Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie

HUBI Logo 2


< Tilbage til HUBI forside

HUBI’s historie

Efter forudgående arbejde med at udforme vedtægter var der d. 10. oktober 2016 samledes 23 personer på Horne skole til stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Hornes Unge og Børne Institutioner.

Der var repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, Idrætsparken, Sogneforeningen, Udviklingsrådet samt byrådet.

Den nye støtteforening har til formål at:

  • tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.
  • medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

Ved generalforsamlingen blev Holm Jensen; Dorthe Kristensen; Anja Lyhne Kristensen; Jeanette Simonsen; Sten Hansen; Serena Kristensen; Rikke Vestergaard valg til den første bestyrelse. Trine Krejlgaard blev valg til suppleant.

Eftersom Varde Kommune aktuelt arbejder med nye strukturændringer for dagtilbuds- og skoleområdet, synes denne støtteforening højaktuel.
Derfor vælger Støtteforeningen først og fremmest arbejdet med at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn. I opstartsfasen arbejder vi tæt sammen med institutionerne, skolen og øvrige relevante foreninger.

Generalforsamling d. 6. april 2023

Ved generalforsamlingen d. 6. april 2023 blev følgende formandsberetning fremlagt:

Endnu et år er gået, hvor vi i HUBI har gjort vores for, at det nu og i fremtiden skal være fedt at være barn og børnefamilie i Horne sogn.

Året startede med et par konkurrencer på Facebook, hvor vi udloddede nogle af de uafhentede præmier fra julekalendersalget i 2022. En rigtig fin måde at få skabt lidt opmærksomhed på vores Facebook-side, hvor man kan følge med i de aktiviteter og arrangementer, som vi afholder for sognets børn.

I februar var vi medarrangør af fastelavnsfesten i hallen i samarbejde med KFUM spejderne og Horne menighedsråd. En hyggelig dag for børn og voksne, hvor vi fik set nogle meget flotte udklædninger.

I marts afholdte vi generalforsamling i forbindelse med legedag i hallen. 4 var på valg. 2 genopstillede og 2 tidligere suppleanter stillede op. Alle 4 blev valgt til bestyrelsen som efterfølgende bestod af 7 medlemmer og ingen suppleanter.

I påsken blev der afholdt påskeægsjagt i Vikingelunden. Et meget velbesøgt arrangement, hvor man på rundtur i Vikingelunden skal prøve at finde de påskeæg, som er blevet gemt i skoven. Efterfølgende var grillen tændt, så de fremmødte kunne grille deres medbragte mad og måske få stiftet nye bekendtskaber.

Til morsdag havde vi i samarbejde med Dagli´ Brugsen i Horne salg af chokolade, hvor hver solgte æske gav 10kr til HUBI.

I maj blev der uddelt gaver til dagplejerne. De fik traktorer, bondegårdsdyr og sutteflasker til dukker.

Til Torvedag i august var vi også med. Her havde vi en fiskedam opstillet, hvor der med stor succes blev fisket pakker. Derudover havde vi opstillet et bamsehospital, hvor man kunne få tilset sine bamser. Der var virkelig mange bamser forbi hospitalet den dag, og der blev taget røntgenbilleder og lagt forbindinger til den store guldmedalje. Ydermere var der mulighed for at støtte via passivt medlemskab som kunne købes for 100kr. Der blev solgt ca. 20 passive medlemskaber på dagen. Det er altid muligt at støtte HUBI, enten via mobilepay eller som direkte kontooverførsel.

Sidst i oktober var der Halloween. Et todelt arrangement som dels bestod af ”Halloween for alle”, som var en rute med flere værksteder rundt i byen. Der var virkelig mange flotte og uhyggeligt pyntede huse. Den anden del af arrangementet var ”Halloween for de unge”. En noget mere uhyggelig aktivitet som foregik i Vikingelunden om aftenen efter mørkets frembrud. En meget velbesøgt weekend hvor mange havde gjort deres for at skabe en rigtig uhyggelig stemning i byen. Tak for det.

Julekalenderen er en tilbagevendende begivenhed. Vi bruger rigtig mange timer på forberedelse, koordinering, distribution samt salg af kalendere, men det er til gengæld et arbejde, som giver en rigtig stor indtægt. Julekalenderen bliver trykt i 800 eksemplarer, og igen i år blev der stort set udsolgt.

I Horneposten har vi et fast indlæg hvor vi fortæller lidt mere om, hvad vi laver i bestyrelsen samt hvilke arrangementer, der er undervejs. På Facebook kan I også møde os, og hvis I ikke allerede har fundet os, så lad dette være en opfordring til at gøre det.

Alle arrangementer som vi har afholdt, støttet eller sponsoreret, falder desværre uden for vores egentlige formål. Derfor stiller bestyrelsen forslag om tilføjelse til paragraf 2, formål. Vi håber, at I vil stemme for vedtægtstilføjelsen, så vi også fremover kan arrangere aktiviteter for sognets børn, da vi synes, at det er en vigtig del af at gøre Horne sogn synligt for tilflyttende og herboende børnefamilier.

En stor tak til alle, som har valgt at sponsorere og støtte HUBI samt arrangementer og aktiviteter, som vi har afholdt i årets løb.

Børnetallet i Horne er stadig flot, og igen i 2022 har vi i bestyrelsen direkte bidraget til børnetalsfremgang. En opfordring fra bestyrelsen. Vi håber at I alle vil gøre, hvad I kan for at børnetallet i Horne sogn forbliver højt.

– Martin La Cour Vendelbo, formand.

Alle de fremmødte stemte efterfølgende for vedtægtstilføjelsen, og de nye vedtægter er dermed følgende:

§2: Foreningens formål er at

– tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn

– medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

– medvirke til planlægning, afholdelse samt finansiering af arrangementer, aktiviteter og lignende for børn og unge i Horne sogn.

Loading