Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sogneforeningen søger medlemmer


Horne Sogneforening står for en række aktiviteter, som borgerne er gode til at bakke op om.

Det glæder sogneforeningens formand, Keld Jochumsen, sig over, men han ærgrer sig over, at samme opbakning ikke er til stede, når det kommer til at betale kontingent. Således er kun 46 procent af borgerne medlem af foreningen.

– 234 borgere i 503 husstande er medlemmer. Det er et fald på 25 siden sidste år. Det er et problem, som vi skal have gjort noget ved, sagde Keld Jochumsen på generalforsamlingen.
I ord og billeder berettede han om et udvidet år med mange aktiviteter, flere af dem med udgangspunkt i udviklingsplanen. Trekanten ved Hornelund-Kirkebakken har fået nyt flag, Vikingelunden er fornyet for en million kroner, i 2020 blev der uddelt 22 velkomstpakker og otte babypakker, mens der indtil 1. september i år er uddelt 15 velkomstpakker og 18 babypakker, og 160 af 228 husejere i Horne og Bjerremose var med i snerydningsordningen.
Endelig kunne formanden oplyse, at retssagen vedrørende smedeforretningen er berammet til november.
– Hvis der ikke sker noget til den tid, må vi have Varde Kommune på banen. Vi kan ikke være det hjørne bekendt sagde formanden.
Eva Plauborg fremlagde regnskabet. Det sluttede med et overskud på knap 28.000 kroner takket være et bidrag på 10.000 kroner fra støtteforeningen og 39.000 kroner fra Torvedagsudvalget.
Tre medlemmer var på valg, Keld Jochumsen, Else Jochumsen og Kurt Burkarl, og de blev alle klappet ind til en ny periode, og det samme gjorde suppleanterne Carsten Hansen og John Kristiansen samt revisor Eva Guldager.
Efter generalforsamlingen fortalte Per Jespersgård om arbejdet med en ny vikingesti med et forløb på begge sider af Gunderup Bæk, mens Annemette Bøtcher fortalte om Vision 2030, hvis vigtigste mission er at få fortalt de gode historier, at få talt sognet op i stedet for ned og derigennem få udvikling.
Endelig tog byrådsmedlem Stig Leerbeck ordet og kom med en kraftig opfordring til på valgdagen den 16. november at stå sammen om den lokale kandidat, da det betyder noget af have et lokalt medlem til at tale et sogns sag i byrådet.
Bente Jacobsen HornePosten. Foto: Leif Sønderskov

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):