Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Menighedsrådet

Foredrag i Horne kirke Aktiv dødshjælp – Aktiv livshjælp

Foredrag i Horne Kirke
Foredrag i Horne kirke, tirsdag 8. februar kl. 19.00.
Aktiv dødshjælp – aktiv livshjælp ⚘
Med forskellig intensitet dukker det svære spørgsmål om aktiv dødshjælp op i medierne. 
Vi lever i en tid, hvor vores frihed og vores selvbestemmelse sættes lig med vores værdighed.
Et værdigt liv og ikke mindst en værdig død spiller en stor rolle i vores definitioner af at være et menneske.
Marianne Holst Larsen, sognepræst i Ølgod, vil med sit foredrag stille spørgsmål til vores definitioner og klare meldinger om værdighed og frihed og selvbestemmelse. 
Er aktiv dødshjælp svaret på den ultimative frihed og den højeste værdighed? .
Der er gratis entré, og menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.
Vi ses - De 4 vestjyske sogne - Horne, Hodde, Thorstrup og Tistrup kirker

Julekoncert.

Julekoncert i Horne Kirke. Jeanette Bonde sang julen ind med sin fantastiske stemme. Kirken var corona fyldt så alt i alt en dejlig eftermiddag. Horne Menighedsråd vil gerne sige Tusind tak for den flotte opbakning.

Valgforsamling i Horne Menighedsråd

Valgte til Menighedsrådet i Horne blev:

Anna Metha Kathrine Andersen, Ølgodvej 131

Marianne Møller Holm, Ør. Bounumvej 6

Dorthe Nørgård Bejder Nielsen, Ølgodvej 89

Cornelia Christina van der Veen, Mallevej 19

Niels Kristian Tradsborg, Fabriksvej 9

Stedfortræder:

Karen Møller Thomsen, Hornelund 19

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere varende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet, dvs. 5 personer.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020.

Listen afleveres på Ølgodvej 131, 6800  Varde.

Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes for de kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen, og formularens regler om indlevering af kandidatliste skal følges.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen for Horne Menighedsråd

Kunne du tænke dig at opstille til menighedsrådet?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT OPSTILLE TIL MENIGHEDSRÅDET?

Orienteringsmøde/menighedsmøde

Datoen for orienteringsmødet inden valgforsamlingen er flere gange blevet udsat pga. forsamlingsforbuddet.

Vi afholder derfor orienteringsmøde onsdag d. 12. august kl. 19.00 i Hallens mødelokale.

Denne aften vil vi orientere om, hvordan valget til menighedsrådet foregår på en valgforsamling.

Vi vil samtidig afholde menighedsmøde, hvor vi fremlægger årsberetning og regnskab.

Opstillingsmødet/valgforsamlingen afholdes 15. september kl. 19.00 i Hallens mødelokale.

Menighedsrådet er vært ved kaffen ved begge arrangementer.

MVH Horne Menighedsråd.

Reparation af kirken

Torben Krog og hans folk er i dag i gang med at fræse fuger ud mellem kvadrene på syd væggen af Horne Kirke. Der er ikke cement i fugerne, man bruger på kirker, derimod læsket kalk, hvilket bevirker, at fugerne og dermed murværket kan ånde.
Ligeledes har de lagt rygningstenene på redskabs- og toilethuset om.

Julekoncert med Treenighedskirkens drengekor den 24. november kl 16.00 i Horne Kirke.

Nyt fra menighedsrådet:

Vi afholder julekoncert med treenighedskirkens drengekor den 24. november kl. 16.00 i Horne Kirke.

Koret består af ca. 50 drenge og mænd. Sideløbende med korets deltagelse i tjenester i Treenighedskirken, afholdes hvert år en række koncerter såvel i lokalområdet, som i resten af landet. En vigtig del af korets fællesoplevelser tilgodeses hvert år på rejser i udlandet. Næsten samtlige europæiske lande samt Canada og USA har været koncertmål. Koret er under ledelse af Lone Gislinge.

Alle er velkomne og der er kaffe og kage i pausen.

Cellokoncert i Horne Kirke

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19.00

     Horne Kirke, Engkanten1, Horne, 6800 Varde

Anker Sigfusson gæster Horne Kirke den 5. marts 2019 og spiller to af Bachs cellosuiter.

Johan Sebastian Bach har komponeret 6 Cellosuiter, som rummer en fantastisk uudtømmelig musikalsk dybde og rigdom. De er komponeret mellem 1717 og 1723 og er kvalitetsmæssigt uopslidelige.

Johan Sebastian Bach har komponeret denne geniale musik, hvor tema, harmoni og rytmik går op i en højere enhed

Om Anker Sigfusson:

Han kom som 18 årig ind på Det Jyske Musikkonservatorium med cello som hovedfag og klaver som bifag. Hans cellolærere var bl.a prof. Asger Lund Christiansen og prof. Harro Ruisenaars.

Han har deltaget i mesterkurser hos Joan Dixon, Frans Helmerson og Mischa Maisky.

I 1991 blev han ansat i Ålborg Symfoniorkester og fra 1992 til 1996 i Sønderjyllands Symfoniorkester.

Han flyttede til Århus og oprettede Trio Classic, som spillede til det kongelige bryllup på Gråsten Slot i 1998.

I 2015 valgte han at gøre Bachs Cellosuiter til sit speciale. 

Gratis adgang og alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen.          Horne Menighedsråd

Tak for opbakningen til den Internationale Juletræsfest

Siger tak for en dejlig international juletræsfest. Vi er meget overvældet over den store opbakning og vi håber at se lige så mange glade ansigter til næste år.

Du kan læse mere og se billeder fra dagen her.

Video fra årets luciaoptog: