen.
– Der skal sås græs og etableres beplantning i blandt andet blomsterkummer. Midt i området skal logoet for sogneforeningen -. Sognemanden – placeres som symbol på Horne By, og herfra skal gå stier ud til tre plateauer, som symboliserer Stundsig, Bjerremose og Asp.
Endelig kunne Annemette Jensen fra Vision 2030 fortælle, at 350.000 kroner fra solcellepuljen var et godt bidrag til at drømme om aktivitetsområder ved børnehave og skole kan blive realistiske projekter.
– Det umiddelbare indtryk af børnehaven er “grå og trist”, og det samme er tilfældet med skolegården ud mod Stadionvej. Der skal farver på, og der skal være en god kombination af aktivitetsmuligheder og grønne oaser. I skolen skal der være plads til fodbold, til en cykelbane, til parkour, til musikredskaber, en tegnet tabel til leg og læring, men der skal også være plads til ren afslapning.
Det skal være frisk, imødekommende og up to date. Det vil koste omkring to millioner kroner, så vi har søgt en masse fonde om midler. Det er tanken, at projektet skal deles op i etaper. Hvis vi ikke får alle penge her og nu, vil vi begynde med børnehaven, sagde Annemette Jensen.

Ref. Bente Jakobsen Horneposten.

Foto Leif Sønderskov

Loading

Garvede fortællere var på scenen

– Minderne har vi lov at have, hvis vi ellers kan huske dem.
Med de ord skød den 81-årige skuespiller Ulf Pilgaard årets højskoledag i gang. Den var arrangeret af de fire menighedsråd i Tistrup, Thorstrup, Hodde og Horne, og ikke færre end 340 deltagere havde fundet vej til Horne Hallen.
Mange af deltagerne har været på højskole, og de ved, at sang og musik, fortælling og underholdning samt mad og kaffe hører højskolen til. Og det fik de i både rigelige og meget delikate mængder.
Ulf Pilgaard fortalte om sit liv som ung teologistuderende, der havde større interesse i skuespillet end i biblen, om nogle af sine mange roller på diverse teatre, om sine mere end 50 år som revyskuespiller og om nogle af dem, der har præget ham, blandt andet Ole Lund Kirkegaard, Ole Michelsen og Preben Kaas.
– Jeg har levet højt på, at jeg ikke er særlig gråhåret trods min høje alder, men jeg er ikke sluppet for skavanker eller sorger. Jeg har KOL, en kunstig hjerteklap og ”vindueskiggerben”. Jeg har mistet min kone og den ene af mine sønner, men det er det vilkår, man må leve med, når man bliver gammel, sagde Ulf Pilgaard og viste en sketch med Dirch Passer og fortalte om sine møder med dronningen.
Efter middagen indtog ”Fortællerkonen fra Heden”, den ligeledes 81-årige Ruth Hein, scenen for at fortælle om sin opvækst på Flø Hede, om sit liv som husmor, klaverspiller, organist og fortæller – alt sammen noget, der kom tilfældigt til hende som en slags trædespor.
– Jeg kom tilfældigt med i Fortælleteatret og her lærte jeg fortællingens kunst. Jeg fik interesse for Jeppe Aakjær, der boede på Jenle tæt på mit barndomshjem, sagde Ruth Hein og reciterede flere Aakjær-digte og genfortalte flere prosastykker – alt sammen på vestjysk.

Ref. Bente Jakobsen. Foto Leif Sønderskov. Horneposten.

Det var disse kendte personer der underholdt de 340 personer ved året Højskoledag i Horne Hallen
Et udsnit af de mange der var mødt op til Højskoledagen.
Her bliver Ulf Pilgaard budt velkommen.
Ulf Pilgaard startede sit foredrag men nogle seriøse betragtninger om livet, som godt kunne give stof til eftertanke.
Derefter var Ulf Pilgaard mere løssluppen, og vi fik mange sjove indfaldsvinkler fra hans lange liv.
Her slutter Ulf Pilgaard en hel igennem morsom og underholdende foredrag til et fortjent stående bifald
Efter flæskesteg med det hele og citronfromage gik Ruth Hein på scenen, hun fortalte om hendes liv, som hel igennem var blevet til ved mange tilfældigheder, og som var endte ud med, at hun blev fortællerkone på dialekt, som hun gav sine prøver på med fortællinger af Jeppe Aakjær

Loading