Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie

HUBI Logo 2


< Tilbage

HUBIs historie

Efter forudgående arbejde med at udforme vedtægter var der d. 10. oktober 2016 samledes 23 personer på Horne skole til stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Hornes Børn og Unge Institutioner.

Der var repræsentanter fra dagplejen, børnehaven, skolen, Idrætsparken, Sogneforeningen, Udviklingsrådet samt byrådet.

Den nye støtteforening har til formål:

  • At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn. 
  • At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.

Ved generalforsamlingen blev Holm Jensen; Dorthe Kristensen; Anja Lyhne Kristensen; Jeanette Simonsen; Sten Hansen; Serena Kristensen; Rikke Vestergaard valg til den første bestyrelse. Trine Krejlgaard blev valg til suppleant.

Eftersom Varde Kommune aktuelt arbejder med nye strukturændringer for dagtilbuds- og skoleområdet, synes denne støtteforening højaktuel.
Derfor væger Støtteforeningen først og fremmest arbejdet med at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller afdelinger af institutioner i Horne sogn.
Første skridt er indkaldelse til borgermøde – Dato følger.

Vi opfordrer ALLE Horne sogns borgere til at komme til borgermøde, da det gælder ALLES fremtid – Såvel unge som gamle, foreninger og erhvervsliv!

Støtteforeningens eksistensgrundlag er afhængig af Horne borgers opbakning.

I opstartsfasen arbejder vi tæt sammen med institutionerne, skolen og øvrige relevante foreninger.

Vi ser frem til spændende arbejde
Venlig hilsen Støtteforeningen for Horne Børn og Unge institutioner