Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Udviklingsplan

 

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Forslaget vedtaget

Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplan for Horne som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne.

Se udviklingsplanen for Horne By ved at trykke her

Artikler om udviklingsplanen

 • 425.000 kr.

  Udvalget for plan og teknik har bevilget 425.000 kr. til nyetableringer i Vikingelunden.

  Udviklingsgruppen, der arbejder med forbedringer og nyetableringer har fået bevilget 425.000 kr. til brug i 2020.
  Gruppen skal selv rejse et tilsvarende beløb, så der er arbejde for 850 tusinde kroner. Så det er bare om at komme i gang!
  Indtil videre er der etableret bålplads og et madpakkehus. De næste planer er dræning bag grill-hytten. Køre-og gangsti til grillhytten. Etablering af lervold bag søen, så vandet ikke løber ud, og et repos ud over vandet ved grillhytten. Der føres ligeledes vand og strøm frem til grillhytten og strøm til madpakkehuset.

 • Vikingestien

  ”I Vikingernes fodspor”  

  I foråret 2020 gik gruppen i gang med punktet fra Udviklingsplanen 2018 ”I Vikingernes fodspor”.

  Det blev besluttet at reetablere den eksisterende vikingesti, som det ikke har været mulig at vedligeholde, grundet de græssende køer ødelagde stien og gjorde det umuligt at klippe græsset. 

  Stien er nu blevet klippet, hvor der blev benyttet en ATV monteret med en slagleklipper.  Interesserede Horneborgere er velkommen til allerede nu, at benytte stien igen, og nyde den skønne natur vi er omgivet af. Husk dog gummistøvler, hvis ikke I vil have våde fødder.

  Da der nu er Galloway kvæg på arealerne, henstilles det, at man ikke tager hund med på turen.

  Der er mange endnu udestående

  • Afmærkningen af stien skal fornyes og gruppen vil forsøge at slå stien, gerne med Sogneforeningens alm. græsklipper.  
  • Gruppen vil følge op på, hvor der skal foretages udbedringer på stien, så den bliver mere fremkommelig. Der er jo flere steder hvor vand er skyld i at stien bliver en mudret affære og næsten ufremkommelig.
  • Vikingestien passerer stedet hvor der i april 2014 blev fundet et bæltespænde og rigtig mange sølvmønter. Der vil blive opsat en beskrivelse.

  Arbejdsgruppen forventer at første etape af stien er færdig i foråret 2021.

  Arbejdsgruppen har mange ideer til at gøre stien og området til et attraktivt område at bevæge sig i.

  Nb – Hvis nogen er interesseret i at bidrage til at skabe en fantastisk sti dvs. enten via etableringen (praktisk) eller formidling af naturen og historien er i velkommen til at kontakte Per Jespersgaard. 

  Gruppen består af:

  Frederik Lauridsen, Allan Nymark, Thorkil Lindvig, Stig Larsen, Stig Leerbeck, Jørgen Østergaard og Per Jespersgaard.

  Første planlægningsmøde i Vikingelundens grillhytte 2020

  Der vil komme mere information fremadrettet.

  Mvh

  Per

 • Fliselægning ved madpakkehuset

  Flemming Guldager startede fra morgenen og fik senere hjælp af Christian V. Nielsen.

