Program for alle hold

Holdtræning i Horne Gymnastik og Fitness

Efterår 2018 og forår 2019

T = Hold kan tilmeldes enkeltvis
H = hold
Å = indgår i helårs fitness samt ”Træn hvad du vil for kr. 250,- pr måned”

Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag:
18.30-19.30 T H Å

Styrk din krop

Anette og Lene

Start 24 september

Fitness lokale

  16.45–17.45 H

Lopperne

 

 
    17.45 – 19.00 H

Bhkl. – 2 kl og

3. – 5 kl. spring,gymnastik og bevægelse.

Start 26. september

Horne Hallen

Lene, Brian, Anita, 

Gitte og ???

 

 
17.30-18.30 T H Å

Spinning

Start. 27 august

Hallen/spinningslokalet

Aksel

16.45 – 17.45 H

Forældre/barn

Start 25.September

Horne hallen

Louise, Maria og Anne Mette

18.00-19-00 T H Å

Spinning

start 3. Oktober

Spinningslokale

Horne hallen

Holger

 
Gymnastiksal:

Dans H

18.00-19.00

 

Start 24. september

fra 3. klasse

Laura og Maj og Frida

Mødelokale – hallen  T H Å

Yoga

Start 25. september

19.00 – 20.30

Lena 

 

 

   
  19.00-20.00 T H Å

Spinning

Start 2 oktober

spinningslokale

Horne hallen

Dora