Horne Pensionistforening

Horne Pensionistforening afholder i vinterhalvåret 18 møder, som afsluttes med generalforsamling.

Møderne afholdes på Hornelund Ældrecenter hver mandag fra 14-16. Fra 16-17 er der kortspil.

Hver torsdag formiddag er der bowling i Varde.

I sommerhalvåret er der en heldags udflugt.

Bestyrelsen:

Formand:
Karen Linding
Porsevej 6
tlf. 75260180 mobil 40294510

Kasserer:
Erik Sørensen
Ølgodvej 88
tlf. 75260215

Hans Thomsen
Lundagervej 42
tlf. 75260203

Elly Jensen
Klokkedoj 1
tlf. 75260320

Ilse Harmsen
Kærvej 10 Varde
tlf. 30302502