Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Familie og Fritid Horne – generalforsamling 2024.

Hermed indkaldes der til generalforsamling mandag d. 19. februar 2024 kl.19.00 i Skolekøkkenet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
     Valg af dirigent, stemmetællere og skriftefører.
     Bestyrelsens beretning.
     Forhandling af bestyrelsens beretning.
     Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår.
     Behandling af indkomne forslag.
     Forslag fra bestyrelsen.
     Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Ruth Jensen og Hanne Petersen, som begge
                                                                modtager genvalg.
                                                                Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard, som
                                                                modtager genvalg.
     Valg af revisor. Linda Albertsen er på valg, hun modtager genvalg.
     Eventuelt.

                      Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 29. januar 2024
                      sendes til formand Bente Dinesen, Fabriksvej 7 eller mail: b.dinesen@bbsyd.dk

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):