Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: HolmLykke

Spejderne sælger gødning

Søndag den 25. marts mellem kl. 10 – 13 kommer Spejderne rundt i Horne by og sælger plænegødning og kalk.

Bor du uden for byskiltet kommer vi kun forbi hvis du har forudbestilt.
Bor du i byen men ikke er hjemme i det tidsrum vi kommer rundt, kan varerne ligeledes forudbestilles.

Se bestillingsseddel her

Priser:

15 kg Plænegødning NPK 14-3-15
1 stk. 110kr
2 stk. 200kr
25 kg Perlekalk
50,00kr
 

Forudbestilling:

MobilPay: Overfør penge til 2179 7978 (Anton Peder Nørgård Nielsen) + send en MMS med billede af udfyldt bestillingsseddel til samme nummer.

eller

Udfyld bestillingssedlen og aflevere den sammen med aftalt penge i en lukket kuvert hos:
Judith Pedersen, Stadionvej 37

Forudbestilling skal finde sted senest onsdag d. 21. marts.

Fastelavnsfest i Horne

Fastelavns søndag afholdte Spejderne traditionen tro fastelavnsfest på Horne Skole. I år var det i samarbejde med menighedsrådet.

Til start var der fastelavnsboller, saftevand og kaffe på skolen inden de mange flot udklædte børn og deres forældre gik i samlet flok til børnegudstjeneste i kirken. Bagefter var der så hygge og tøndeslagning på skolen, med kåring af kattekonger og præmier til de børn med de allerflotteste udklædninger.

 

Horne-Tistrup Spejderne

 

Fastelavnsfest

 

Søndag d. 26. februar kl. 9.45 – ca. 13.00

  9.45           Fastelavnsboller, saftevand og kaffe på Horne Skole

10.30           Børnegudstjeneste i Horne Kirke. Vi går i samlet flok fra skolen

11.30           Tøndeslagning i gymnastiksalen på skolen

 

Traditionen tro vil der være kåring af de flotteste udklædninger.

Pris er 25,- kr. både for børn og voksne inklusiv fastelavnsbolle, saftevand/kaffe.

Afslutningsvis sælges der pølser og vand med videre.

 

Vi glæder os til at se en masse flotte udklædninger

 

Se Indbydelse her

 

 

HUBIs høringssvar om fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur

Høringssvar fra HUBI

Vi har i HUBI nu fået færdiggjort vores høringssvar om den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet, og det er sendt det af sted til kommunen.
Vores høringssvar kan læses her:
Høringssvar fra HUBI
Indsendte høringssvar kommer til at være tilgængeligt på Varde kommunes hjemmeside sammen med det øvrige materiale der vedrører strukturdrøftelserne. De kan findes her:
http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler
HUBI
Støtteforeningen for Hornes Unge- og Børneinstitutioner

hubihorne@gmail.com

 

HUBIs Vedtægter

 

Hjælp os med at hjælpe Horne

Status fra Støtteforeningen for Hornes unge og børneinstitutioner, HUBI i forhold til borgermøderne:

Nu er de 2 første borgermøder overstået, og vi er blevet klogere på hvordan det foregår, og hvad der forventes af os.

Til det sidste møde i torsdags var vi kun en ca. 15 stykker fra Horne, og vi var derfor ikke så synlige, som vi kunne have håbet. Dog havde vi 2 bannere med fra børnehaven, og de gav os lidt opmærksomhed, så de kommer med igen til de 2 næste møder.

Det er vigtigt, at ALLE bakker op, og kommer med til borgermøderne, hvis de har den mindste mulighed for det.

Der er bestilt blå veste, som vi håber, når at komme inden 3. borgermøde på tirsdag, men ellers tager vi blåt tøj på, for at signalere at vi hører sammen.

ALLE er velkomne til at stille spørgsmål på borgermødet. Det er ikke kun støtteforeningen, der skal stille spørgsmål, tværtimod virker det meget bedre, hvis spørgsmålene er fordelt på flere personer. Det giver en større chance for at blive hørt, da ordstyreren forsøger, at nå så mange forskellige personer som muligt.

Faktisk så kan vi godt bruge flere, der er gode til at stille spørgsmål og kommentere til borgermøderne, og vi har brug for hjælp til at få lavet gode spørgsmål og kommentarer. Så hvis du har det mindste at byde ind med, så vil vi gerne have besked.

Vi er nødt til at stå sammen i kampen for at beholde vores institutioner i Horne, og hvert enkelt lille bidrag tæller.

Det næste skridt er at møde op til de 2 kommende borgermøder:

Tirsdag den 29/11 kl. 18.30 i Outrup Kultur og Idrætscenter

Onsdag den 30/11 kl. 18.30 i Ansager Hallen

Vi mødes ved hallen i Horne kl. 17.45 og kører derfra i samlet flok. Hvis du ikke har mod på at tale til mødet, så kom alligevel og vær med på en lytter. Jo flere vi er – des bedre virker det.

