Blomstrende landsby

Horne har nu alle 5 blomster

Du kan her læse ansøgningen til Blomstrende Landsby her (Åbner i en ny fane)

Se ansøgningen for 2 blomster vi sendte i 2017 ved at trykke her

Nyheder med Blomstrende landsby

 • Tillykke til Horne sogn

  Til borgerne i Horne
  På vegne af programmet “Blomstrende Landsby” vil vi gerne ønske alle i Horne og omegn et stort og velfortjent TILLYKKE med blomst 4 og 5.

  Ved vores besøg den 5. november i år, hvor vi sammen med Sogneforeningen talte om byens udvikling og den nye Udviklingsplan, fik vi et klart indtryk af, at Horne er en by, der står sammen og i fællesskab sætter retning for fremtiden. Vi var imponeret over det gode arbejde, I har lagt i arbejdet med Udviklingsplanen med alle de gode ideer til kommende indsatser samt resultater, I allerede har opnået.

  Sidste år modtog I blomst 3. Allerede dengang kunne vi se, I var godt på vej med mange ting og at I er hurtige, når I trækker i arbejdstøjet.

  Derfor er det også velfortjent, at I dag fuldender programmet med 5 blomster. I har sat jer nogle mål og arbejdet efter dem. Jeres arbejde med udviklingsplanen er også et bevis på det.

  Vi er overbevist om, at udviklingsplanen nok skal blive et godt værktøj for jer: En plan, der tager afsæt i borgernes ideer og som derfor vækker lyst til at involvere sig og tage ejerskab. Den vil give jer et værktøj, som I kan bygge på i fremtiden, mens også aktuelle emner kan komme til.

  Derfor er det med stor glæde, at vi med denne hilsen ønsker jer tillykke med de 5 blomster. Tillykke alle sammen og held og lykke fremover.

  Med venlig hilsen

  Mette Børgesen og Poul Verner Christensen

 • 5 blomster til Horne

  Fem blomster plukket på fem år
  Den 3. december 2014 var der et borgermøde om, hvorvidt sognet skulle deltage i projekt “ Blomstrende Landsby”. Det blev besluttet at indgå i projektet, og den 5. november kom de to sidste blomster i hus – fem blomster på fem år. Dermed blev Horne det fjerde sogn på landsplan med fem blomster. Tidligere modtagere er Årre, Holbøl ved Aabenraa og Branderup ved Tønder. 

  Hvad kan sognet så bruge buketten til?
  De første blomster har givet et godt indblik i, hvad sognet indeholder af foreninger, institutioner og andre faciliteter. Vi har også fundet ud af, at billige huspriser trækker nye beboere til – tilflyttere, som så siden finder ud af, at faciliteter og fællesskab giver dem et godt liv. Det er også blevet klart, hvad vi er gode til, og hvor der kan ske forbedringer.
  De to nye blomster er resultatet af arbejdet med en vision – ”Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”, og en udviklingsplan, som rummer forslag til, hvordan sognet kan udvikle sig i de kommende år.
  Planerne for Vikingelunden og ”Velkommen til Horne” med en aktivitetsdag for alle sognets beboere den 19. januar er blot to af projekterne i udviklingsplanen. Og der er meget mere at gå i gang med de kommende år efter, at vi har fejret modtagelsen af flaget med de fem blomster og hængt det på flagstangen den 15. december i forbindelse med juleoptoget.

  Bente Jacobsen HornePosten

 • Blomstrende Landsby

  Udvalget, der arbejder med blomstrende landsby, har indtil videre afsluttet arbejdet og indsendt ansøgning om 4. og 5. blomst.

  Vi håber, at vores ansøgning imødekommes, og vi får lov til, måske til juleoptoget, at hejse et nyt flag med 5 blomster.

 • Byen er pyntet med blomster


  I forbindelse med den fælles forårsfest for dagplejen, Regnbuen og Myretuen den 9. maj blev Horne pyntet med levende blomster. Nogle af blomsterne har børnene selv sået og fået til at gro, mens HUBI har sponseret andre og fik i den forbindelse med godt tilbud fra Horne Dagli´Brugs. Sogneforeningen har sørget for de blomsterkasser, der er sat op ved byportalerne ved indfaldsvejene til byen.