 • “Nye” og “gamle” borgere mødtes

  Tak for en rigtig god dag. Det har været en udsøgt fornøjelse.
  Arrangørerne af “Velkommen i Horne” måtte tage imod mange roser, da programmet sluttede ved et-tiden efter nogle både hyggelige og lærerige timer.
  200 borgere i alle aldre var med på de guidede ture til skole, SFO, fælleshaver, børnehave, kirken og ældrecentret Hornelund. Flere af guiderne viste ikke bare vej, men fortalte også undervejs om sognet og dets beboere, og på alle destinationer stod foreninger klar til at fortælle om deres aktiviteter og skænke en kop kaffe, et glas juice eller en tallerken af de 18 liter jordskokkesuppe, Fælleshaverne havde taget med.
  For seks år siden flyttede Antra og Roman Osadchyi ind i et hus på Engkanten. De er rigtig glade for at bo i Horne og nød “Velkommen i Horne” i fulde drag.
  – Det har været rigtig hyggeligt. Vi har set skolen, børnehaven og Fælleshaverne. Vi har børn i skolen, så den kender vi, men alligevel var det dejligt at være der i dag. Vi har også fået snakket meget. Og så har vejret været helt fantastisk, siger Antra og Roman.
  De er klar igen næste år, hvis der bliver en næste gang.
  – Det gør der. Det er helt sikkert, og vi har allerede fået nye ideer til næste gang, siger Annette Plauborg Schmidt fra arrangørgruppen og slår fast, at hele gruppen er yderst tilfreds.
  – Jeg er glad for, at hele spektret af borgere var med. Der var mange børn og unge med, og der var mange tilflyttere med. Det var virkelig sognet, der mødtes. Alle foreninger og institutioner bakkede rigtig godt op, så vi også fik hele spektret med, hvad angår sognets aktiviteter og faciliteter, siger Annette Plauborg Schmidt.
  Dagen sluttede med fællesspisning – selvbyggede burgere og vand – i to hold med forskellige sjove aktiviteter som folkedans, samle puslespil og stående banko, til det hold, der ikke spiste.

 • Byfornyelse/landsbyforskønnelse
  I Asp er Varde Kommune i gang med at fjerne det gamle busskur. Kommunens ansatte kunne berolige med, at der kommer et nyt i stedet.
 • Tillykke til Horne sogn

  Til borgerne i Horne
  På vegne af programmet “Blomstrende Landsby” vil vi gerne ønske alle i Horne og omegn et stort og velfortjent TILLYKKE med blomst 4 og 5.

  Ved vores besøg den 5. november i år, hvor vi sammen med Sogneforeningen talte om byens udvikling og den nye Udviklingsplan, fik vi et klart indtryk af, at Horne er en by, der står sammen og i fællesskab sætter retning for fremtiden. Vi var imponeret over det gode arbejde, I har lagt i arbejdet med Udviklingsplanen med alle de gode ideer til kommende indsatser samt resultater, I allerede har opnået.

  Sidste år modtog I blomst 3. Allerede dengang kunne vi se, I var godt på vej med mange ting og at I er hurtige, når I trækker i arbejdstøjet.

  Derfor er det også velfortjent, at I dag fuldender programmet med 5 blomster. I har sat jer nogle mål og arbejdet efter dem. Jeres arbejde med udviklingsplanen er også et bevis på det.

  Vi er overbevist om, at udviklingsplanen nok skal blive et godt værktøj for jer: En plan, der tager afsæt i borgernes ideer og som derfor vækker lyst til at involvere sig og tage ejerskab. Den vil give jer et værktøj, som I kan bygge på i fremtiden, mens også aktuelle emner kan komme til.

  Derfor er det med stor glæde, at vi med denne hilsen ønsker jer tillykke med de 5 blomster. Tillykke alle sammen og held og lykke fremover.

  Med venlig hilsen

  Mette Børgesen og Poul Verner Christensen

 • 5 blomster til Horne

  Fem blomster plukket på fem år
  Den 3. december 2014 var der et borgermøde om, hvorvidt sognet skulle deltage i projekt “ Blomstrende Landsby”. Det blev besluttet at indgå i projektet, og den 5. november kom de to sidste blomster i hus – fem blomster på fem år. Dermed blev Horne det fjerde sogn på landsplan med fem blomster. Tidligere modtagere er Årre, Holbøl ved Aabenraa og Branderup ved Tønder. 