Og hvis du har noget på hjertet, og har mod på at sige det højt, så har du muligheden i næste uge.

 

Støtteforeningen kan kontaktes på horneboernogunge@gmail.com eller ved at tage kontakt til en af medlemmerne af støtteforeningen.

Formand Holm Lykke Jensen 2615 2719

Hilsen

HUBI – Støtteforeningen for Hornes unge og –børneinstitutioner.

Horne siger NEJ – tak til institutionslukninger

Mandag aften mødte over 180 borgere op til borgermøde på Horne Kro.
Mødet er arrangeret af Horne Sogneforening, HUBI (Støtteforeningen for Hornes Unge og Børne Institutioner) og HHST Udviklingsrådet.
Målet var drøftelse af de 3 strukturændringsforslag, som kommunen har fremsat.
Horneborgerne mener, vi skal bevare de lokale institutioner for her er kvaliteten.
Små samfund, små skoler og små institutioner skaber unik tryghed og fællesskab, som vi ikke finder ved stordrift.
Horne borgerne opfordrer Varde Kommune til at tænke anderledes – brande sig på at garantere små samfunds eksistens. Varde Kommune kunne med rette være foregangskommune på dette område.
Hornes skole og børnehave er i høj grad eksistensgrundlag for et godt lokalsamfund.
Dette skal bevares!
Horneborgerne diskuterede konstruktivt forslagene, men enedes om, at den bedste løsning er at bevare Horne Skole og børnehaven, Regnbuen. Vi diskuterende også samarbejdsmuligheder med nabolandsbyerne, men her begrænses besparelserne til højst at kunne handle om fællesledelse og evt. udvide filialskole-tanken.
Vi diskuterende ”det gode børneliv”. Det gode børneliv leves i små trygge samfund.
I Horne har både skole og børnehave fået særdeles gode anmærkninger i hhv. trivselsundersøgelser og brugertilfredshedsundersøgelser. Borgerne accepterer ikke lukninger af noget, der fungerer.
Store enheder er ikke en løsning for os!

FIND OS PÅ FACEBOOK – HUBI HORNE

Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge institutioner er nu stiftet

D. 10. oktober 2016 samledes 23 personer på Horne skole til stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge Institutioner.

Der var repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, Idrætsparken, Sogneforeningen, Udviklingsrådet samt byrådet.

 

Den nye støtteforening har til formål:

    At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.

    At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

 

Ved generalforsamlingen blev Holm Jensen; Dorthe Kristensen; Anja Lyhne Kristensen; Jeanette Simonsen; Sten Hansen; Serena Kristensen; Rikke Vestergaard og Trine Krejlgaard valgt til bestyrelsen.

Vi har sidenhen konstitueret os således: Holm Jensen, formand. Dorthe Kristensen, næstformand; Anja Lyhne Kristensen, kasserer, Rikke Vestergaard PR-ansvarlig, Jeanette Simonsen, PR-ansvarlig; Serena Kristensen medlem; Sten Hansen medlem; Trine Krejlgaard suppleant.

 

Eftersom Varde Kommune aktuelt arbejder med nye strukturændringer for dagtilbuds- og skoleområdet, synes denne støtteforening højaktuel.

Derfor væger Støtteforeningen først og fremmest arbejdet med at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

Første skridt er indkaldelse til borgermøde – Se andet indlæg.

Vi opfordrer ALLE Horne sogns borgere til at komme til borgermøde, da det gælder ALLES fremtid – Såvel unge som gamle, foreninger og erhvervsliv!

Støtteforeningens eksistensgrundlag er afhængig af Horne borgers opbakning.

I opstartsfasen arbejder vi tæt sammen med institutionerne, skolen og øvrige relevante foreninger.

 

Vi ser frem til spændende arbejde

Venlig hilsen Støtteforeningen for Horne Børn og Unge institutioner

 

Ønskes mere information eller input til den ny Støtteforening kontaktes:

Holm Lykke Jensen: holmlykke@gmail.com

KONKURRENCE – Støtteforeningen for Hornes børn og unge institutioner

Hit med navnet – Hit med logoet

Tegn – mal – skriv – kreér

DIT forslag kan blive foreningens vartegn.

 

Hornes støtteforening for Horne børn og unge institutioner mangler et navn, som lyder godt og er nemt at udtale!

 

Vi søger et navn og et logo, som rummer fællesskab og siger noget om HORNE og/eller Hornes børn og unge.

 

Vind en biograftur for to

 

Forslagene skal være os i hænde d. 1. dec.

Forslag sendes til j.s@mail.com eller rikkevestergaardjensen@hotmail.com