  – Vi har brug for borgernes hjælp til at holde liv i blomsterne. De skal vandes. Tænk derfor på blomsterne, når vandflasken skal tømmes efter en cykel- eller gåtur, lyder det fra børnene og de voksne.

  Bente Jacobsen HornePosten

 • Hornes Udviklingsplan

  I efteråret blev der afviklet 2 work-shops, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for Horne Sogn. Udviklingsplanen er lavet og behandlet i Udvalget for Plan og teknik. Planen kan ses ved at klikke på linket til højre på vores hjemmeside under linket til Blomstrende Landsby.
  Udvalget for Plan og Teknik har den 17. januar 2019 vedtaget forslag til udviklingsplanen for Horne som Varde Kommunes forslag til en visionsplan for den videre udvikling i Horne. Forslaget sendes hermed i høring frem til og med d. 21.02.2019.

  Du kan læse udviklingsplanen her

 • Nyt blomsterflag gik til tops
  Nyt blomsterflag gik til tops Først var der en lille flagstang med et stort flag. Så blev flagstangen byttet ud med en større, men så var flaget for lille. Nu er der kommet et nyt flag til tops på flagstangen på hjørnet af Stadionvej-Hornelund, og nu passer flag og flagstang sammen. Det nye flag har tre blomster og er beviset på, at Horne er kommet mere end halvvejs gennem programmet “Blomstrende Landsby”. – De to første blomster var først og fremmest en status over sognet, mens der er mere kød på den tredje blomst, da den blandt andet fortæller, hvorfor tilflyttere vælger Horne. Mette Børgesen og Poul Verner Christensen fra “Blomstrende Landsby” sendte en hilsen til flaghejsningen. – Da vi besøgte jer i september, fik vi et klart indtryk af, at Horne blomstrer, og at et godt sammenhold ligger bag alt det, I har opnået. Næste skridt er en udviklingsplan, som giver den fjerde og femte blomst. Vi er overbeviste om, at planen tager afsæt i borgernes ideer, og derfor vækker borgernes lyst til at involvere sig og føle ejerskab til projekterne. Ansøgningen til de tre blomster findes på hjemmesiden under blomsterlogoet. Bente Jacobsen HornePosten Vi kan ikke vise dette galleri” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
 • Blomstrende Landsby
  Hvis du klikker på Blomstrende Landsby logoet med 3 blomster til højre på hjemmesiden, så kommer du direkte ind i udvalgets ansøgning, – spændende læsning!
 • Udsigt til nyt og større flag!
  Tredje blomst er i hus Flaget med to blomster på hjørnet af Hornelund- Stadionvej bliver nu udskiftet med et større flag. Det nye flag er forsynet med tre blomster og er det synlige bevis på, at Horne for alvor er blevet en blomstrende landsby. Den tredje blomst blev overrakt af Mette Børgesen fra DGI og Poul Verner Christensen, Årre, som dermed godkendte styregruppens arbejde i foråret med tre emner, mangfoldighed, udstråling og et valgfrit emne, under projekt Blomstrende Landsby. Gruppen har set på sognet gennem en række borgeres øjne. Tilflyttere er blevet spurgt om, hvorfor de er flyttet til sognet, og hvordan de er blevet modtaget. 25 borgere, tilflyttere, fraflyttere, indfødte, unge og ældre blev kørt rundt i sognet en lørdag formiddag i maj og gav deres syn på, hvad der tager sig godt ud, og hvor der er plads til forbedring. Endelig blev borgerne inddraget via Facebook og kom med mange ideer til udvikling og forskønnelse. Dermed er rapporten et godt arbejdsredskab for både sogneforeningen og udviklingsrådet i det fremtidige arbejde med at gøre sognet til et godt sted at bo for alle aldre. – Det er et flot arbejde, så den tredje blomst er velfortjent, sagde Mette Børgesen. Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvornår det nye flag skal til tops. Rapporten, der gav en ny blomst, kan læses på hjemmesiden her. Bente Jacobsen HornePosten
 • Blomstrende Landsby
  Indrømmelse! Der er blevet snakket en del om vores arbejde hen i mod den tredje blomst i Blomstrende Landsby projektet i løbet af foråret. Jeg har ikke holdt mig tilbage med at sige, at vi ville få den tredje blomst til Torvedagen! Det får vi ikke! Arbejdet er afsluttet og sendt ind til bedømmelse før sommerferien, men udvalget træder først sammen i september, hvor de vil vurdere vores arbejde, – så derfor intet nyt flag til torvedagen. Men vi venter i spænding. Keld Jochumsen  
 • Blomstrende Landsby
  En del borgere har kommenteret størrelsen af vores flagstang ved kapellet. Indrømmet, den er for lille. Stangen er 5 meter, og det passer til størrelsen af flaget. Det må være et klart mål for 2018, at vi får tildelt 3 blomster fra Blomstrende Landsby, og så får flagstangen skiftet med en på 8 meter. Det kan være Hornes nytårsforsæt. Godt nytår. Vi kan ikke vise dette galleri” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
 • Horne blomstrer som landsby
  Inden længe går et nyt flag med to blomster til tops i Horne – et flag, der skal placeres i trekanten ved krydset Kirkebakken-Hornelund som et synligt bevis på, at der er liv i sognet. Vejen mod de to blomster blev banet den 3. december 2014, da cirka 100 borgere på Horne Kro fyldte papirsdugene med ideer til arbejdet med sognets udvikling. Siden har mange frivillige taget del i opgaven med at beskrive sognets status på seks områder, og DGI har nu som tovholder på udviklingsprogrammet belønnet indsatsen med to blomster. DGI-konsulent Mette Børgesen og Poul Verner Christensen, Årre, fra følgegruppen kom med blomsterne. De roste begge ansøgningen og konstaterede, at den giver indtryk af et sogn med mange værdier, og at den giver et godt afsæt for at arbejde videre mod endnu en af de i alt fem mulige blomster. Ideen med Blomstrende Landsby er at synliggøre, hvad sognet rummer, og at give borgerne mulighed for at få indflydelse på, hvordan sognet skal udvikle sig. Keld Jochumsen, Dorte Bejder og Leif Sønderskov tog initiativ til projektet, og de er nu gået i tænkeboks med hensyn til, hvordan det indsamlede materiale kan bruges, og hvordan den tredje blomst kan komme i hus.
  Vi kan ikke vise dette galleri” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Blomstrende landsby
 • Horne på vej til Blomstrende Landsby