  Hvad kan sognet så bruge buketten til?
  De første blomster har givet et godt indblik i, hvad sognet indeholder af foreninger, institutioner og andre faciliteter. Vi har også fundet ud af, at billige huspriser trækker nye beboere til – tilflyttere, som så siden finder ud af, at faciliteter og fællesskab giver dem et godt liv. Det er også blevet klart, hvad vi er gode til, og hvor der kan ske forbedringer.
  De to nye blomster er resultatet af arbejdet med en vision – ”Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”, og en udviklingsplan, som rummer forslag til, hvordan sognet kan udvikle sig i de kommende år.
  Planerne for Vikingelunden og ”Velkommen til Horne” med en aktivitetsdag for alle sognets beboere den 19. januar er blot to af projekterne i udviklingsplanen. Og der er meget mere at gå i gang med de kommende år efter, at vi har fejret modtagelsen af flaget med de fem blomster og hængt det på flagstangen den 15. december i forbindelse med juleoptoget.

  Bente Jacobsen HornePosten

 • Fyraftensmøde

  Fyraftensmøde på skolen

  Projektgrupperne bag Hornes Udviklingsplan var samlet torsdag til et møde, hvor man blev enige om, hvilke projekter der skulle prioriteres i 2019/20.
  Kommunens pulje til udviklingsprojekter i 2019 har ansøgningsfrist den 20. maj. I puljen er der 2,1 mill. kroner. I de projekter, der gives tilskud til, skal der være en egenfinansiering på 50%.

  I Hornes Udviklingsplan er der 9 indsatsområder, og de 3 første  blev valgt til at være indsatsområder i 2019.

  1. Vikingelunden- Hornes byskov. Her skal der arbejdes med strøm og vand til grillhytten. Lys langs stien til grillhyten, Bedre skiltning. Bedre P-forhold. Nye borde til grillhytten. Etablering af bålplads, Shelters og blokering af vand fra sø, der siver ud.
  2. Velkommen til Horne arrangement. 1. gang 3. lørdag/søndag i 2020. At nye borgere føler sig velkommen og føler sig som en del af sognets fællesskab.
  3. Netværk og medier. Vi vil øge synligheden af sognets fællesskab og aktiviteter i de trykte medier og på sociale platforme.
  4. I vikingernes fodspor. En tur på et stisystem med historiske, fysiske og madoplevelser i området Kirkevad, Linding Mølle, Bjerremose Bæk, Vikingelunden og Horne by.
  5. En sti til Horne borgernes ve og vel. Der ønskes en sikker vej for alle i Horne Sogn. Sti fra Bjalderup til Horne.
  6. Sikker skolevej. Cykelsti langs Ølgodvej syd for Horne. Stundsig-Horne.
  7. Hvad gør vi ved øjenbæer? Byforskønnelse. Landsbyforskønnelsespulje.
  8. Lejeboligmangel. At kunne blive boende i Horne efter salg af hus. At unge mennesker kan bosætte sig i Horne uden at købe hus.
  9. Børn, unge, læring, udvikling, opmærksomhed. I Horne skal der være plads og oplevelser for vore unge. Der skal skabes et sammenhængende område for skolen, sfo, børnehave og ungdomsaktiviteter.
 • Generalforsamling i Sogneforeningen

  Sognet fik 39 nye borgere
  I 2018 afleverede Horne Sogneforening 21 velkomstpakker til tilflyttere og 18 babypakke til nyfødte.
  Det var bare to af mange opgaver, som sogneforeningen løste sidste år – et år, som formand Keld Jochumsen på generalforsamlingen betegnede som et godt år.
  Han glædede sig over et stort fremmøde – 47 deltagere, og ærgrede sig over et fald i medlemstallet. Foreningen har 266 medlemmer, hvilket svarer til 53 procent af sognets 506 husstande. Det er en nedgang på syv procent.
  Tre projekter har fyldt meget på arbejdssedlen. Den ene var indretning af Trekanten med flagstang, torvedagsmanden og bænke, der dog er til reparation, fordi det galvaniserede stel ruster. Den anden var at få den tredje blomst i projekt blomstrende landsby, og den tredje var udarbejdelse af en udviklingsplan for den lille storby, hvor noget er småt, men alt er godt.
  Planen indeholder mange forslag til udvikling af Vikingelunden såsom vand og strøm til hytten, infoskilte, nye borde-bænke, bedre parkeringsmulighed og shelters. Foreningen har så småt taget hul på nogle af forslagene og lagde sidste år penge til side til projekterne fra fonden til byens forskønnelse. Der sker også forskønnelse andre steder.

