Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Menighedsrådet

EKSAMENS- KONCERT I HORNE KIRKE LØRDAG D. 2. APRIL KL. 14.00

Som forberedelse til de afsluttende eksamener på Kirkemusikskolen i
Løgumkloster afholdes koncert med orgel og sang i Horne Kirke.

Koncerten leveres af:

Jesper Rahbæk Jespersen: Organist ved Faster og Borris kirker samt underviser i klaver og
sammenspil i Kulturskolen Ringkøbing-Skjern. Jesper er oprindelig uddannet pianist og
musikpædagog fra konservatoriet i Esbjerg. Jesper vil til koncerten spille et udpluk af sine
eksamensstykker samt ledsage på orglet til fællessalmer.

Else Rasmussen: Else har hele sit liv været optaget af korarbejde. Else har været dirigent for
forskellige kor og er pt. dirigent for Give Mandskor og Hærvejskoret i Nr. Snede. Else er i sit
daglige virke sygeplejerske. Else vil synge salmer fra sit eksamensrepertoire.

Jane Nielsen: Organist ved de 4 Vestjyske sogne. Jane har inden ansættelsen afløst som
organist i forskellige kirker ved siden sit virke som socialrådgiver. Jane er nu ansat som fast
organist ved de 4 Vestjyske sogne. Jane vil spille et udpluk af sine eksamensstykker samt
ledsage på orglet til fællessalmer.

Der er gratis entré
Menighedsrådet er efter koncerten
vært ved kaffe og kage

Foredrag i Horne kirke Aktiv dødshjælp – Aktiv livshjælp

Foredrag i Horne Kirke
Foredrag i Horne kirke, tirsdag 8. februar kl. 19.00.
Aktiv dødshjælp – aktiv livshjælp ⚘
Med forskellig intensitet dukker det svære spørgsmål om aktiv dødshjælp op i medierne. 
Vi lever i en tid, hvor vores frihed og vores selvbestemmelse sættes lig med vores værdighed.
Et værdigt liv og ikke mindst en værdig død spiller en stor rolle i vores definitioner af at være et menneske.
Marianne Holst Larsen, sognepræst i Ølgod, vil med sit foredrag stille spørgsmål til vores definitioner og klare meldinger om værdighed og frihed og selvbestemmelse. 
Er aktiv dødshjælp svaret på den ultimative frihed og den højeste værdighed? .
Der er gratis entré, og menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.
Vi ses - De 4 vestjyske sogne - Horne, Hodde, Thorstrup og Tistrup kirker

Julekoncert.

Julekoncert i Horne Kirke. Jeanette Bonde sang julen ind med sin fantastiske stemme. Kirken var corona fyldt så alt i alt en dejlig eftermiddag. Horne Menighedsråd vil gerne sige Tusind tak for den flotte opbakning.

Valgforsamling i Horne Menighedsråd

Valgte til Menighedsrådet i Horne blev:

Anna Metha Kathrine Andersen, Ølgodvej 131

Marianne Møller Holm, Ør. Bounumvej 6

Dorthe Nørgård Bejder Nielsen, Ølgodvej 89

Cornelia Christina van der Veen, Mallevej 19

Niels Kristian Tradsborg, Fabriksvej 9

Stedfortræder:

Karen Møller Thomsen, Hornelund 19

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere varende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet, dvs. 5 personer.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020.

Listen afleveres på Ølgodvej 131, 6800  Varde.

Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes for de kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen, og formularens regler om indlevering af kandidatliste skal følges.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen for Horne Menighedsråd

Kunne du tænke dig at opstille til menighedsrådet?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT OPSTILLE TIL MENIGHEDSRÅDET?

Orienteringsmøde/menighedsmøde

Datoen for orienteringsmødet inden valgforsamlingen er flere gange blevet udsat pga. forsamlingsforbuddet.

Vi afholder derfor orienteringsmøde onsdag d. 12. august kl. 19.00 i Hallens mødelokale.

Denne aften vil vi orientere om, hvordan valget til menighedsrådet foregår på en valgforsamling.

Vi vil samtidig afholde menighedsmøde, hvor vi fremlægger årsberetning og regnskab.

Opstillingsmødet/valgforsamlingen afholdes 15. september kl. 19.00 i Hallens mødelokale.

Menighedsrådet er vært ved kaffen ved begge arrangementer.

MVH Horne Menighedsråd.

Reparation af kirken

Torben Krog og hans folk er i dag i gang med at fræse fuger ud mellem kvadrene på syd væggen af Horne Kirke. Der er ikke cement i fugerne, man bruger på kirker, derimod læsket kalk, hvilket bevirker, at fugerne og dermed murværket kan ånde.
Ligeledes har de lagt rygningstenene på redskabs- og toilethuset om.