Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hindsigvej er trafikfarlig


Forældre til mindre skolebørn på Hindsigvej er kommet et stort skridt nærmere ønsket om at få en mere sikker vej at færdes på for deres børn til og fra Horne.

Politi og vejmyndigheder har erklæret Hindsigvej for trafikfarlig for skolebørn i alderen 0. til 7. klasse.
Udvalget for undervisning og læring følger nu trop og anbefaler, at vejen erklæres trafikfarlig, og dermed kan eleverne tilbydes køres til skole. Den endelige beslutning træffes dog i byrådet, så de forældre, der har rejst sagen, må væbne sig med lidt mere tålmodighed.
Politiet har vurderet, at “der er flere uoverskuelige kurver på strækningen og terrænforhold som kombineret med kurver medfører manglende oversigt”.
Udvalget har beregnet, at det vil give en ekstra udgift til skolekørsel på cirka 78.000 kroner at tilbyde skolekørslen for børnene på Hindsigvej. Her og nu vil yderligere syv børn blive omfattet af skolekørsel, og det vil kræve en kørsel om morgenen og to hjemkørsler. Hvor bussen allerede i dag kører.
I følge udvalget er budgettet for skolekørsel i 2023 på 15,9 millioner kroner, men det forventes at blive overskredet med 2,5 millioner kroner.

Forældregruppen fortæller “Vi har kontaktet kommunen for at få vurderet vejen, om der kan gøres tiltag for at gøre vejen mere sikker for de bløde trafikkanter på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter mv.”

Loading

Tilmeld vores nyhedsmail

Vælg nyhedsbrev(e):