  – Vi har fået 20.000 kroner af kommunen fra puljen til landsbyforskønnelse. De skal blandt andet bruges til at gøre noget ved indkørslerne til Horne fra syd og vest.
  Det fik flere til at foreslå, at byskiltet fra syd bliver flyttet tættere på byen, og Stig Leerbeck kunne i den forbindelse oplyse, at Plan og Teknik har fokus på skiltet.
  Eva Plauborg fremlagde et regnskab med et underskud på godt 13.000 kroner og et forslag om, at kontingentet forbliver uændret – 200 kroner for en husstand og 100 kroner for enlige. Det blev vedtaget.
  Leif Damsgaard takkede farvel til bestyrelsen, mens Aksel Hansen blev genvalgt og Hans Chr. Guldager nyvalgt med Dirk Svensson og Anders Burkarl som suppleanter.

  Bente Jacobsen HornePosten

   

 • Hjemmeside-workshop

  Projektgruppen “Netværk og medier” under udviklingsplanen afviklede mandag aften en workshop for foreningsbrugere af Hornes hjemmeside. Anders og Simon Burkarl instruerede, og vi andre forsøgte at følge med! Deres oplæg forsøgte at få os til at se på hjemmesiden med tilflytterøjne, kan de finde de oplysninger, de har brug for, eller skriver vi kun for indforståede? Der er selvfølgelig noget at tænke over! • Hornes Udviklingsplan

  I efteråret blev der afviklet 2 work-shops, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for Horne Sogn. Udviklingsplanen er lavet og behandlet i Udvalget for Plan og teknik. Planen kan ses ved at klikke på linket til højre på vores hjemmeside under linket til Blomstrende Landsby.
  Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplanen for Horne som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne. Forslaget sendes hermed i høring frem til og med d. 21.02.2019.

