Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kloakseparering

Kloakseparering -Hornelund spærret

Der er spærret i krydset ved Hornelund og Stadionvej. Der er skiltet for omkørsel via Mælkevejen.

Som I nok kan se, er vi nået frem til krydset ved Hornelund og Stadionvej. Her efter sommerferien har der været en fin fremdrift, hvilket helt sikkert skyldes at vi nogenlunde kan styre grundvandet og at det har været en periode uden meget nedbør. På mandag kommer der endnu et gravehold på pladsen, som vil tage sig af Hornelund. Vi forventer at kunne åbne Hornelund for kørsel igen i slutningen af september, når der er asfalt på igen.

I går blev der afholdt endnu et møde med vejmyndigheden omkring de afspærringer, som vi står overfor på vej ud af Stadionvej og som vi ved vil give store gener. Så snart vi har planen på plads, melder vi den ud herinde.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

God weekend

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseparering -ferie

De store gravemaskiner holder sommerferie i uge 28 og 29. Der vil altså ikke blive gravet på hovedledningen på Kirkebakken. Entreprenøren sørger for at der er adgang til indkørslerne. Entreprenøren vil have nogle få folk i Horne til at udføre nogle mindre arbejder, samt for at sikre at grundvandspumperne kører som de skal. Grundvandssænkning opretholdes således grundvandet har det rette niveau, når vi starter op igen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Mie fra NIRAS.

Mie: 51364896

God sommer skal der lyde fra os alle sammen. 

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloak: asfalten er på vej

På torsdag asfalteres der fleres steder i Horne med et ”mikrohold”. Dette asfalthold retablerer diverse mindre huller efter reparationer m.m., samtidig ordnes flere asfaltramper. Fredag kommer det store asfalthold og lægger asfalt på krydset ved Engkanten/Kirkebakken og fortsætter så langt op ad Kirkebakken som muligt.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseperering: status – kom, kig og snak 3. maj

Status på separatkloakeringsprojektet

Vi har nu holdt stille på Kirkebakken i en del uger og det er bestemt ikke med vores gode vilje, men som alle ved, driller grundvandet utroligt meget. Vi ved at det giver jer alle store gener, men vi har ramt et sted hvor det meget svært at trække grundvandet ud af den siltede jord. De geotekniske forundersøgelser vi havde fået lavet, kunne ikke forudsige så store udfordringer, da det bare er svært at forudsige præcist hvad der gemmer sig under vejene. 

Den ”normale” metode til grundvandssænkning duer bare ikke. Så vi har forsøgt forskellige tiltag med længere boringer, længere filtre, kortere filtre, forskellige filtermaterialer, antallet af boringer, placering af filtrene osv. osv. Vi har også haft et rådgivende geoteknisk firma til at hjælpe os med at finde den ”rigtige” metode for lige dette sted. Det tyder nu på, at det erflere grundvandspumper og længere tid til at de kan stå og suge, der er den løsning der virker.

Så kommer næste udfordring. For som I også ved, er der godt gang i anlægsbranchen og byggeriet, så der hvor man normalt lejer grundvandspumper, har de ikke flere… Så entreprenøren har måtte tænke kreativt og har fået sejlet 8 pumper til Esbjerg fra Holland og får dem hentet og installeret inden for kort tid.

Vores udfordringer vil uundgåeligt give udslag på tidsplanen, men vi arbejder på at minimere dette mest muligt. 

Hvis I har lyst til at komme forbi byggepladsen til en snak om projektet, eller hvis I har spørgsmål, vil vi være ved udgravningen på hjørnet af Engkantet og Kirkebakken:

Tirsdag d. 3. maj kl. 15.

Her vil DIN Forsyning, NIRAS og Harry Andersen A/S være til stede. Håber vi ses.

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning.

Kloakseperering: Kirkebakken/Stadionvej spærres fra 24/1

Vi går i gang med at separatkloakere den gennemgående vej Kirkebakken/Stadionvej i Horne. Derfor bliver vejen spærret for gennemkørsel fra den 24. januar 2022.

