Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: AdminA

Kloak: asfalten er på vej

På torsdag asfalteres der fleres steder i Horne med et ”mikrohold”. Dette asfalthold retablerer diverse mindre huller efter reparationer m.m., samtidig ordnes flere asfaltramper. Fredag kommer det store asfalthold og lægger asfalt på krydset ved Engkanten/Kirkebakken og fortsætter så langt op ad Kirkebakken som muligt.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseperering: status – kom, kig og snak 3. maj

Status på separatkloakeringsprojektet

Vi har nu holdt stille på Kirkebakken i en del uger og det er bestemt ikke med vores gode vilje, men som alle ved, driller grundvandet utroligt meget. Vi ved at det giver jer alle store gener, men vi har ramt et sted hvor det meget svært at trække grundvandet ud af den siltede jord. De geotekniske forundersøgelser vi havde fået lavet, kunne ikke forudsige så store udfordringer, da det bare er svært at forudsige præcist hvad der gemmer sig under vejene. 

Den ”normale” metode til grundvandssænkning duer bare ikke. Så vi har forsøgt forskellige tiltag med længere boringer, længere filtre, kortere filtre, forskellige filtermaterialer, antallet af boringer, placering af filtrene osv. osv. Vi har også haft et rådgivende geoteknisk firma til at hjælpe os med at finde den ”rigtige” metode for lige dette sted. Det tyder nu på, at det erflere grundvandspumper og længere tid til at de kan stå og suge, der er den løsning der virker.

Så kommer næste udfordring. For som I også ved, er der godt gang i anlægsbranchen og byggeriet, så der hvor man normalt lejer grundvandspumper, har de ikke flere… Så entreprenøren har måtte tænke kreativt og har fået sejlet 8 pumper til Esbjerg fra Holland og får dem hentet og installeret inden for kort tid.

Vores udfordringer vil uundgåeligt give udslag på tidsplanen, men vi arbejder på at minimere dette mest muligt. 

Hvis I har lyst til at komme forbi byggepladsen til en snak om projektet, eller hvis I har spørgsmål, vil vi være ved udgravningen på hjørnet af Engkantet og Kirkebakken:

Tirsdag d. 3. maj kl. 15.

Her vil DIN Forsyning, NIRAS og Harry Andersen A/S være til stede. Håber vi ses.

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning.

Kloakseperering: Kirkebakken/Stadionvej spærres fra 24/1

Vi går i gang med at separatkloakere den gennemgående vej Kirkebakken/Stadionvej i Horne. Derfor bliver vejen spærret for gennemkørsel fra den 24. januar 2022.

Vi starter på strækningen fra Engkanten til Hornelund og bevæger os stille og roligt mod nord i små bidder, til vi er ved udkanten af byen. Når hovedkloakholdet er forbi de enkelte sideveje tager et andet kloakhold disse veje. Dvs. først Hornelund, derefter Mælkevejen, Gunderupvej og Fabriksvej. Vi afslutter til sidst med strækningen på Kirkebakken mellem Klokkedoj og Engkanten.

Der bliver selvfølgelig skiltet for omkørsel, og alt efter hvor vi er henne på Kirkebakken/Stadionvej, vil omkørslen ændre sig. Vi ved godt, at afspærringen vil være generende for trafikanterne, men håber på forståelse. Vi forventer at være færdige på hele strækningen til august.

Ellers arbejder entreprenøren og brolæggerne på højtryk på at blive klar til at få asfalt på de veje der i øjeblikket ligger i grus. Så snart vi har datoerne for asfalteringen melder jeg dette ud til jer.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakt mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning.

Kloakseparering: Regnvejret udsætter asfalten

Pga. af de sidste dages regnvejr, må vi udsætte asfaltudlægningen på Solvangen, Højvangen og Habrehøjvej. Underbunden er for våd lige nu, men det ser ud til at vi får tørvejr hen over weekenden og i starten af næste uge. Det er planlagt at asfalten lægges på torsdag og fredag i næste uge i stedet for. Entreprenøren er ved at orientere de berørte beboere. Vi håber på jeres forståelse.

Jeg forventer at udsende den reviderede tidsplan for hele projekt inden weekenden.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Kloak-separering, Porsevej snart færdig

Porsevej:

Torsdag d. 23/9 asfalteres den sidste del af Porsevej. Allerede onsdag morgen rettes vejen af, så den er klar til udlægning asfalt torsdag morgen. Det betyder at biler ikke må parkeres på Porsevej i disse dage. Jer der er direkte berørt, får besked fra entreprenøren.

Hornelund og Højvangen:

Kloakholdet på Solvangen er ved at være færdig. Fra mandag d. 27/9 rykker de om på Habrehøjvej og videre ud på Hornelund. Det betyder at den lokale omkørsel ad Porsevej ikke er brugbar i en periode på ca. 14 dage. Beboerne på Habrehøjvej kan stadig køre ind via Porsevej.

Mandag d. 27/9 er Højvangen åben mod Hornelund.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS. Mie er i byen næsten dagligt, så tag endelig fat i hende. Hun kommer gerne forbi til en snak.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth