Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Udviklingsplanen 2024

Vision Horne 2024 Byen på landet – Vi vil hinanden

Hornes Udviklingsplan er den afsluttende krølle på en proces, der kørte hen over efteråret 2018.
Idéer og indhold i Horne Udviklingsplan er fremkommet på baggrund af 2 afholdte workshops
med 55-60 idérige deltagere. Workshopsene og processen blev fastlagt i et samarbejde mellem en styregruppe knyttet til Horne Sogneforening, Udviklingsrådet og Varde Kommune.

Vi, Horneborgere, blev på workshop 2 enige om, at vores vision er at videreudvikle det, som
allerede i dag gør vores sogn til noget særligt. ”Byen på landet” arbejder hen imod at blive ”en
lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”.
Vores udviklingsplan understøtter vores arbejde med ”Blomstrende Landsby” og er en vigtig
byggesten på vej mod en 4. eller 5. blomst i dette. Projekterne, som vi i fællesskab har fundet
frem til og beskrevet, er rygraden for denne udviklingsplan. Planen er et dynamisk dokument,
hvor nye initiativer og idéer kan opstå, mens andre kan ændre sig undervejs og ikke realiseres
i deres oprindelige form.

Udviklingsplanen skal ses som et samlende dokument for byens foreninger og borgere, der
gør en ekstra indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo, og for ildsjæle, der ønsker
at bidrage. Projekterne nævnt i planen er vores idéer til, hvad vi i Horne gerne vil arbejde med
i visionsperioden. Nogle projekter er meget konkrete og kan realiseres ganske hurtigt, mens
andre større projekter kan kræve mere organisering og en længere tidshorisont.

Attachments