Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kloakseparering

Kloak: Omkørslen ad Transbølvej

Der er inden for de sidste par dage sket det, at 2 biler forsøger at passere hinanden på den private del af Transbølvej og med det resultat, at den ene bil hænger ude i rabatten eller marken, og ikke kan komme videre.

2 biler kan ikke passere hinanden – der er kun et spor. Men oversigtsforholdene er gode, og det er muligt at holde tilbage ved Gården eller på Ølgodvej, hvis man kan se, at der kører en bil på strækningen.

Dette beder vi dem, der bruger omkørselsvejen, respektere. Rabatten bliver ødelagt, og det er rigtig træls at have sin bil holdende i den bløde rabat og ikke kan komme videre. Vi forsøger at holde vejen bedst muligt, trods det våde vejr.

Derfor – hold venligst tilbage, hvis du kan se en anden bil på strækningen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig

Mie: 51364896

På forhånd tak.

Mie Clausen

 NIRAS

Asfaltering og afspærring af Kirkebakken

På fredag asfalteres der på Hornelund og på Stadionvej frem til Mælkevejen. Kloakarbejdet fortsætter ud ad Stadionvej.

De nye ledninger er fanget på Klokkedoj og kloakarbejdet fortsætter på Kirkebakken. Derfor er Kirkebakken spærret for gennemkørsel og der skiltes for omkørsel via Klokkedoj, Højvangen og Engkanten.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Kloak: Nu er den god nok – vi spærrer krydset Gunderupvej / Stadionvej

Nu er den god nok – vi spærrer krydset Gunderupvej / Stadionvej

Vi har nu fået aftalerne for de lokale omkørsler på plads. Fra mandag d. 10/10 spærres krydset Gunderupvej og Stadionvej. Der vil derfor blive etableret adgang fra krydset Stadionvej/Hornelund til Gunderupvej via en midlertidig kørevej. Samtidig har vi fået lov til at benytte Transbølvej, både den offentlige og den private del. Det betyder at det nu er muligt for den lokale trafik at komme rundt om udgravningerne fra alle verdenshjørner. Disse omkørsler bliver der ikke skiltet for og er heller ikke gældende for lastbiler. De er til brug for lokal trafik af personbiler og varevogne, samt entreprenørens traktorer og dumpere.

Det betyder også at den midlertidige forbindelse mellem Mælkevejen og Stadionvej/Gunderupvej er åben næste uge med.

Fredag d. 7/10 asfalteres en kortere strækning på Kirkebakken/Stadionvej, således der er fast underlag hen til den midlertidige kørevej.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Omkørsel

Kloak -Kirkebakken og afspærringer på Stadionvej

I gang på Kirkebakken ved Klokkedoj og afspærring af krydset Stadionvej/Gunderupvej

Som I måske har opdaget, er vi gået i gang ved Kirkebakken og Klokkedoj. Ideen var at udnytte at det var været tørt i længere tid (ja, hvem havde forestillet sig det…). Vi ved jo at grundvandet står højt dernede, så ved at grave op nu, forventer vi at det er nemmere at håndtere grundvandet end hvis vi gjorde det senere på året. I disse dage sættes grundvandssænkningen op og i næste uge begynder lægningen af de nye ledninger. Imens de nye brønde sættes ud for Klokkedoj, kan bilerne køre forbi udgravningen på jernplader. Efterfølgende spærres vejen og der er adgang til byen via Klokkedoj, som der har været tidligere.

På Stadionvej og Hornelund har det gode vejr også hjulpet til den fine fremdrift. Vi skal have etableret en del stikledninger og have vejen bygget op, så vi kan få noget asfalt på igen. Hvornår det bliver, melder vi ud så snart vi har en dato.

På Stadionvej er vi ved at være fremme ved Gunderupvej og når vi kommer til krydset der, er det ingen hemmelighed at det bliver ret bøvlet at være trafikant i Horne! Fra mandag d. 19/9spærres krydset og der skiltes for omkørsel rundt om Horne. Vi arbejder hårdt på at lave nogle aftaler, så vi kan etablere nogle lokale adgangsveje, så det bliver nemmere for jer der skal rundt i Horne. Hvordan det endeligt ender, melder vi ud i næste uge inden krydset afspærres.

Hvis alt lykkedes, håber vi alle på at vi kan være færdige med kloakken til jul og have alle vejene åbnet igen. Således vil der kun mangle forskellige færdiggørelsesarbejder i det nye år.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

God weekend

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseperering -Arkæologiske undersøgelser

Når kloaksepareringen er færdig, skal regnvandet forsinkes og biologisk renses inden det ledes ud til bækken. Regnvandsbassinet skal ligge på marken syd for Klokkedoj. Allerede nu er det nødvendigt at begynde forundersøgelserne og dem der skal først i gang er museet. Som I jo ved, har Horne jo en stor arkæologisk fortid, så museet er spændte på hvad og om de finder noget i jorden.

Museet går så småt i gang i næste uge, altså uge 34.

Senere på året udføres der geotekniske undersøgelser på arealet.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

God weekend

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseparering -Hornelund spærret

Der er spærret i krydset ved Hornelund og Stadionvej. Der er skiltet for omkørsel via Mælkevejen.

Som I nok kan se, er vi nået frem til krydset ved Hornelund og Stadionvej. Her efter sommerferien har der været en fin fremdrift, hvilket helt sikkert skyldes at vi nogenlunde kan styre grundvandet og at det har været en periode uden meget nedbør. På mandag kommer der endnu et gravehold på pladsen, som vil tage sig af Hornelund. Vi forventer at kunne åbne Hornelund for kørsel igen i slutningen af september, når der er asfalt på igen.

I går blev der afholdt endnu et møde med vejmyndigheden omkring de afspærringer, som vi står overfor på vej ud af Stadionvej og som vi ved vil give store gener. Så snart vi har planen på plads, melder vi den ud herinde.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

God weekend

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseparering -ferie

De store gravemaskiner holder sommerferie i uge 28 og 29. Der vil altså ikke blive gravet på hovedledningen på Kirkebakken. Entreprenøren sørger for at der er adgang til indkørslerne. Entreprenøren vil have nogle få folk i Horne til at udføre nogle mindre arbejder, samt for at sikre at grundvandspumperne kører som de skal. Grundvandssænkning opretholdes således grundvandet har det rette niveau, når vi starter op igen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Mie fra NIRAS.

Mie: 51364896

God sommer skal der lyde fra os alle sammen. 

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloak: asfalten er på vej

På torsdag asfalteres der fleres steder i Horne med et ”mikrohold”. Dette asfalthold retablerer diverse mindre huller efter reparationer m.m., samtidig ordnes flere asfaltramper. Fredag kommer det store asfalthold og lægger asfalt på krydset ved Engkanten/Kirkebakken og fortsætter så langt op ad Kirkebakken som muligt.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig eller Mie fra NIRAS.

Kenneth: 27741448

Mie: 51364896

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning

Kloakseperering: status – kom, kig og snak 3. maj

Status på separatkloakeringsprojektet

Vi har nu holdt stille på Kirkebakken i en del uger og det er bestemt ikke med vores gode vilje, men som alle ved, driller grundvandet utroligt meget. Vi ved at det giver jer alle store gener, men vi har ramt et sted hvor det meget svært at trække grundvandet ud af den siltede jord. De geotekniske forundersøgelser vi havde fået lavet, kunne ikke forudsige så store udfordringer, da det bare er svært at forudsige præcist hvad der gemmer sig under vejene. 

Den ”normale” metode til grundvandssænkning duer bare ikke. Så vi har forsøgt forskellige tiltag med længere boringer, længere filtre, kortere filtre, forskellige filtermaterialer, antallet af boringer, placering af filtrene osv. osv. Vi har også haft et rådgivende geoteknisk firma til at hjælpe os med at finde den ”rigtige” metode for lige dette sted. Det tyder nu på, at det erflere grundvandspumper og længere tid til at de kan stå og suge, der er den løsning der virker.

Så kommer næste udfordring. For som I også ved, er der godt gang i anlægsbranchen og byggeriet, så der hvor man normalt lejer grundvandspumper, har de ikke flere… Så entreprenøren har måtte tænke kreativt og har fået sejlet 8 pumper til Esbjerg fra Holland og får dem hentet og installeret inden for kort tid.

Vores udfordringer vil uundgåeligt give udslag på tidsplanen, men vi arbejder på at minimere dette mest muligt. 

Hvis I har lyst til at komme forbi byggepladsen til en snak om projektet, eller hvis I har spørgsmål, vil vi være ved udgravningen på hjørnet af Engkantet og Kirkebakken:

Tirsdag d. 3. maj kl. 15.

Her vil DIN Forsyning, NIRAS og Harry Andersen A/S være til stede. Håber vi ses.

Mvh. Kenneth, DIN Forsyning.