Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nyheder

På gåtur i Vikingelunden

Hjælp jeg synker

Da Keld Jochumsen så dette billede, synes han det ville være oplagt at lægge det på hjemmesiden. Ikke bare for at fortælle historien om Mary Godt Hansen da hun, som det ses på billedet, var sunket ned i mudderet, men også det at hun var heldig med at få hjælp af en lasso, eller var det en hjælpende hånd, til at komme op, og endda også at få gummistøvlerne med hjem.

Historien fortæller også, som tidligere oplyst, at det at gå en tur i Vikingelunden var bedst med gummistøvler. Her bør nok tilføjes. Der anbefales waders, og at det er på egen ansvar at færdes i Vikingelunden lige nu.
Billedet er nu ganske sjovt. Ikke.

Nye elever i indskolingen

Børn hyggede omkring bålet
Der var blus på bålet, lys i guirlanderne og forventningens glæde i øjnene, da børnene til næste års børnehaveklasse så både skole og SFO an.
Seks piger – hele distriktets årgang – og deres forældre tog imod skolens invitation til et hyggemøde i bålhuset, hvor de kunne hilse på og snakke med afdelingsleder på skolen Anne Øbo, leder af SFOen Merete Bonnen, leder af børnehaveklassen Pia Jessen og medarbejder på skole og i SFO Vivi Strømgaard.
Børnene var hurtige til at finde sammen i leg, men de var også hurtige til at finde plads omkring bålet, da Pia Jessen læste første kapitel af kalenderhistorien.
– Resten får I til næste jul, når I går i børnehaveklasse, lovede hun.

Efter en rundtur på skole og i SFO var der kakao og æbleskiver, og inden de gik hjem, fik de hver især udleveret en Traneskole-mulepose.
– Heri er der noget læsestof om skolen til de voksne, mens der til børnene er nogle juleopgaver og noget hyggeligt, sagde Anne Øbo og opfordrede alle til at vende tilbage i januar, når der er indskrivning på skolen.

DGI-Certificering af udeskolen

Elever giver det grå rum masser af farve

Som den første skole i Varde Kommune er Horne Skole blevet certificeret som udeskole med fokus på det grå rum. Det sker efter, at eleverne i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse har arbejdet i et års tid med uderum og nærmiljøet. Nok hedder det “det grå rum”, men der er bestemt intet gråt over resultatet. Det kan alle se, når de besøger hallen, hvor børnenes fortælling om deres ny lærdom og ønsker til Hornes udvikling hænger på plancher. Og det kunne alle, der deltog i overrækkelsen af certifikatet, høre i skolegården, hvor børnene fortalte, hvad de har arbejdet med.
– Vi har glædet os vanvittigt til i dag. Det var aldrig lykkedes uden børnenes indsats, samarbejdet med Jette og Marinus Poulsen om Fælleshaverne og input fra borgere, som har taget børnene med på tur gennem byen, sagde Pia Jessen, leder af børnehaveklassen.
Børnene fortalte selv gruppevis, hvad de havde lært.
– Vi er heldige at have Brugsen. Den er et dejligt sted. Kroen er et hyggeligt sted. Skolen er rigtig dejlig. Her lærer vi mange ting. Vi har mange små huse. Horne er en dejlig by, så I skal bare komme og flytte ind. Vi har lært om gamle dage i Horne. Der har været et elværk og en mølle. Der er meget myremalm fra jernalderen.  Vi kan spille fodbold. Så skal vi finte, score mål og slå saltoer. Vi kan også være spejder og gå til 4H. I skolen lærer vi mange ting. Vi lærer at skrive og regne. Vi lærer alfabetet. Vi kan få venner, og vi lærer klokken.
Al deres nyerhvervede lærdom er sammenfattet på tre træplanker, som nu pryder ydermuren mod Stadionvej. Inden de blev skruet på murværket, fortalte Heidi Møller fra DGI om certificeringen. Foruden “det grå rum” – udeskole og nærmiljø, kan man arbejde med “det blå rum” – vand, og “det grønne rum” – natur og park.
– Da vi i DGI tog fat på certificeringen, var Horne Skole allerede langt med udeskolen. I har udviklet arbejdet gennem åbenhed, nysgerrighed og samarbejde, og I har fået en mere varieret undervisning. I har for alvor sat børnenes kroppe og sanser i spil, og jeg er ikke i tvivl om, at I vil fortsætte. Det kan I slet ikke lade være med, sagde Heidi Møller.
Laura fra Hornelund går i 2. klasse. Hun er ikke i tvivl om, hvad det sjoveste har været.
– Det har været at gå tur i Horne og få mere at vide om byen og de gamle dage. Jeg kan rigtig godt lide Horne. Det er en dejlig lille by, og jeg kender næsten alle her, fordi den ikke er så stor.
Bente Jakobsen HornePosten

