Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Leif Sønderskov

Kroens ejere var i fokus

Horne Kro har i sin 222 år lange levetid haft 12 ejere, og de var alle i fokus, da Horne Menighedsråd og Horne Sognearkiv gennemførte en kirkegårdsvandring en smuk sensommeraften.
40 var med på vandringen, der begyndte på kirkegården med besøg ved seks gravstene for otte af de tidligere ejere, og derefter vandrede deltagerne til Horne Kro, hvor der både ventede billeder, fortællinger, kaffe og snak.
Leif Sønderskov viste billeder af både kroen før og nu og af familierne på kroen. Den blev bygget af Jens Pedersen Vestergaard, Hornelund, i 1798 og var en stråtækt bygning, hvor Maren “Kjærk” Madsdatter regerede fra 1830-1865. Flere af kroejernes efterkommere deltog. Bessie Aggeboe er således oldebarn af Maren ”Kjærk” og Kurt Pallesen er tipoldebarn til hendes første mand, Lars Thomsen, mens Hans Christian Hansen, “HC”, har tilknytning til kroen via sin bedstefar, Hans Christian Hansen, der drev kroen i årene 1895-1907.
Keld Jochumsen læste et stykke om Karoline Jessen, krokone fra 1940-1965, som morgenen efter sin egen bryllupsfest blev vækket af en mand, der spurgte om de kunne få kaffe. Jo, det kunne de nok, men hvor mange er I, ville Karoline vide.
– 110 lød svaret, og efter en time var kaffen klar.
I årene fra 1907-1969 havde kroen ingen spiritusbevilling, men flere af deltagerne kunne berette om kaffe til egen medbragt snaps og om smugkro bag scenen. De kunne også fortælle om branden i 1950, som ødelagde kroen mod Hornelund, og om 2. verdenskrig, da de gik i skole på kroen og på ”Svanes” gård.
Det begyndte med Jens Pedersen Vestergaard i 1798, og sidste navn indtil videre i ejerrækken er Cassøe, som stod for aftenens kaffebord.

Velkommen til Islandske Fårehunde Udstilling i Horne Idrætspark

Stævneformand Jørgen Clemmensen byder velkommen

På en varm og solbeskinnet august søndag havde Islandsk Fårehundeklub indtaget Horne Idrætspark.
Kl. 10 præcis kunne Stævneformand Jørgen Clemmensen byde velkommen til 30 Islandske Fårehunde, som var tilmeldt konkurrencen, derudover var der Hundenes ejere, pårørende og medrejsende hunde som udgjorde en ganske pæn forsamling. Jørgen Clemmensen kom også i sin velkomst med en opfordring til at overholde alle gældende regler til Coronasituationen.

Derefter gik det slaw i slaw, Dvs. for at gøre historien kort skal siges, at det ville være rart om man havde sat sig ind i præmiefordelingen, da hundene var opdelt i alder for hver præmiegruppe, og så var der jo også Tæver og Hanhunde.
Efter ca. 2 timer havde dommer og konferencier fordelt alle placeringer, og uddelt div. Præmier og gaver,  og sluttelig blev der takket for god ro og orden, hvortil næste alle Islandske Fårehunde kvitterede højlydt med en tilfreds gøen.
Islandsk Fårehundeklub plejer at afholde 6 stævner om året, men i år er det blevet reduceret til 4.
Her i Corona tiden var det en opmuntrende begivenhed at man havde lagt det første stævne her i Horne, også fordi alt gik som det skulle, folk var glade og stemningen god.

Konfirmationen er en festdag

At blive konfirmeret er altid noget særlig, det var det også i år, hvor kirkehandlingen var opdelt i 2 på hinanden følgende konfirmationer, én kl. 9 og én kl. 11. Det var for at tilgodese deltagerantallet efter de restriktioner der var med Coronakrisen.

Alt blev afviklet efter forskrifterne, og det gode vejr var medvirkende til at pladsen udenfor kirken var fyldt med familie og venner, som i dagens anledning gjorde sit til at mange kunne ønske de stolte konfirmander tillykke med den store dag.
Billederne er taget fra en festklædt by, og fra dagen foran kirken.

Horne Kirke set fra sydvest
Flagene vejer her på Fabriksvej
Familie og venner venter spændt udenfor kirken
Lige om lidt går kirkedøren op
Og kl. 11 konfirmanderne er på vej ud
Der var rigtig mange der ønskede tillykke
Fra Kirkegården 2020

De Glade Spillemænd

På Vej til Friluftsscenen

Det var en festlig eftermiddag på Hornelund, hvor De Glade Spillemænd underholdt med musik fra dengang, hvor bedstefar var ung. Lige noget beboerne på Hjemmet nød i fulde drag, og som var en god adspredelse fra en hverdag, hvor Coronakrisen stadig sætter en dæmper på aktiviteterne.

Fin arrangement og tak til De Glade Spillemænd for friluftskoncerten.  