Vi starter på strækningen fra Engkanten til Hornelund og bevæger os stille og roligt mod nord i små bidder, til vi er ved udkanten af byen. Når hovedkloakholdet er forbi de enkelte sideveje tager et andet kloakhold disse veje. Dvs. først Hornelund, derefter Mælkevejen, Gunderupvej og Fabriksvej. Vi afslutter til sidst med strækningen på Kirkebakken mellem Klokkedoj og Engkanten.

Der bliver selvfølgelig skiltet for omkørsel, og alt efter hvor vi er henne på Kirkebakken/Stadionvej, vil omkørslen ændre sig. Vi ved godt, at afspærringen vil være generende for trafikanterne, men håber på forståelse. Vi forventer at være færdige på hele strækningen til august.

Ellers arbejder entreprenøren og brolæggerne på højtryk på at blive klar til at få asfalt på de veje der i øjeblikket ligger i grus. Så snart vi har datoerne for asfalteringen melder jeg dette ud til jer.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakt mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning.

Kloakseparering: Regnvejret udsætter asfalten

Pga. af de sidste dages regnvejr, må vi udsætte asfaltudlægningen på Solvangen, Højvangen og Habrehøjvej. Underbunden er for våd lige nu, men det ser ud til at vi får tørvejr hen over weekenden og i starten af næste uge. Det er planlagt at asfalten lægges på torsdag og fredag i næste uge i stedet for. Entreprenøren er ved at orientere de berørte beboere. Vi håber på jeres forståelse.

Jeg forventer at udsende den reviderede tidsplan for hele projekt inden weekenden.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Kloak-separering, Porsevej snart færdig

Porsevej:

Torsdag d. 23/9 asfalteres den sidste del af Porsevej. Allerede onsdag morgen rettes vejen af, så den er klar til udlægning asfalt torsdag morgen. Det betyder at biler ikke må parkeres på Porsevej i disse dage. Jer der er direkte berørt, får besked fra entreprenøren.

Hornelund og Højvangen:

Kloakholdet på Solvangen er ved at være færdig. Fra mandag d. 27/9 rykker de om på Habrehøjvej og videre ud på Hornelund. Det betyder at den lokale omkørsel ad Porsevej ikke er brugbar i en periode på ca. 14 dage. Beboerne på Habrehøjvej kan stadig køre ind via Porsevej.

Mandag d. 27/9 er Højvangen åben mod Hornelund.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS. Mie er i byen næsten dagligt, så tag endelig fat i hende. Hun kommer gerne forbi til en snak.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth

Kloak-separering, Hornelund spærres

”Vi er nu nået til en af de veje hvor anlægsarbejdet giver større gener for trafikken. Vi er på vej ud af Højvangen og skal forsætte på Hornelund på strækningen mellem Højvangen og Fabriksvej. Derfor spærres Hornelund for gennemkørsel fra mandag d. 13/9. Der skiltes for omkørsel fra Tistrup via Agerkrogvej/Lervadvej/Ølgodvej/Stadionvej og omvendt i Horne. Lokale personbiler kan stadig køre ad Porsevej og Solvangen.

Der vil være spærret for gennemkørsel indtil d. 14/12, da vi fortsætter med de andre del-strækninger på Hornelund bagefter.

Skilte for omkørsel sættes op fra på onsdag.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth”

Kloak-separering, Update 25/6-21 og invitation

Som I ved, har det været en hård omgang med kloaksepareringen indtil videre her i Horne. Især udfordringerne med vand nedefra og vand oppefra på Klokkedoj, gav store problemer. Vi tror på at det værste er overstået, og vi ser nu fremad, men der er stadig et stykke vej før vi når i mål. Udfordringerne har gjort at vi først forventer at være færdige til sommer næste år. Vi har sammen med entreprenøren lavet en overordnet tidsplan for arbejderne i Horne, således I kan se hvornår vi forventer at være på hvilke veje.

Torsdag d. 1. juli kl. 15-17 er vi, DIN Forsyning, sammen med NIRAS og Harry Andersen til stede på kroens parkeringsplads. Vi vil være vært for en kop kaffe m.m., så kom forbi til en uformel snak.

Byggepladsen holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

Jeg håber at se jer på torsdag og ønsker jer en god sommer.

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning”