Program for alle hold

Holdtræning i Horne Gymnastik og Fitness

Efterår 2017 og forår 2018

T = Hold kan tilmeldes enkeltvis
H = hold
Å = indgår i helårs fitness samt ”Træn hvad du vil for kr. 250,- pr måned”

Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag:
18.00-19.00 T H Å

Styrk din krop

Anette og Lene

Start 25 september

Fitness lokale

  16.30–17.30 H

Lopperne

Monika, Rikke

Silke og Sara

Start 27. september

 

 
    17.45 – 19.00 H

Bhkl. – 2 kl og

3. – 5 kl. spring,gymnastik og bevægelse.

Start 27. september

Lene og Brian, Anita, Helle, Botilde og Sia

 

 
17.30-18.30 T H Å

Spinning

Start. 18 september

Aksel

16.45 – 17.45 H

Forældre/barn

Start 26.September

Louise, Maria og Stine

18.00-19-00 T H Å

Spinning

start 4. Oktober

Holger

 
Gymnastiksal:

Dans H

18.00-19.00

 

Start 25. september

3.-6. kl.

Laura og Marie

Mødelokale – hallen  T H Å

Yoga

Start 26. september

19.00 – 20.30

Lena og Trine

 

 

   
19.00 – 20.00 H

Dans

start 25.september

7. kl og opefter

Laura og Marie

19.00-20.00 T H Å

Spinning

Start 26. September

Dora