De Glade Spillemænd i fuld gang
De Glade Spillemænd
Fra tilhørspladserne i opholdsstuen
De Glade Spillemænd spillede Bror Kalles ældre Dansemusik
Der blev både lyttet og snakket
Fårene lyttede også med
Tak for en fin eftermiddag i musikalsk selskab med De Glade Spillemænd

Spejdernes Fastelavnsfest

Som det kan ses af billederne, så har vi igen i år holdt Fastelavnsfest på Horne Skole, hvor børnene hyggede sig og havde det skægt. Fastelavnsfesten er for alle børn i Horne og omegn. Jo flere jo bedre. I år var vi omkring 90 deltagere.

Arrangementet er et samarbejde mellem Menighedsrådet og Spejderne i Horne.

Dagen begyndte i Horne Kirke, hvor der i år blev afholdt en børnegudstjeneste. Vores sognepræst Finn fortalte en historie fra Johannes Møllehaves børnebibel. Der var en god stemning i kirken.  

Efter gudstjenesten gik vi alle over på Horne Skole, hvor børnene skulle være med til at slå katten af tønden. Der blev uddelt præmier til Konger, Dronninger og bedste udklædninger i 4 grupper.

Række 1   Til og med børnehave

Kattekonge og dronning   Gul Prinsesse       Frida

Udklædning                               

3. plads     Dinosaur                                     Mathias

2. plads     Hund                                          Frederik og Magnus

1. plads     Popcorn                                       Signe

Række 2   Børnehave

Kattekonge og dronning    Ninjago              Leo

Udklædning                               

3. plads     Pyjamashelt                                Fie

2. plads     Leopard                                     Marie

1. plads     Anna                                          Fie

Række 3   0. til 2. klasse            

Kattedronning           Spiderman               Malthe

Kattekonge                Mus                          Laura

Udklædning                               

3. plads     Krokodille                                    Mikkel

2. plads     Gammel dame                            Johanne

1. plads     Pakke                                          Freja

Række 4   Fra 3. klasse              

Kattekonge og dronning   Ko                      Krista

Udklædning                               

3. plads     Harry Potter                               Frederik

2. plads     Sheik                                           Holger

1. plads     Chokoladeæske                          Mathilde

Herefter kunne alle købe pølser og sodavand. Gruppebestyrelsen havde lavet løb, hvor børn og voksne skulle rundt til en række poster. Vi vil gerne sige tak til Magnus Dammark Jensen og Simon Linding for hjælpen. Der blev kæmpet for at få det bedste resultat. Vi sluttede dagen af stille og roligt med fastelavnsboller, saftevand, kaffe og the.

Vi vil gerne fra Menighedsrådet og Spejderne sige tak til alle for en rigtig hyggelig dag.

Menighedsrådet / KFUM Spejderne Horne-Tistrup Gruppe

Godt år bliver fulgt af travlt år

55 deltagere. En ny borger i bestyrelsen. Et pænt overskud. Kassereren genvalgt.  36 velkomstpakker og 15 babypakker uddelt. Pusleplads i toiletbygningen. Cykelstierne fejet for et par dage siden som en gestus fra Sdr. Malle Maskinstation, da der ikke har været brug for snerydning.
Der var meget at glæde sig over på årets generalforsamling i Horne Sogneforening, hvor formanden Keld Jochumsen i ord og billeder fortalte om årets gang i sogneforeningens regi og lidt til.
Han glædede sig over det store arrangement “Velkommen i Horne”, og Annette Plauborg Schmidt kunne berolige alle med, at gruppen siger velkommen i Horne igen i 2021.
– Vi nåede målet om 200 deltagere, og vi har fået masser af positiv respons. Vi har også fået ideer til nye ruter, som vi arbejder videre med. Tak til alle foreninger for den store opbakning og hjælp.
Lene Jensen Hansen kunne supplere med, at foreningerne indkaldes til et evalueringsmøde den 2. marts.
I år bliver der for alvor fokus på Vikingelunden, da der bliver taget hul på de første af mange projekter til en forbedring af byskoven. Aksel Hansen er tovholder og tager allerede nu imod tilsagn om hjælp.
– Vi får brug for mange frivillige hænder og også både traktor og vogn.
Hele projektet koster godt trekvart million kroner, og der er allerede tilsagn om 500.000 kroner fra Varde Kommune og diverse fonde. Desuden har sogneforeningen fået 25.000 kroner af puljen til landsbyforskønnelse til småting som skilte i Vikingelunden og maling af autoværnet ved Kirkevad.
Et ømt og endnu uafklaret problem er Smedegrunden.
– Vi havde både pris og betingelser på plads til en overtagelse den 1. januar i år af værksted og beboelse, men ejeren blev stævnet af de tidligere købere. Den sag skal måske afgøres i retten, så jeg er bange for, at jeg igen på næste års generalforsamling må sige, at Smedegrunden skæmmer hele byen, sagde Keld Jochumsen.
Eva Plauborg gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 38.000 kroner, og et forslag om uændret kontingent på 200 kroner for en husstand og 100 kroner for enlige blev vedtaget.
Eva Plauborg blev genvalgt, mens Britta Grøndahl, Højvangen, blev nyvalgt i stedet for Frederik Lauridsen, der dog fortsætter med diverse projekter såsom nyt inventar i grillhytten.

For ref. og billeder Bente Jakobsen – Leif Sønderskov, Horneposten.

Herunder link til Formandsberetningen