Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Godt år med flere medlemmer

De lyse toner blev slået an, da Keld Jochumsen efter 12 år som formand aflagde sin sidste beretning på Horne Sogneforenings generalforsamling.
De 45 deltagere kunne glæde sig over, at Smedegrunden har fået et ansigtsløft af format, at der er kommet nye stier i Vikingelunden, at Vikingestien om kort tid får de mærker, der fortæller, at det er en hjertesti, og endelig at medlemstallet har taget et mærkbart hop op.
– Vi har nu 305 medlemmer, hvilket svarer til en dækningsgrad på 64 procent mod 52 procent sidste år. Det ser ud til at muligheden for at betale kontingentet via Mobilepay har medvirket til fremgangen, og det har helt sikkert også Burkarlerne, Simon og Randis videoer på Facebook.
Der var endnu mere at glæde sig over.
– Skolen har i år 81 elever mod 71 sidste år, og der er 55 børn i børnehaven, heraf 13 i vuggestuen. Vi har uddelt ni babypakker og 23 velkomstpakker, sagde Keld Jochumsen.
Foruden børnene i skole og børnehave er der cirka 20 børn i dagplejen.
Formanden nævnte også den store opbakning til Torvedagen og oplyste, at det lille tog i år får to ruter – om forbi Smedegrunden og ned i Vikingelunden.
Eva Plauborg kunne fremlægge et regnskab med et underskud på cirka 62.000 kroner, en egenkapital på 316.000 kroner og flere endnu ikke udbetalte midler fra fonde og kommune til diverse projekter.
Kontingentet blev hævet fra 200 kroner til 300 kroner for en husstand og fra 100 kroner til 150 kroner for enlige.
Keld og Else Jochumsen modtog ikke genvalg. I stedet blev Klaus Martin Jepsen og Berit Mathiesen nyvalgt og Kurt Burkarl genvalgt med Malene Gøte og Simon Burkarl som suppleanter.
Kurt   Burkarl takkede Else og Keld for deres store indsats gennem mange år.
– I har været med til at præge udviklingen i sognet. Vi kan ikke godt undvære jeres erfaring og jeres kompetencer, så vi skal nok gøre brug af jeres tilbud om hjælp i fremtiden, sagde Kurt Burkarl og overrakte både blomster og påskeæg.

Stig Leerbeck omtalte fjernvarmeprojektet, som står lidt i stampe på grund af manglende statstilskud. Han er dog overbevist om, at puljen bliver fyldt op i løbet af året.

– Så klap hesten og bliv siddende lidt længere tid på hænderne, lød opfordringen.
Bente Jacobsen HornePosten
Foto: Simon Burkarl

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):