Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Blomstrende landsby

Udsigt til nyt og større flag!

Tredje blomst er i hus
Flaget med to blomster på hjørnet af Hornelund- Stadionvej bliver nu udskiftet med et større flag. Det nye flag er forsynet med tre blomster og er det synlige bevis på, at Horne for alvor er blevet en blomstrende landsby.
Den tredje blomst blev overrakt af Mette Børgesen fra DGI og Poul Verner Christensen, Årre, som dermed godkendte styregruppens arbejde i foråret med tre emner, mangfoldighed, udstråling og et valgfrit emne, under projekt Blomstrende Landsby.
Gruppen har set på sognet gennem en række borgeres øjne. Tilflyttere er blevet spurgt om, hvorfor de er flyttet til sognet, og hvordan de er blevet modtaget. 25 borgere, tilflyttere, fraflyttere, indfødte, unge og ældre blev kørt rundt i sognet en lørdag formiddag i maj og gav deres syn på, hvad der tager sig godt ud, og hvor der er plads til forbedring. Endelig blev borgerne inddraget via Facebook og kom med mange ideer til udvikling og forskønnelse. Dermed er rapporten et godt arbejdsredskab for både sogneforeningen og udviklingsrådet i det fremtidige arbejde med at gøre sognet til et godt sted at bo for alle aldre.

– Det er et flot arbejde, så den tredje blomst er velfortjent, sagde Mette Børgesen.
Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår det nye flag skal til tops.
Rapporten, der gav en ny blomst, kan læses på hjemmesiden her.
Bente Jacobsen HornePosten

Blomstrende Landsby

Indrømmelse!

Der er blevet snakket en del om vores arbejde hen i mod den tredje blomst i Blomstrende Landsby projektet i løbet af foråret. Jeg har ikke holdt mig tilbage med at sige, at vi ville få den tredje blomst til Torvedagen! Det får vi ikke!

Arbejdet er afsluttet og sendt ind til bedømmelse før sommerferien, men udvalget træder først sammen i september, hvor de vil vurdere vores arbejde, – så derfor intet nyt flag til torvedagen. Men vi venter i spænding.

Keld Jochumsen

 

Blomstrende Landsby

En del borgere har kommenteret størrelsen af vores flagstang ved kapellet. Indrømmet, den er for lille. Stangen er 5 meter, og det passer til størrelsen af flaget.

Det må være et klart mål for 2018, at vi får tildelt 3 blomster fra Blomstrende Landsby, og så får flagstangen skiftet med en på 8 meter. Det kan være Hornes nytårsforsæt.

Godt nytår.

Horne blomstrer som landsby


Inden længe går et nyt flag med to blomster til tops i Horne – et flag, der skal placeres i trekanten ved krydset Kirkebakken-Hornelund som et synligt bevis på, at der er liv i sognet.
Vejen mod de to blomster blev banet den 3. december 2014, da cirka 100 borgere på Horne Kro fyldte papirsdugene med ideer til arbejdet med sognets udvikling. Siden har mange frivillige taget del i opgaven med at beskrive sognets status på seks områder, og DGI har nu som tovholder på udviklingsprogrammet belønnet indsatsen med to blomster.
DGI-konsulent Mette Børgesen og Poul Verner Christensen, Årre, fra følgegruppen kom med blomsterne. De roste begge ansøgningen og konstaterede, at den giver indtryk af et sogn med mange værdier, og at den giver et godt afsæt for at arbejde videre mod endnu en af de i alt fem mulige blomster.
Ideen med Blomstrende Landsby er at synliggøre, hvad sognet rummer, og at give borgerne mulighed for at få indflydelse på, hvordan sognet skal udvikle sig.
Keld Jochumsen, Dorte Bejder og Leif Sønderskov tog initiativ til projektet, og de er nu gået i tænkeboks med hensyn til, hvordan det indsamlede materiale kan bruges, og hvordan den tredje blomst kan komme i hus.

Blomstrende landsby

Spørgeskema – Blomstrende Landsby

Hele sognet fik sammen med den sidste Horne Posten udleveret et spørgeskema. Flere har spurgt ind til, hvad det er og her kommer svaret.

Vi håber I vil udfylde den og enten aflevere den til jeres vejformand eller aflevere den i brugsen. 

 

Vi er i Horne blevet enige om, at vi vil gå videre med ‘Blomstrende Landsby‘, som bl.a. Årre og Næsbjerg allerede er. Et af kravende for at blive en del af ‘Blomstrende Landsby’ er, at vi skal undersøge via et spørgeskema hvordan borgerne synes det er nu og hvad ønsker til fremtiden vil være.

 

 

“En betingelse for udvikling er, at Horne Sogn kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af Horne Sogn, kan med fordel bringes frem i lyset.

Vi laver en analyse, der beskriver landsbyen før, nu og i fremtiden gennem faktuelle oplysninger og tal. Omfanget skal være af en sådan karakter, at alle borgere, i og omkring landsbyen, efter gennemlæsning har et klart, faktuelt billede af Horne Sogn, hvor I bor eller kunne tænke Jer at bosætte Jer.

Fundamentet for Horne Sogns udvikling er de ressourcer, der er til stede nu, i morgen og i fremtiden. Vi bør være bevidste om dette, og sikre at den viden altid er til rådighed for borgere, turismeaktører, erhvervslivet, foreninger, kommune og andre, der arbejder med udvikling i forhold til os.”

Spørgeskemaet kan hentes ved at trykke her