Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie

HUBI Logo 2


< Tilbage

HUBIs historie

Efter forudgående arbejde med at udforme vedtægter var der d. 10. oktober 2016 samledes 23 personer på Horne skole til stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge Institutioner.

Der var repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, Idrætsparken, Sogneforeningen, Udviklingsrådet samt byrådet.

Den nye støtteforening har til formål:

  • At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.
  • At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

Ved generalforsamlingen blev Holm Jensen; Dorthe Kristensen; Anja Lyhne Kristensen; Jeanette Simonsen; Sten Hansen; Serena Kristensen; Rikke Vestergaard valg til den første bestyrelse. Trine Krejlgaard blev valg til suppleant.

Eftersom Varde Kommune aktuelt arbejder med nye strukturændringer for dagtilbuds- og skoleområdet, synes denne støtteforening højaktuel.
Derfor væger Støtteforeningen først og fremmest arbejdet med at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.
Første skridt er indkaldelse til borgermøde – Dato følger.

Vi opfordrer ALLE Horne sogns borgere til at komme til borgermøde, da det gælder ALLES fremtid – Såvel unge som gamle, foreninger og erhvervsliv!

Støtteforeningens eksistensgrundlag er afhængig af Horne borgers opbakning.

I opstartsfasen arbejder vi tæt sammen med institutionerne, skolen og øvrige relevante foreninger.

Vi ser frem til spændende arbejde
Venlig hilsen Støtteforeningen for Horne Børn og Unge institutioner

Generalforsamling 13.marts 2022

Ved generalforsamlingen d. 13. marts 2022 blev følgende formandsberetning fremlagt:

Endnu et år er gået og denne gang kan vi holde generalforsamling indendørs. I det forgangne år har vi i HUBI brugt tiden på flere nye tiltag. Året startede som året før, med mere Corona, hvorfor vi valgte at afholde generalforsamlingen i Vikingelunden. Det blev med et meget begrænset fremmøde, idet kun bestyrelsen samt et par få andre valgte at deltage. Men det til trods blev der valgt flere nye medlemmer ind i bestyrelsen, samt 2 suppleanter.

Noget af det nye for året er børnegruppedage. I år blev de afholdt for årgangene 2016 og 2019. Formålet med disse dage er at børnene og deres forældre kan få hilst på hinanden og set børnehaven og skolen. Der var lavet en skattejagt på skolens og børnehavens område hvor opgaverne var tilrettelagt så familierne på tværs skulle samarbejde for at finde svarene. En rigtig hyggelig formiddag for de fremmødte hvor årgangens børn legede, mens forældrene havde mulighed for at snakke med hinanden. Arrangementerne blev afholdt med pænt fremmøde. Årgang 19 mødtes på legepladsen ved børnehaven, årgang 16 ved skolen. Lignende arrangementer vil blive afholdt i år.

I Horneposten har vi fået et fast indlæg hvor vi fortæller lidt mere om hvad vi laver i bestyrelsen, samt hvilke arrangementer der er undervejs. På Facebook kan I også møde os, og hvis I ikke allerede har fundet os, så lad dette være en opfordring til at gøre det. På Facebook kører vi blandt andet forskellige konkurrencer hvor vi deler ud af uafhentede præmier fra julekalenderen samt andre sponsorerede gaver.

Til Torvedag i august var vi også med, her havde vi en fiskedam opstillet, hvor der med stor succes blev fisket pakker. Der blev fisket så meget at dammen blev tømt. Vi vil se om vi kan skaffe flere pakker til næste Torvedag. Derudover kunne man som noget nyt købe et passivt medlemskab for 100kr., flere havde efterspurgt muligheden for at give et bidrag uden at få noget igen. Der blev solgt over 20 passive medlemskaber på dagen, og flere er kommet til siden. Det er altid muligt at støtte HUBI, enten via mobilepay eller som direkte kontooverførsel.

Julekalenderen er en tilbagevendende begivenhed. Vi bruger rigtig mange timer på forberedelse, koordinering, distribution samt salg af kalendere, men det er til gengæld et arbejde som giver en rigtig stor indtægt. Julekalenderen bliver trykt i 800 eksemplarer, og igen i år blev der stort set udsolgt.

De pæne indtægter vi har fået de sidste år har gjort at vi i år har kunne give nogle store gaver til sognets børn og unge. Vi har købt 3 store gaver til Børnehave og skole, samlet set for over 50.000kr. Derudover har vi til dagplejerne købt forskelligt legetøj blandt andet bondegårdsdyr og dukke sutteflasker. Dagplejen har også fået nogle små gaveposer til børnene i forbindelse med jul.

En stor tak til alle som har valgt at sponsorere og støtte HUBI og dermed alle børn i sognet.

Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne henlede fokus på det meget flotte børnetal vi har fået i Horne. Vi har passeret den magiske grænse på 100, og der er intet som tyder på at vi kommer under 100 de næste mange år. Det er selvfølgelig ikke noget vi i bestyrelsen kan tage alt æren for, om end flere af bestyrelsesmedlemmerne gør deres, for at børnetallet er stødt stigende.

– Næstformand, Martin Vendelbo.