Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Keld Jochumsen

4. Stork på plads

SAM_0811 SAM_0809

Mandag morgen den 18. april kom stork nummer 4 på plads på skolens vestgavl. Det lader til, at storkene er på vej op over Europa, hvilket også smitter af i Horne! Nu mangler der bare, at der kommer liv i den rigtige storkerede i Fruerlund.
Der er mange dejlige opgaver som pedel på Horne skole, men opsætning af storke på gavlen er en af dem Markus Pedel sætter ekstra pris på.
Velkommen til den nye borger og tillykke til de nybagte forældre.

Regnbuen på affaldsindsamling

 IMG_3373IMG_3366IMG_3376

Mandag samlede vi skrald i byen, tirsdag sorterede de store børn affaldet, og onsdag gik vi sammen til Genbrugspladsen, hvor vores sorterede affald kom i de respektive containere. Så nu har vi alle fået lidt læring om, hvorfor det er vigtigt at holde vores natur ren og samtidig vide, at meget af det vi smider ud kan genbruges. Og så stor tak til Sogneforeningen for isen, som vi alle nød foran Brugsen.
Hilsen Birthe

Giv en hånd til dit nærområde

SAM_0788 SAM_0786

Onsdag den 13. april var det tid til den årlige indsamling af affald i grøftekanterne. Ca. 70 deltog og der blev indsamlet 450 kg affald, der blev sorteret efter de gældende regler og efterfølgende smidt i containerne på Super Miljøstationen.
Allerede mandag gik Børnehaven Regnbuen igennem byen og samlede affald. Spejderne deltog onsdag og finkæmmede Vikingelunden. Der er virkelig håb for fremtiden, når de unge mennesker lærer, hvordan man skal opføre sig i naturen. Tak til de unge og øvrige borgere for indsatsen.
Horne Sogneforening

Se klip fra dagen fra LocalNews herunder

Generalforsamling i Familie og Fritid

Familie og Fritid Horne – generalforsamling 2016.
Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forhandling af bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluttede regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er Karen Margrethe Madsen og Ruth Jensen, begge modtager genvalg.
8. Valg af revisor. Dorthe Bejder modtager genvalg.
9. Aftenskolens regnskab ved Henriette Nielsen.
10. Evt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 30. marts 2016 sendes til formand Mamse Pontoppidan, Ølgodvej 85 eller på mail: Bjerremose@hotmail.dk.

Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde”

!cid_0A8D4423-EF10-4715-AF33-8F3BC2905715@bbsyd

Forårsrengøring – ”Giv en hånd til dit nærområde”
Vi gentager endnu en gang dette arrangement, (det bliver
nok et evigt tilbagevendende projekt) – igen med det formål
at få alle grøftekanter i Horne Sogn tømt for skrald og skidt,
så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen.
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Horne, sorterer
affaldet til de respektive ”spande”, og hele arrangementet
slutter af med en sodavand/øl på Sogneforeningens reg-
ning.
Vi håber, at rigtig mange vil give en hjælpende hånd
onsdag den 13. april kl. 16.00 – ca. 18
I alle dele af sognet vil vi gerne have en person, der denne
dag vil koordinere arbejdet, og vedkommende vil kontakte
nogle folk fra nabolaget.
Vi mangler kontaktpersoner til følgende områder :
Stavskær – Ølgodvej fra Asp til Bjalderup – Ølgodvej fra
Asp til Bjerremose – Thorstrupvej – Fruerlundvej – Mallevej
– Overby Mallevej – Sdr. Mallevej
Hvis du ikke er blevet kontaktet, men gerne vil hjælpe, så:
Tøv ikke – meld jer og tilbyd jeres hjælp !

Tilmelding til Keld Jochumsen jochumsen@bbsyd.dk
(tlf. 25622614) senest tirsdag den 29. marts.
Sogneforeningen

Vikingelunden

SAM_0742

I øjeblikket arbejdes der i Vikingelunden. Beplantningen trænger til udtynding og en del frivillige er gået i gang.

3 storke

SAM_0741

Der var en, der var to, der var tre..

Tre nyfødte i løbet af to måneder i Horne Sogn, det tyder godt for fremtiden, hvis vi kan holde kadencen! Tillykke til de nybagte forældre.

Sogneforeningens generalforsamling

Husk Sogneforeningens generalforsamling onsdag den 24. februar kl. 19.00 på Horne Kro. Kom tidligt, vi plejer at være mange!

Udover den sædvanlige dagsorden, vil vi gerne have foreningens arrangementer diskuteret, hvad skal vi holde fast i, og hvad er tiden løbet fra?

SAM_0567

Årets første kælketur

SAM_0690SAM_0691SAM_0692

Tre unge mænd morede sig på Habrehøj fredag eftermiddag. Måske er det årets sidste chance, – hvem ved? De antydede også, at de måske var ved at være for gamle! Bliver man nogensinde det?