Generalforsamling i Horne Idrætspark

Onsdag aften var der generalforsamling i HIP. Formand Søren Dahl, fremlagde en fin beretning, hvor der var mange roser til såvel bestyrelse som ansatte. Michael Albertsen præsenterede regnskab og budget på en god og forståelig måde. Jørgen Lund Pedersen blev nyvalgt til bestyrelsen.