DGI-Certificering af Horne skoles Udeskole

På tirsdag d. 1 december markerer Horne Skole, at deres udeskole bliver DGI-certificeret. Dagen bliver markeret på bedste vis med taler fra udeskoleeleverne og Heidi Møller fra DGI kommer og overrækker certificeringen.

Samtidig vil udeskolen præsentere sit nyeste projekt ‘Horne – det grå rum’ hvor eleverne har arbejdet med huse, former og historie fra byen. I den forbindelse har eleverne haft besøg af bl.a. Keld Jochumsen og Else-Marie Madsen, som har haft eleverne med på byvandring. Ud fra elevernes nyvundne viden har de skabt relieffer, som vil udsmykke skolens halvmur ud mod Stadionvej. Disse vil blive afsløret på dagen, samtidig med at eleverne har lavet en udstilling i Horne Hallen. Tirsdagens festivitas vil, som mange andre udeskoledage for eleverne, slutte med, at Jette og Marinus Poulsen har tændt op i bålet i Fælleshaverne.

Skal du alligevel ud at lufte hunden eller en tur i Brugsen, så slå vejen forbi skolen, hvor du kan se elevernes relieffer på halvmuren. Måske du også kan se elevernes julepynt i vinduerne i klasselokalerne.

4 H Julemarked 2020

4 H’s Julemarked var flyttet fra Fælleshaverne til Skolen, hvor de mange tilbud af Juledekorationer, Kalenderlys og andet pyntegrønt sammen med syltetøj, syltede rødbeder, småkager i flere varianter. Der var også nisser og juleopfindsomheder, ja kort sagt. Ting og sager der handler om Julen, kunne købes.

Da der er mange ting der er aflyst i år, var det et hyggelig Julemarked som 4 H gennemførte efter alle Corona restriktioners regler og fore skrifter, og man fornemmer trods alt at det snart er jul.

NB. Man skulle måske også lige nævne at her før 1. søndag i advent står Horne by smukt pyntet, også Stundsig, Bjerremose og Asp er i julehumør.

Smede-grunden, – nu uden skilte!

På mit initiativ stillede Varde kommune skilte op ved brandtomten på smedegrunden, for at fodgængere skulle benytte det andet fortov.
Skiltningen har givet anledningen til en del polemik, idet nogle mente, at det var farligere at krydse vejen, og at Varde kommune har blandet sig i sagen, – hvilket ikke er tilfældet. Skiltningen tager jeg ansvaret for!

God weekend.

Keld Jochumsen
Formand for Horne Sogneforening

Julebelysning

På trods af Corona, blev der alligevel sat julebelysning op i såvel Stundsig, Bjerremose, Asp og Horne. Alle andre af Sogneforeningens aktiviteter har af gode grunde været aflyst i 2020.
Det var nødvendigt at trodse elementerne lørdag formiddag, og som man kan se på billederne, har der også været vand på kameralinsen!
Vi vil gerne fra Sogneforeningen ønske alle en god jul og et forhåbentligt Coronafrit 2021, så vi kan komme på banen igen.