Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fjernvarme ‘ny’ borgermøde

This event has ended

I forlængelse af, at vi har koblet os fra Helle projektet, har fjernvarmegruppen arbejdet på et alternativ. I forbindelse med etableringen af et nyt
selskab under Din Forsyning, “Lokalvarme A/S”, har vi anmodet det nye
selskab om et samarbejde m.h.p. at stå for etablering, ejerskab og drift af
fjernvarme i Horne.
Det er blevet taget positivt imod. Men det er stadigvæk en forudsætning,
at byen er i stand til at skabe den fornødne opbakning i form af
tilstrækkeligt mange interessetilkendegivelser. Derfor er vi stadigvæk i
gang med at kime dørklokker.
Som det fremgår herunder vil Din Forsyning Lokalvarme A/S’ bud på
fremtidig fjernvarme i Horne blive præsenteret på
Horne Kro d. 21/11 kl. 19.
Vi ser frem til endnu et godt møde.
Med venlig hilsen
Horne Fjernvarmegruppe
Kontaktpersoner:
Anne Marie Hansen, tlf. 22 35 92 65, Anders Burkarl, tlf. 40 96 83 58,
Stig Leerbeck, tlf. 40 43 08 98

Loading