  Du kan læse udviklingsplanen her

 • Det nye år fejret med kur
  50 store og små Horneborgere var tirsdag til nytårskur i Hornehallen – en kur, som en kur skal være med champagne, en tale om det forgangne år, lækker mad og masser af hyggesnak. Formanden for Horne Idrætspark, Søren Dahl, stod for talen. Den varme sommer gav masser af udfordringer for ikke mindst landmændene og gav også anledning til en fornyet debat om klimaforandringer. Han var nu ikke sikker på, 2018 var den varmeste sommer i mands minde. Han kunne selv huske nogle varme somre i 1970erne, og hans far havde fortalt om hedebølger i både 1947 og 1959. Han tog også fat i det meget brugte ord “paradigmeskifte”, som i hvert fald er parti lancerede i forbindelse med flygtningepolitikken. – Vi lærte også Lindholm at kende. For en del år siden blev der opbevaret medicin til bekæmpelse af mund- og klovsyge på øen, da det var meget giftigt. Øen bliver nu renset og gjort klar til at modtage nogle asylansøgere. Inden han ønskede alle et godt nytår, vendte han blikket mod det lokale. Sognet har fået den tredje blomst, og mange har været med til at lave en udviklingsplan. – For Idrætsparken var 2018 et rigtig godt år ikke mindst takket være de mange frivillige, som er grundstenen i Idrætsparken. 2019 bliver også et godt år med fastelavnsfest i marts og en udstilling med 2500 hunde i august. Det bliver stort. Ulla og Thorkild Lindvig stod for maden, stuvet hvidkål og frikadeller, som de traditionen tro fik masser af ros for. Bente-Horneposten
 • En lille storby får en plan
  En lille storby får en plan 61 ideer til en opgradering af Horne Sogn er kogt ned til 11 projekter, som skal udgøre den kommende udviklingsplan. De mange ideer kom på bordet på Horne Kro på workshop 1, som en styregruppe og Varde Kommune indkaldte til. På workshoppen kom også ideen til visionen “Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”.  På workshop 2 i Horne Hallen skulle de godt 50 deltagere med hjertet vælge den idé, de gerne vil arbejde med, og som skal med i udviklingsplanen, der gælder indtil 2024. Hjerterne bankede for en cykelsti fra Stundsig gennem Horne til Bjalderup, et velkomstarrangement først på året for tilflyttere og alle deres naboer, en udvikling af Vikingstien som en ringsti med informationer om Vikingetiden, etablering af strøm og vand i Vikingehytten og bedre skiltning til Vikingelunden, lejeboliger til både unge og ældre, måske i samarbejde med en boligforening, mere positiv omtale af Horne og mere struktur på al PR, et stor aktivitetscenter i foderstoffen med børnehave og blandt andet klatrevæg, skatebaner og knallertbane. Alle projekter bliver nu samlet af Henrik Rasmussen, Varde Kommune, til en udviklingsplan, og når den er endelig godkendt af styregruppen, skal den godkendes i Varde Byråd. Derefter kan borgerne udvikle projekterne og søge om midler fra Varde Kommune til gennemførelsen af dem. Det er kun de projekter, der er med i planen, der kan få del i puljemidlerne. Bente Jacobsen HornePosten ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
 • Nyt blomsterflag gik til tops
  Nyt blomsterflag gik til tops Først var der en lille flagstang med et stort flag. Så blev flagstangen byttet ud med en større, men så var flaget for lille. Nu er der kommet et nyt flag til tops på flagstangen på hjørnet af Stadionvej-Hornelund, og nu passer flag og flagstang sammen. Det nye flag har tre blomster og er beviset på, at Horne er kommet mere end halvvejs gennem programmet “Blomstrende Landsby”. – De to første blomster var først og fremmest en status over sognet, mens der er mere kød på den tredje blomst, da den blandt andet fortæller, hvorfor tilflyttere vælger Horne. Mette Børgesen og Poul Verner Christensen fra “Blomstrende Landsby” sendte en hilsen til flaghejsningen. – Da vi besøgte jer i september, fik vi et klart indtryk af, at Horne blomstrer, og at et godt sammenhold ligger bag alt det, I har opnået. Næste skridt er en udviklingsplan, som giver den fjerde og femte blomst. Vi er overbeviste om, at planen tager afsæt i borgernes ideer, og derfor vækker borgernes lyst til at involvere sig og føle ejerskab til projekterne. Ansøgningen til de tre blomster findes på hjemmesiden under blomsterlogoet. Bente Jacobsen HornePosten ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
 • Udviklingsplan
 • Workshop om udviklingsplan
  Ny vision kom godt fra start Boligbyggeri ved Lundagervej, cykelsti til Asp-Bounum, foderstoffen som et aktivitetscenter, glasovergang mellem hal og skole, flottere indgang til byen sydfra og en udvikling af Vikingelunden. Ideerne stod i kø, da 57 borgere i alle aldre var samlet på Horne Kro for at tage de første skridt mod en ny udviklingsplan gældende for de næste fem år for Horne Sogn. Henrik Rasmussen fra Plan og Vækst i Varde Kommune er tovholder på planen og satte først deltagerne i gang med at skrive en vision. Der var stor enighed grupperne imellem om, at Horne skal være en bosætningsby for alle aldre – også for flygtninge, og at foreningerne skal være med til at sikre fællesskabet og tage del i integrationen af tilflyttere. Derefter efterlyste han ideer, der umiddelbart er nemme at arbejde med, og ideer af den mere flyvske slags. Han fik begge dele i rigt mål og vil nu samle det hele og i samarbejde med en styregruppe skrive en vision og sætte struktur på ideerne. Det hele bliver præsenteret den 6. november på en ny workshop, som skal munde ud i en egentlig udviklingsplan fyldt med projekter, der er klar til at blive realiseret, når nogen griber dem. Bente Jacobsen HornePosten ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  

Loading