Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fjernvarmen er tættere på

Den 10. april er skæringsdato for, om Horne By skal have fjernvarme eller ej. Da skal minimum 130 husejere have tilkendegivet, at de er interesseret i fjernvarme. Sker det, arbejder Din Forsyning videre med et lokalt projekt frem mod en bindende tilmelding i efteråret. Da skal der også være minimum 130 ja-sigere, svarende til 53 procent af samtlige husstande og til 76 procent af alle, der har olie- eller naturgas.
Ca. 90 borgere blev tirsdag på Horne Kro præsenteret for fjernvarmeprojektet med varmepumper, en akkumuleringstank til opsamling af energi, når det er billigst, så det kan bruges i de dyre perioder, samt naturgas som gardering.
Og hvad koster det så borgerne?
– Borgerne skal betale et tilslutningsbidrag på 57.500 kroner. Med i den pris er 20 meter ledning på deres grund og nedtagning af naturgasfyret. Husejeren skal selv betale for afkoblingen, og det kan der søges tilskud til, sagde Nikolaj Clement fra COWI.
Han ridsede op, hvordan en varmeregning på baggrund af energiprisernes i 2022 ser ud for et standardhus på 130 kvm. med et forbrug på 18,1 MWh.
– Varmeudgiften er 14706 kroner, dertil kommer et fast bidrag til afvikling af lånet 2438 kroner, abonnement på henholdsvis 3600 kroner for unitten og 1200 kroner for måler. Alt i alt en årlig udgift på 21.943 kroner, mens udgiften i 2021-priser, hvor vi er i dag, vil være på 18.690 kroner.

Nikolaj Clement viste også et regnskab for lokal fjernvarme kontra varmepumpe og naturgasfyr. Den lokale fjernvarme vil i alle tilfælde være billigere.
Thomas Bornhøft fra Din Forsyning oplyste, at hele Horne By er med i forsyningsområdet, og at værket tænkes placeret på kommunens erhvervsgrund ud for foderstoffen.
– Hvis 130 giver bindende tilsagn i efteråret, kan vi begynde på selve projektet i starten af 2024, og inden udgangen af 2025 er alle på fjernvarme. Ledningsnettet bliver så vidt muligt lagt i fortovet, og efter opgravningen på de enkelte grunde, retablerer vi indkørsler og lignende, sagde Thomas Bornhøft.
Stig Leerbeck fra den lokale fjernvarmegruppe konstaterede, at Horne er kendt for at stå sammen.
– Og det er nu, vi skal rykke sammen, sagde han.
Alle, der overvejer at få fjernvarme, skal tilmelde sig påny. Det sker på dinforsyning.dk
Bente Jacobsen HornePosten

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):