Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Godt år bliver fulgt af travlt år

55 deltagere. En ny borger i bestyrelsen. Et pænt overskud. Kassereren genvalgt.  36 velkomstpakker og 15 babypakker uddelt. Pusleplads i toiletbygningen. Cykelstierne fejet for et par dage siden som en gestus fra Sdr. Malle Maskinstation, da der ikke har været brug for snerydning.
Der var meget at glæde sig over på årets generalforsamling i Horne Sogneforening, hvor formanden Keld Jochumsen i ord og billeder fortalte om årets gang i sogneforeningens regi og lidt til.
Han glædede sig over det store arrangement “Velkommen i Horne”, og Annette Plauborg Schmidt kunne berolige alle med, at gruppen siger velkommen i Horne igen i 2021.
– Vi nåede målet om 200 deltagere, og vi har fået masser af positiv respons. Vi har også fået ideer til nye ruter, som vi arbejder videre med. Tak til alle foreninger for den store opbakning og hjælp.
Lene Jensen Hansen kunne supplere med, at foreningerne indkaldes til et evalueringsmøde den 2. marts.
I år bliver der for alvor fokus på Vikingelunden, da der bliver taget hul på de første af mange projekter til en forbedring af byskoven. Aksel Hansen er tovholder og tager allerede nu imod tilsagn om hjælp.
– Vi får brug for mange frivillige hænder og også både traktor og vogn.
Hele projektet koster godt trekvart million kroner, og der er allerede tilsagn om 500.000 kroner fra Varde Kommune og diverse fonde. Desuden har sogneforeningen fået 25.000 kroner af puljen til landsbyforskønnelse til småting som skilte i Vikingelunden og maling af autoværnet ved Kirkevad.
Et ømt og endnu uafklaret problem er Smedegrunden.
– Vi havde både pris og betingelser på plads til en overtagelse den 1. januar i år af værksted og beboelse, men ejeren blev stævnet af de tidligere købere. Den sag skal måske afgøres i retten, så jeg er bange for, at jeg igen på næste års generalforsamling må sige, at Smedegrunden skæmmer hele byen, sagde Keld Jochumsen.
Eva Plauborg gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 38.000 kroner, og et forslag om uændret kontingent på 200 kroner for en husstand og 100 kroner for enlige blev vedtaget.
Eva Plauborg blev genvalgt, mens Britta Grøndahl, Højvangen, blev nyvalgt i stedet for Frederik Lauridsen, der dog fortsætter med diverse projekter såsom nyt inventar i grillhytten.

For ref. og billeder Bente Jakobsen – Leif Sønderskov, Horneposten.

Herunder link til Formandsberetningen

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):