Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stor interesse for varmeværk i Horne

Hvis Horne skal forsynes med fjernvarme fra et kollektivt varmeanlæg, skal mindst 100 husstande tilkendegive deres interesse for projektet senest den 15. oktober.
Målet er allerede nu synligt. 50 har via Facebook vist deres interesse, og flere meldte sig til, inden de forlod borgermødet mandag aften i Horne hallen. Andre kan tilmelde sig via hjemmesiden “helleenergi.dk” eller ved den lokale borger, der på vegne af Horne-gruppen kigger forbi.

Stig Leerbeck fra varmegruppen i Horne slog fast, at det ikke er en bindende tilmelding. Det sker først senere, men interesse-tilkendegivelser sikrer, at Horne kan blive koblet på projektet i Helle, og at det ikke koster noget at blive tilsluttet.
Cirka 120 borgere deltog i mødet, og de hørte Stig Caspersen fra & green-project fortælle om den kollektive varmeforsyning baseret på et stort varmepumpeanlæg.
– Det bliver et a.m.b.a. selskab med syv værker. Det skal hvile i sig selv – altså ikke oparbejde en stor formue. Hvis mindst 100 husstande tilmelder sig senest den 15. oktober, får de lagt stikledningen ind, fjernet det gamle varmeanlæg og opsat en ny fjernvarme-unit for O kroner. Måske vil det koste 7017 kroner at få afkoblet naturgassen, men der kan søges tilskud til den udgift. En ny unit koster 35.000 kroner, men det er muligt at leje den for 2200 kroner pr år inclusive service og vedligehold, sagde Stig Caspersen og lagde alle spørgsmål om en ny opgravning ned fra starten.
Han slog fast, at vejen skal graves op igen. Sådan er det, men der skal højest graves 90 cm ned, så udgravningen når ikke grundvandet.
– Vi har hidtil regnet med bindende tilsagn senest den 31. oktober, men elpriserne svinger lige nu for meget til, at vi kan skabe et ordentligt beslutningsgrundlag, så datoen bliver nok udskudt. Vi satser dog på at tage første spadestik i juni 2023, så varmen kan sendes i rørene 12-18 måneder senere, altså i sommeren 2024.
Stig Caspersen svarede på en række spørgsmål fra deltagerne og sagde,

– at placeringen af anlægget endnu ikke er fastlagt,

– at det koster 10.000 kroner at blive tilsluttet uden interesse-tilkendegivelse senest den 15. oktober,

–  at tilslutning efter færdigt projekt koster 35.000 kroner,

– at borgerne skal betale faste omkostninger til bygning, rør og løn, variable omkostninger til produktion af varme og et målerabonnement fordelt med cirka en trediedel til faste og totredjedele til variable omkostninger,

–  og at anlægget er forberedt til fremtiden, så det kan skifte varmekilde, hvis der kommer noget nyt, der er økonomisk rentabelt.
Der er 226 husstande i Horne By, hvoraf 170 er potentielle fjernvarmekunder. Varde Kommune har tilkendegivet interesse for at få tilsluttet skole, SFO, børnehave. Også Varde Boligadministration med en række lejeboliger er interesseret i projektet.
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):