Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sogneforeningens Generalforsamling 2023

Sogneforeningens Formand Keld Jochumsen bød velkommen og Per Jespersgård th. blev valgt til aftenens ordstyrer, hvorefter Keld gav os Sogneforeningens Årsberetning.

Sogneforeningen søger stadig medlemmer

Der var fokus på både fortid, nutid og fremtid, da Horne Sogneforening afviklede årets generalforsamling med 48 deltagere på Horne Kro.

Der var også fokus på medlemstallet. 265 af sognets 503 husstande er medlemmer svarende til 52 procent, og de indbetalte i alt 42.700 kroner.

– Vi har for få medlemmer, så vi har i bestyrelsen snakket om, hvordan vi kan gøre det nemmere for ikke betalende medlemmer at få betalt kontingentet. Det skal være så nemt som muligt for borgerne, så derfor har vi nu fået Mobilepay, sagde Keld Jochumsen og berettede om noget af det, medlemmerne havde fået i 2022.

Året var et almindeligt år med god opbakning til både Torvedag, Velkommen i Horne, æblepressedag, sognets forårsrengøring, Sct. Hans aften i Vikingelunden og juleoptoget, der var tilbage efter to års corona-pause.
Smedegrunden blev ryddet, og der blev uddelt 12 velkomstpakker og 16 babypakker. 165 husstande svarende til 228 potentielle brugere i Horne og Bjerremose har fået ryddet sne, og Fonden til forskønnelse af Horne Sogn uddelte 15.000 kroner til Horne Idrætsparks beplantning langs Gunderupvej, 3000 kroner til jagtforeningen, 6000 kroner til 4H og 1600 kroner til agility.
Nutiden indebar information om børnehave og skole.
– I skolen er der pt. 71 elever, og børnehaven er fyldt op med 54 børn, hvoraf 12 er vuggestuebørn. For en måned siden kunne vi læse i JydskeVestkysten en opgørelse over sygefraværet på kommunens skoler. Horne Skole er på en klar førsteplads med et meget lavt sygefravær. Det må tyde på en rigtig god arbejdsplads og noget, som mange erhvervsvirksomheder vil misunde, sagde Keld Jochumsen.
Eva Plauborg fremlagde regnskabet med et underskud på 81.000 kroner, inden hun blev genvalgt til bestyrelsen. Henriette Nielsen blev nyvalgt i stedet for Britta Grøndahl, mens Randi Burkarl og Simon Burkarl blev suppleanter.

Kontingent blev fastsat til uændret 200 kroner for en husstand og 100 kroner for en enkelt person. Det blev også besluttet, at det i 2024 stiger til henholdsvis 300 og 150 kroner.

Fremtiden drejede sig om Vikingelunden, Vikingestien, Smedegrunden og Horne Børneby, som kan ses andet sted på siden.

Ref. Bente Jakobsen Horneposten.Drømme kan blive realiseret

Da puljen på cirka 1,8 millioner kroner fra solcellerne ved Gl. Landevej blev fordelt, kom 621.309 kroner til Horne Sogn. Idrætsparken fik 150.000 kroner til en cykelbane, Vision 2030 fik 350.000 kroner til aktivitetsområder i børnehave og skole, og sogneforeningen fik 121.309 til en sti i Vikingelunden.

På generalforsamlingen i Horne Sogneforening blev sløret for nogle af projekterne luftet, og desuden blev deltagerne informeret om fremtiden for Vikingestien og en mulig fremtid for Smedegrunden.

– Vi vil bruge pengene til en befæstet sti fra rondellen, forbi madpakkehus og legepladsen til stien ved søen. Pengene dækker stien, så vi skal finde omkring 50.000 kroner et andet sted til lamper, sagde Keld Jochumsen.
Per Jespersgaard kunne fortælle, at projekt Vikingesti er ved at være færdig.
– Vi mangler nogle markeringspæle, som bliver sat i jorden i marts. Vi er også tæt på at have tilladelserne til en platform ud over bækken i hus. Desuden får vi lavet nye kort og QR-koder med info om området.
Kurt Burkarl delte sine drømme om Smedegrundens fremtid med forsamlingen.
– Der skal sås græs og etableres beplantning i blandt andet blomsterkummer. Midt i området skal logoet for sogneforeningen -. Sognemanden – placeres som symbol på Horne By, og herfra skal gå stier ud til tre plateauer, som symboliserer Stundsig, Bjerremose og Asp.
Endelig kunne Annemette Jensen fra Vision 2030 fortælle, at 350.000 kroner fra solcellepuljen var et godt bidrag til at drømme om aktivitetsområder ved børnehave og skole kan blive realistiske projekter.
– Det umiddelbare indtryk af børnehaven er “grå og trist”, og det samme er tilfældet med skolegården ud mod Stadionvej. Der skal farver på, og der skal være en god kombination af aktivitetsmuligheder og grønne oaser. I skolen skal der være plads til fodbold, til en cykelbane, til parkour, til musikredskaber, en tegnet tabel til leg og læring, men der skal også være plads til ren afslapning.
Det skal være frisk, imødekommende og up to date. Det vil koste omkring to millioner kroner, så vi har søgt en masse fonde om midler. Det er tanken, at projektet skal deles op i etaper. Hvis vi ikke får alle penge her og nu, vil vi begynde med børnehaven, sagde Annemette Jensen.

Ref. Bente Jakobsen Horneposten.

Foto Leif Sønderskov

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):