  OPDATERING – Horne er blevet Blomstrende Landsby med 2 blomster! (27. okt. 2017)

  De sidste brikker er nu lagt på plads, så Horne kan blive en Blomstrende Landsby.

  Kun en godkendelse fra DGI skiller Horne fra at kunne hejse Blomstrende Landsby Flaget. Vores ansøgning til DGI kan læses her Blomstrenede Landsby Ansøgning samlet 2017-09-18) PDF  
 • Blomstrende landsby
  Horne har nu afsluttet arbejdet med projektet Blomstrende Landsby. Ansøgningen er sendt, og vi venter spændt på, at udvalget bedømmer vores arbejde, og hvor mange blomster det rækker til. Materialet kan læses her på hjemmesiden. Blomstrende Landsby
 • Spørgeskema – Blomstrende Landsby
  Hele sognet fik sammen med den sidste Horne Posten udleveret et spørgeskema. Flere har spurgt ind til, hvad det er og her kommer svaret. Vi håber I vil udfylde den og enten aflevere den til jeres vejformand eller aflevere den i brugsen.    Vi er i Horne blevet enige om, at vi vil gå videre med ‘Blomstrende Landsby‘, som bl.a. Årre og Næsbjerg allerede er. Et af kravende for at blive en del af ‘Blomstrende Landsby’ er, at vi skal undersøge via et spørgeskema hvordan borgerne synes det er nu og hvad ønsker til fremtiden vil være.     “En betingelse for udvikling er, at Horne Sogn kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af Horne Sogn, kan med fordel bringes frem i lyset. Vi laver en analyse, der beskriver landsbyen før, nu og i fremtiden gennem faktuelle oplysninger og tal. Omfanget skal være af en sådan karakter, at alle borgere, i og omkring landsbyen, efter gennemlæsning har et klart, faktuelt billede af Horne Sogn, hvor I bor eller kunne tænke Jer at bosætte Jer.
  Fundamentet for Horne Sogns udvikling er de ressourcer, der er til stede nu, i morgen og i fremtiden. Vi bør være bevidste om dette, og sikre at den viden altid er til rådighed for borgere, turismeaktører, erhvervslivet, foreninger, kommune og andre, der arbejder med udvikling i forhold til os.”
  Spørgeskemaet kan hentes ved at trykke her