Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Generalforsamling Familie og Fritid

This event has ended

Hermed indkaldes der til generalforsamling
mandag d. 19. februar 2024 kl.19.00
i skolekøkkenet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent, stemmetællere og skriftefører.
Bestyrelsens beretning.
Forhandling af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen.
Valg til bestyrelse – på valg er Ruth Jensen og Hanne Petersen, som begge
modtager genvalg.
Valg af suppleant – på valg er Jytte Mathiasen Søndergaard, som
modtager genvalg.
Valg af revisor. Linda Albertsen er på valg, hun modtager genvalg.
Eventuelt.

Loading