16. stork er blå

Så er der taget fat på anden række af storke på skolens gavl. Det er dejligt, at der er født 16 børn i sognet i 2018. Tillykke til de nybagte forældre og velkommen til Horne Sogn til den nyfødte dreng.